30.11.16

Μέσα στο 2019 ο Εκσυγχρονισμός στα φανάρια της Ακράτας

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης.
Η πρόταση χρηματοδότησης υπεβλήθη από την Περιϕέρεια Δυτικής Ελλάδας και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίζεται από 20-8-2017 έως 31-12-2019.
Αϕορά τους ϕωτεινούς σηματοδότες σε διάϕορες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας: Πάτρα, Ι.Π. Μεσολογγίου, Αίγιο, Ακράτα, Αντίρριο, Ανδραβίδα, Πύργος, Ζαχάρω, Αγρίνιο, Αμαλιάδα, Γαστούνη, Βόνιτσα.
Το υπάρχον σύστημα ϕωτεινής σηματοδότησης δεν μπορεί λόγω παλαιότητας να ικανοποιήσει τις σύγχρονες απαιτήσεις για ρύθμιση της κυκλοϕορίας και θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί.
Θα αποτελείται από υπολογιστή/ές κυκλοϕορίας με τα παρελκόμενά τους, ρυθμιστές κυκλοϕορίας και εξοπλισμό διασύνδεσης μεταξύ τους. Το σύστημα θα δύναται να ρυθμίζει 250 ρυθμιστές κυκλοϕορίας οι οποίοι θα συνδεθούν είτε ενσύρματα είτε ασύρματα με το νέο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης,
Από εκεί θα γίνεται επιτήρηση και αναγγελία βλαβών, συλλογή, καταγραϕή, ανάλυση στοιχείων κυκλοϕορίας, επιλογή προγράμματος για κάθε κόμβο, εϕαρμογή κυκλοϕοριακών προγραμμάτων, ομαδοποίηση κόμβων, αντίστροϕη μέτρηση για τους πεζούς, προμήθεια και τοποθέτηση ηχητικής διάταξης τυϕλών.
Επίσης, θα γίνει και αντικατάσταση των ϕωτεινών σηματοδοτών τεχνολογίας πυρακτώσεως με σηματοδότες τεχνολογίας τύπου led.