1.6.11

ΙΟΥΝ. 2011: Κολυμπάμε ελεύθερα… Καθαρές οι ακτές

Πάτρα, 22 Ιουνίου 2011
Απόφαση με την οποία ορίζεται σε ποιες ακτές στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας δεν επιτρέπεται η κολύμβηση εξέδωσε σήμερα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Αχαΐας.
Στην απόφαση την οποία υπογράφει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κ. Θεόδωρος Λάμπος αναφέρεται ότι «απαγορεύεται η χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

για τις οποίες δεν πληρούνται τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης».
Οι περιοχές αυτές είναι:
-
Όλα τα λιμάνια και τα μόνιμα αγκυροβόλια.
-
Όλη η περιοχή από την πλατεία Ροϊτίκων έως τον Φάρο Αγυιάς.
-
Στις εκβολές του ποταμού Πείρου, 300 μέτρα δεξιά και αριστερά.
-
Στη θαλάσσια περιοχή του Αιγίου, 200 μέτρα αριστερά του ποταμού Μεγανίτη.
Οι έλεγχοι της ποιότητας του θαλάσσιου νερού θα συνεχιστούν σ’ όλη την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, κατά μήκος όλων των ακτών της Αχαΐας. Για κάθε θαλάσσια περιοχή που θα διαπιστώνεται υπέρβαση των ανωτάτων ορίων των παραμέτρων που ορίζονται από σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα εκδίδεται νέα απόφαση και θα ανακοινώνεται στο κοινό.
Την ευθύνη της τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων για την ειδοποίηση των λουομένων έχουν οι κατά τόπους Δήμοι.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΙΣΙΝΕΣ
Παράλληλα, από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έγιναν έλεγχοι και σε πισίνες ξενοδοχείων της περιοχής. Από τα αποτελέσματα των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι πληρούνταν στο σύνολο τους οι υγειονομικές συνθήκες. Επιπλέον, έγιναν δειγματοληψίες για τον έλεγχο της καταλληλότητας της ποιότητας πόσιμου νερού και της ποιότητας νερού του υδραυλικού συστήματος των κλιματιστικών μηχανημάτων των ξενοδοχείων (έλεγχος λεγεονέλλας), τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν οι τιμές είναι εντός των προβλεπομένων ορίων και πληρούν τα μικροβιολογικά πρότυπα της ισχύουσας νομοθεσίας.
Να αναφερθεί, τέλος, ότι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας συνεχίζει τους υγειονομικούς ελέγχους για την διασφάλιση της αποφυγής κάθε είδους περιβαλλοντικής ρύπανσης και την πιστή εφαρμογή της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.