1 Νοε 2001

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 - Μάχη για το νερό

Άγνωστο παραμένει αν η δίωρη συζήτηση στην συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου του Δημοτικού συμβουλίου Αιγείρας με θέματα γύρω από τα νερά της περιοχής, επίλυσε τους προβληματισμούς και τις ενστάσεις που υπήρχαν ή περιέπλεξε περαιτέρω το ζήτημα.
Μιλάμε αφ’ ενός για την επερώτηση που κατέθεσαν οι επτά δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και αφορούσε διαμαρτυρίες ομάδας δημοτών για το ενδεχόμενο να στερέψουν διάφορες πηγές με τις οποίες αρδεύουν τα κτήματά τους από την ανόρυξη γεώτρησης του Δήμου στους Αμπελοκήπους και αφ’ ετέρου για το θέμα της ημερήσιας διάταξης όπου εζητείτο η έγκριση τροποποίησης και επέκτασης της μελέτης για τις ανορυχθείσες γεωτρήσεις στους Αμπελοκήπους, Συνεβρό και Αιγές. Γεωτρήσεις που δεν περιλαμβάνονταν σε προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου.
Παρά τα πολλά και σημαντικά όμως που ελέχθησαν κατά την πολύωρη αυτή συνεδρίαση και από τις δύο πλευρές, την ένταση που υπήρξε τόσο από συμβούλους της αντιπολίτευσης, όσο και από τους παριστάμενους θιγόμενους δημότες που πήραν το λόγο, (οι αποφάσεις λήφθηκαν με ισοψηφία 7 - 7), πολλά ερωτηματικά για την εν γένει διαχείριση του νερού του Δήμου παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Θα επηρεάσουν δηλ. τα νερά των γεωτρήσεων, που ανοίχθηκαν από τον Δήμο στο Μοναστήρι - Συνεβρό - Αμπελοκήπους - Αιγές και έπεται της Σελιάνας, τους υδροφόρους ορίζοντες με επακόλουθο τη μείωση ή στέρεψη των νερών στις διπλανές πηγές;
Και εάν επηρεασθούν οι πηγές, θα ισχύει για όλους η απόφαση που ελήφθη για την γεώτρηση των Αμπελοκήπων με την οποία ο Δήμος θα υποχρεωθεί να δώσει νερό στους κτηματίες που έχουν δικές τους πηγές εάν μειωθεί η ποσότητα του νερού εξ αιτίας της γεώτρησης αυτής; Μήπως η απόφαση αυτή ανοίγει τους “ασκούς του Αιόλου” και στο μέλλον όποια πηγή στερεύει θα καλείται ο Δήμος να αναπληρώνει το χαμένο νερό;
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η αντιπολίτευση ζήτησε να πληροφορηθεί αν υπάρχουν άδειες των αρμοδίων υπηρεσιών για την εξόρυξη γεωτρήσεων, η απάντηση που δόθηκε από τη συμπολίτευση ήταν ότι δεν απαιτείται κάτι τέτοιο αφού προορίζονται για ύδρευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ. αριθ. 85/2001 μελέτη του Δήμου. Άδεια από την Υπηρεσία Εγγύων Βελτιώσεων απαιτείται μόνο για τις αρδευτικές γεωτρήσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό νομικό καθεστώς. Αν πράγματι είναι έτσι τότε γιατί στην υπ.αριθ. 162/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται ότι “οι γεωτρήσεις στα Δ.Δ. Συνεβρού και Αιγών θα χρησιμοποιηθούν για ύδρευση των περιοχών αυτών ίσως και για άρδευση...”
Στο θέμα υπήρξε και παρέμβαση των ΤΟΕΒ Κριού και Μαρμάρων-Αιγείρας, οι οποίοι με έγγραφό τους προς την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) με κοινοποίηση στην Υπηρεσία Εγγύων Βελτιώσεων, στο Υπουργείο Γεωργίας και στη Νομαρχία Αχαΐας, εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τη γεώτρηση του Συνεβρού, ζητώντας από τους αρμόδιους να τεκμηριώσουν επιστημονικά και νομικά αν παραβλάπτονται τα συμφέροντα των μελών των δύο οργανισμών.
Μεγάλη εντύπωση πάντως προκάλεσε και η αποκάλυψη “βόμβα” του Δημάρχου Δημήτρη Μυλωνά, ο οποίος θέλοντας να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα των παραπάνω γεωτρήσεων, είπε ότι είναι άμεσα ορατό το πρόβλημα υδροδότησης της έδρας του Δήμου, αφού η γεώτρηση της Αιγείρας στον Κράθη Ποταμό κινδυνεύει από το θαλάσσιο νερό που πλησιάζει επικίνδυνα - σύμφωνα με μετρήσεις που κάνει το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (ΙΓΜΕ), ενώ σε κάθε περίπτωση θα κλείσει οριστικά όταν λειτουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός - όπως προβλέπει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.