2 Δεκ 1997

ΔΕΚ. 1997 - Θέμιδος Θελούσης... υλοποιείται ο βιολογικός

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι μπαίνει η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού των λημμάτων Ακράτας - Αιγείρας.
Ύστερα από μακροχρόνιες διεργασίες και καθυστερήσεις, δόθηκε το πράσινο φως για τη δημοπράτηση του εργοστασίου και έτσι στις 12 Δεκεμβρίου, περί τις 45 τεχνικές εταιρίες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το έργο, θα καταθέσουν τις αρχικές προσφορές τους στα γραφεία το Δήμου Ακράτας.
Στη συνέχεια, θα γίνει η αξιολόγησή τους από την αρμόδια επιτροπή και μέσα σε διάστημα δύο περίπου μηνών θα δοθούν οι αντιπροσφορές, ώστε να κατακυρωθεί η ανάθεση στον τελικό ανάδοχο που θα κατασκευάσει το έργο. Ερώτημα πάντως παραμένει, αν στο αποχετευτικό δίκτυο εκτός από τις περιοχές της Ακράτας και της Αιγείρας θα ενταχθεί και αυτή του Πλατάνου.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας
Παρά την εξέλιξη αυτή όμως, το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, συζητείται στο Ε΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (μετά από δύο αναβολές), η γνωστή προσφυγή των κατοίκων της περιοχής και του Συλλόγου ‘‘Ο Κράθης’’, με την οποία έχει ζητηθεί η ακύρωση της απόφασης χωροθέτησης του εργοστασίου στη συγκεκριμένη περιοχή του Κράθη.
Πλήρης καταγραφή του θέματος έχει γίνει από την εφημερίδα μας, με αναλυτικά πρωτοσέλιδα ρεπορτάζ στα φύλλα, Μαρτίου “-Με μεγάλη καθυστέρηση ο βιολογικός καθαρισμός - >, Απριλίου < -Η άλλη άποψη για τον βιολογικό- >
Κρίσιμος ο Δεκέμβριος
Σύμφωνα από τα παραπάνω, η υπόθεση θα κριθεί από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Μουτσόπουλος, σε πρόσφατη σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων, τόνισε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος – λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων – να μην ξεκινήσει καν ο βιολογικός και τα χρήματα να μεταφερθούν σε άλλα έργα. Επίσης με έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας (Αρ.Πρ. 790/13 - 11 - 97), γίνεται ανάκληση της εντολής δημοπράτησης μέχρι νεοτέρας, (με αφορμή τις επιφυλάξεις της Γεν. Διεύθυνσης XVI της Ε.Ε. για το τεχνικό Δελτίο του έργου) ενώ σε περίπτωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας δεν θα πρέπει να υπογραφεί συμφωνητικό με τον ανάδοχο.
Αισιοδοξία πάντως επικρατεί από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής της Ακράτας, για την τελική έκβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού όπως υποστηρίζουν ο φάκελος του έργου είναι πλήρης (περιβαλλοντικές μελέτες, ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου κ.λ.π.)
Κρίσιμος μήνας είναι λοιπόν ο Δεκέμβριος, αφού οι όποιες αποφάσεις θα σηματοδοτήσουν οριστικά την πορεία του τόσο σημαντικού αυτού έργου για την περιβαλλοντική αναβάθμιση ολόκληρης της Ανατολικής Αιγιαλείας.