25 Σεπ 2012

Δήμαρχος Αιγιαλείας προς Υπουργό Δικαιοσύνης: Απαλλάξτε τα δημόσια έργα από τη μάστιγα των ενστάσεων...

Επιστολή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Στάθη Θεοδωρακόπουλου στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Προτείνει νομοθετική ρύθμιση για την απεμπλοκή των διαδικασιών  ανάθεσης, εκτέλεσης κλπ δημοσίων έργων από τη «μάστιγα» των ενστάσεων, προσφυγών κλπ.
Απηυδισμένος από την τακτική μικρών και μεγάλων εργολάβων, κατασκευαστικών εταιρειών και διαφόρων άλλων μεσαζόντων που αφενός λυμαίνονται τα δημόσια έργα και αφετέρου σαμποτάρουν κάθε έργο που δεν ωφελούνται οι ίδιοι, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Στάθης Θεοδωρακόπουλος, με αφορμή και τις καθυστερήσεις στα έργα αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού του Αιγίου και του Κεντρικού Αποχετευτικού αγωγού από Αιγείρα έως Ερινεό, λόγω ενστάσεων, προσφυγών κλπ με σοβαρότατο κίνδυνο την πιθανή απένταξη των έργων αυτών,
απευθύνθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Αντώνη Ρουπακιώτη με επιστολή που κοινοποιεί και στους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη και Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη. Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Αιγιαλείας επισημαίνει ότι  βασικός λόγος που δεν απορροφούνται κονδύλια από το ΕΣΠΑ για την εκτέλεση μεγάλων έργων είναι ο λαβύρινθος των ενστάσεων, προσφυγών (προδικαστικών και τακτικών) μια τακτική που ακολουθείται ακόμη και για τα μικρότερα δημόσια και δημοτικά έργα, με αποτέλεσμα τις ατέρμονες καθυστερήσεις και σε πολλές περιπτώσεις την οριστική απένταξη των έργων. Για το σκοπό αυτό προτείνει νομοθετική ρύθμιση ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος που χρειάζεται για την εκδίκαση και έκδοση των αποφάσεων και επιπλέον τα δικαστήρια να αποφαίνονται για το αβάσιμο ή μη των προσφυγών με υψηλή δικαστική δαπάνη και αποζημίωση (σε περίπτωση αβάσιμων προσφυγών) ώστε να σταματήσει αυτή η μάστιγα και να προχωρήσουν επιτέλους κάποια έργα στην Ελλάδα. 
Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής :
«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Παρακολουθώ την αγωνία σας για την μη απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Η εμπειρία μου μετά από σαράντα συνεχούς παρουσίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με έκανε να γνωρίσω τα αληθινά αίτια αυτών των καθυστερήσεων και θα ήθελα να σας καταθέσω τις απόψεις μου.
Ο λαβύρινθος των ενστάσεων και των προσφυγών (προδικαστικών και τακτικών), τόσο ενώπιον επιτροπών όσο και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μακραίνει υπερβολικά τον χρόνο περάτωσης της διαδικασίας, και έχει ως αποτέλεσμα την εξάντληση του χρόνου απορρόφησης των κονδυλίων πριν αυτά αρχίσουν να εκταμιεύονται και στο τέλος την απένταξη των έργων.  
Σας περιγράφω την ακόλουθη διαδικασία ως παράδειγμα, που αφορά την Αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού του Αιγίου ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ:
Α) Ένσταση και προσφυγή κατά των Μελετών.
Β) Προδικαστική προσφυγή και προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο αφορά τα Τεχνικά.   
Γ)Ένσταση στην Βαθμολογία, προδικαστική προσφυγή, εν συνεχεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας άλλη προσφυγή.
Δ) Ένσταση επί των Οικονομικών Προσφορών και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Όταν τελειώσουν όλες αυτές οι διαδικασίες, αναλογιστείτε τον χρόνο που απαιτείται, θεωρείς ότι πλέον τα «μαρτύριά σου» τελείωσαν, καθώς επελέγη ο ανάδοχος, επεγράφη η σύμβαση και οδεύει στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο (ένας μήνας διάρκεια). Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει την σύμβαση μετά από έναν μήνα και πλέον αναμένεις, εις μάτην βέβαια, την έναρξη του έργου. Όμως τα «μαρτύρια» δεν τελείωσαν έπονται και άλλες προσφυγές.
Ε) Μια προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συζητείται σε Τμήμα με πενταμελή σύνθεση, με την οποία ζητούν ανάκληση της εγκριτικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου. Απορρίπτεται και  
ΣΤ) Κατόπιν τούτης ο προσφεύγων καταθέτει νέα προσφυγή για να εξεταστεί στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού σε επταμελή σύνθεση, η απορριπτική της προηγούμενης με χρόνο συζήτησης άγνωστο.         
Το παραπάνω παράδειγμα, θεωρώ, ότι απεικονίζει την θλιβερή ελληνική πραγματικότητα. Και βεβαίως κανένας δημοκρατικός πολίτης δεν θα ήθελε να στερηθεί του δικαιώματος προσφυγής στην Δικαιοσύνη, ο υπογράφων είμαι δικηγόρος με 38 χρόνια πείρα. Όμως η πείρα μου με έχει διδάξει ότι οι προσφυγές αυτές συνήθως έχουν εκδικητικό χαρακτήρα της μιας εταιρίας κατά της άλλης, ύποπτο κάποιες άλλες φορές (καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που τις αποσύρουν αδαπάνως) και σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για κάποιους που έχουν δίκαιο και πρέπει να προσφύγουν για να δικαιωθούν.
Στον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Παπαϊωάννου είχα εκθέσει τις απόψεις μου και ενίσχυσα την κρίση του και την απόφασή του να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος εκδίκασης και εκδόσεως αποφάσεων για τα ασφαλιστικά μέτρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή και εντός δεκαπενθημέρου πλέον εκδίδονται αποφάσεις. Προκειμένου να δοθεί διέξοδος και να λυθεί επιτέλους αυτή η «αιμορραγία» προτείνω τα κάτωθι:
Να λύσετε νομοθετικά το θέμα ούτως ώστε για όλα τα στάδια της διαδικασίας να ισχύει μία μόνο προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ και όχι τρεις τμηματικές και μια ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι εκδικάσεις και η έκδοση να μην υπερβαίνουν τον μήνα.
Τα δικαστήρια να αποφαίνονται αν η προσφυγή είναι αβάσιμη ή μη. Επί όλων των αβασίμων προσφυγών να επιβάλλεται δικαστική δαπάνη και αποζημίωση τουλάχιστον μέχρι το 1/10 της συνολικής αξίας του έργου.
Μόνον έτσι θα μπορέσουν επιτέλους να γίνουν κάποια έργα στην Ελλάδα. Με την ελπίδα ότι προσφέρω στα καθήκοντά σας κάνω τις παρούσες προτάσεις και υποδείξεις. Ευελπιστώντας ότι θα εισακουστεί η γνώμη μου.
Με εκτίμηση - Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, Ευστάθιος Πολ. Θεοδωρακόπουλος