1.11.01

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 - Μάχη για το νερό

Άγνωστο παραμένει αν η δίωρη συζήτηση στην συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου του Δημοτικού συμβουλίου Αιγείρας με θέματα γύρω από τα νερά της περιοχής, επίλυσε τους προβληματισμούς και τις ενστάσεις που υπήρχαν ή περιέπλεξε περαιτέρω το ζήτημα.
Μιλάμε αφ’ ενός για την επερώτηση που κατέθεσαν οι επτά δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και αφορούσε διαμαρτυρίες ομάδας δημοτών για το ενδεχόμενο να στερέψουν διάφορες πηγές με τις οποίες αρδεύουν τα κτήματά τους από την ανόρυξη γεώτρησης του Δήμου στους Αμπελοκήπους και αφ’ ετέρου για το θέμα της ημερήσιας διάταξης όπου εζητείτο η έγκριση τροποποίησης και επέκτασης της μελέτης για τις ανορυχθείσες γεωτρήσεις στους Αμπελοκήπους, Συνεβρό και Αιγές. Γεωτρήσεις που δεν περιλαμβάνονταν σε προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου.