9.6.17

Αριστούχοι – Βραβευθέντες μαθητές του Γενικού Λυκείου Αιγείρας 2016-2017

Οι μαθητές που αρίστευσαν – βραβεύθηκαν για το σχολικό έτος 2016-2017.