30.10.22

30 σχολεία της Αιγιάλειας αποκτούν ράμπες και χώρους υγιεινής για ΑΜΕΑ

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, αναφορικά με την προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ σε σχολεία της Αιγιάλειας, παίρνει σάρκα και οστά καθώς υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου και της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγιαλείας». Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών Φιλόδημος ΙΙ και από δημοτικούς πόρους, ενώ η προθεσμία περαίωσής του, είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία.   Ειδικότερα, τριάντα συνολικά σχολεία σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της Αιγιάλειας θα αποκτήσουν ράμπες πρόσβασης για ΑΜΕΑ αλλά και ειδικούς χώρους υγιεινής (wc). Στόχος του έργου είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η βελτίωση των συνθηκών παραμονής και διαβίωσής τους στις σχολικές μονάδες και η διευκόλυνση του διδάσκοντος προσωπικού κατά την πραγματοποίηση του έργου τους. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, οι σχολικές μονάδες θα έχουν βελτιώσει τις υποδομές τους και θα έχουν αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης.    Τα σχολεία ανά Δημοτική Ενότητα είναι τα εξής:

ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ
Νηπιαγωγείο Κουλούρας (Ράμπα ΑΜΕΑ)
Νηπιαγωγείο Τέμενης (Ράμπα ΑΜΕΑ)
1ο Δημοτικό Σχολείο (WC AMEA, Ράμπα ΑΜΕΑ)
2ο Δημοτικό Σχολείο (Ράμπα ΑΜΕΑ)
3ο Δημοτικό Σχολείο (Ράμπα ΑΜΕΑ)
7ο Δημοτικό Σχολείο (WC AMEA)
8ο Δημοτικό Σχολείο (Ράμπα ΑΜΕΑ)
10ο Δημοτικό Σχολείο (WC AMEA)
Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας (WC AMEA, Ράμπα ΑΜΕΑ)
Δημοτικό Σχολείο Τέμενης (WC AMEA, Ράμπα ΑΜΕΑ)
1ο Γυμνάσιο Αιγίου (Ράμπα ΑΜΕΑ)
2ο Γυμνάσιο Αιγίου (Ράμπα ΑΜΕΑ)
3ο Γυμνάσιο Αιγίου (WC AMEA, Ράμπα ΑΜΕΑ)
4ο Γυμνάσιο Αιγίου (WC AMEA, Ράμπα ΑΜΕΑ)
1ο ΓΕΛ Αιγίου (Ράμπα ΑΜΕΑ)
2ο ΓΕΛ Αιγίου (WC AMEA, Ράμπα ΑΜΕΑ)
ΕΠΑΛ Αιγίου (WC AMEA, Ράμπα ΑΜΕΑ)

ΔΕ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας (Ράμπα ΑΜΕΑ)

ΔΕ ΑΚΡΑΤΑΣ
1ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας (WC AMEA, Ράμπα ΑΜΕΑ)
Γυμνάσιο Ακράτας (Ράμπα ΑΜΕΑ)
ΓΕΛ Ακράτας (WC AMEA, Ράμπα ΑΜΕΑ)

ΔΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού (Ράμπα ΑΜΕΑ)
Γυμνάσιο Διακοπτού (Ράμπα ΑΜΕΑ)
ΓΕΛ Διακοπτού (WC AMEA)

ΔΕ ΕΡΙΝΕΟΥ
Νηπιαγωγείο Καμαρών (Ράμπα ΑΜΕΑ)
Δημοτικό Σχολείο Καμαρών ((WC AMEA)
ΓΕΛ Καμαρών (WC AMEA, Ράμπα ΑΜΕΑ)

ΔΕ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Δημοτικό Σχολείο Αβύθου (WC AMEA)
Δημοτικό Σχολείο Ροδοδάφνης (Ράμπα ΑΜΕΑ)
Δημοτικό Σχολείο Σελιανιτίκων (Ράμπα ΑΜΕΑ)

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που το έργο αυτό προχωρά και θα ολοκληρωθεί
σύντομα, αφού θα επιτρέψει να έχουν πρόσβαση στα σχολεία όλοι οι μαθητές, όλοι οι
εκπαιδευτικοί, όλοι οι επισκέπτες. Έχουμε αποδείξει εξάλλου ότι είμαστε κατά
οποιασδήποτε διάκρισης και εργαζόμαστε πάντοτε σε αυτή την κατεύθυνση» δήλωσε
μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης
Καλογερόπουλος.