24.4.24

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ.  
28/03/24 

κ. Δήμαρχε, Απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε την δική σας ουσιαστική παρέμβαση, με στόχο να αντιμετωπιστούν όλες οι εκκρεμότητες και τα τεχνικά προβλήματα που έχουν προκύψει, ώστε να λειτουργήσουν, επιτέλους, τα τοπικά αποχετευτικά δίκτυα στη παραλιακή περιοχή Ακράτας - Αιγείρας εντός του 2024, σύμφωνα με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα του έργου, αλλά και σύμφωνα με τις δικές σας προσωπικές δεσμεύσεις .
Ζητάμε την δική σας παρέμβαση, γιατί όπως μόλις πρόσφατα ενημερωθήκαμε, λόγω ορισμένων τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν (αναρωτιόμαστε

7.4.24

3η αντιδιαβροτική για την Αιγιάλεια...

Είναι η 3η η φορά που έρχεται στο προσκήνιο η συγκεκριμένη μελέτη. Το 2011 Το 2016 και το 2024...Tο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο παρεμβάσεων τοπικών φορέων, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση (μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2024), τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα προστασίας και αποκατάστασης των ακτών του Κορινθιακού κόλπου από το φαινόμενο της διάβρωσης, η οποία στο τμήμα της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας, προβλέπει τις εξής παρεμβάσεις:  

Στην περιοχή Ακράτα - Αιγείρα, στο ανατολικό τμήμα της ακτογραμμής προτείνεται η αναπλήρωση της ακτής να προστατευθεί από ύφαλο αναβαθμό παράλληλα στην ακτή, μήκους 300 μέτρων και 18 προβόλους. Σε δύο περιοχές προτείνεται η επανευθυγράμμιση της ακτής, λόγω της αρνητικής επίδρασης των κατασκευών που βρίσκονται πολύ κοντά στην ακτή. Καθώς επίσης και 
επισκευή του τοιχίου του δρόμου σε τμήματα της ακτογραμμής με συνολικό μήκος 350 μέτρων και
επισκευή του δρόμου σε μήκος περίπου 120 μέτρων.
Στην περιοχή παραλίας Ποροβίτσης προβλέπεται κατασκευή θωράκισης της ακτής, εγκάρσιοι πρόβολοι, τεχνητή αναπλήρωση και έργα επανευθυγράμμισης σε δύο σημεία με καθαίρεση δύο μικρών ιδιωτικών μαντρών και αυλών από.

Στην παραλία Πλατάνου προβλέπεται η κατασκευή έξι εγκάρσιων προβόλων, με αναπλήρωση του ιζήματος της ακτής. Στο δυτικό τμήμα θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση της ακτής με ίζημα το οποίο θα προστατευθεί με την κατασκευή ύφαλου αναβαθμού σε όλο το μήκος, καθώς και με κατασκευή ενός εγκάρσιου προβόλου. Επίσης, προβλέπεται καθαίρεση πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται σε δύο θέσεις της παραλίας, με στόχο και την αποκατάσταση της αρχικής γραμμής παραλίας.
Στην περιοχή του Διακοπτού προβλέπεται αντικατάσταση τμήματος της θωράκισης του παραλιακού μετώπου με τεχνητή αναπλήρωση και εγκάρσιους προβόλους. Εργα τεχνητής αναπλήρωσης της ακτής με χρήση 14 εγκάρσιων προβόλων σε συνολικό μήκος περίπου 1.600 μέτρων. Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να γίνουν οι εργασίες επισκευής του τοιχίου του δρόμου σε μήκος περίπου 600 μέτρων και καθαίρεση κατασκευών σε μήκος 80 μέτρων.

Στην περιοχή Σελιανίτικα – Λόγγος προβλέπονται έργα αναπλήρωσης της ακτής με την προσθήκη ενός εγκάρσιου προβόλου στο ανατολικό άκρο και έργα θωράκισης επί της ακτής. Επίσης, σε τέσσερα σημεία όπου παρουσιάζονται προβλήματα όπως σοβαρή υποσκαφή, βλάβη στο τοιχίο ή/και κατάπτωση της παραλίας, προτείνεται επανευθυγράμμιση.
Στα δυτικά της περιοχής Λαμπίρι προτείνονται έργα αναπλήρωσης, έργα επανευθυγράμμισης της ακτής στις δύο προβλήτες και έργα προστασίας μήκους περίπου 85 m.>