2.1.02

Το αίτημα που έτυχε παντελούς αδιαφορίας από την Αιγειράτικη κοινωνία

ΟΧΙ στη ράμπα ΑμΕΑ...! (μόνο σκάλα θέλουμε) !

----------------------------------