20.5.23

Ανοικτός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την Διαχείριση τομέα άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας

Σε ανοικτό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας «Διαχείριση τομέα άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας», προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του συστήματος της άρδευσης, προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 458.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 567.920,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και το έργο αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των υπηρεσιών άρδευσης του Δήμου και την ομαλή διεξαγωγή της άρδευσης των καταναλωτών καθ’ όλο το 24ωρο. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, «τα αρδευτικά δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας βρίσκονται σε όλη την έκταση του δήμου, η οποία είναι 729,42 τ.χλμ. Η έκταση τ⁰ων αρδευτικών δικτύων είναι πολύ μεγάλη και η διαχείριση και λειτουργία τους απαιτεί προσωπικό άμεσα διαθέσιμο σε όλη την έκταση του δήμου. Η υπηρεσία αυτή αφορά τον καθαρισμό αρδευτικών αυλάκων, εργασίες συντήρησης υδροληψιών δικτύων άρδευσης, αποκατάσταση βλαβών σωληνώσεων, αντικατάσταση κλειστών δικτύων άρδευσης, επισκευή τσιμεντένιων υδραυλάκων, καθαρισμό και συντήρηση δεξαμενών άρδευσης και περιβάλλοντος χώρου, λήψη ενδείξεων αρδευτικών μετρητών καταναλωτών, αντικατάσταση υδρομέτρων και λειτουργία - διαχείριση δικτύων άρδευσης»