1 Ιουν 2000

ΙΟΥΝ. 2000 - «Ώριμος» προς χρηματοδότηση ο Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας

Στο ερώτημα πάντως του ‘‘Φ’’, αν δηλ. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια εμπλοκή στην κατασκευή του ΧΥΤΑ Δυτικής Αιγειάλειας μήπως επιλεγεί ο ΧΥΤΑ Αιγείρας για να φιλοξενήσει τα σκουπίδια όλης της Αιγιάλειας, ο Αντινομάρχης απάντησε κατηγορηματικά ότι, ο ΧΥΤΑ Αιγείρας θα εξυπηρετεί μόνο τους Δήμους Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού.
Την Τετάρτη 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Αιγείρα ευρεία σύσκεψη με θέμα την προώθηση του φακέλου του έργου κατασκευής Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση ‘‘Κακή Χούνη’’ του Δήμου Αιγείρας.
Στη σύσκεψη αυτή, που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Αιγιώτη Αντινομάρχη Νίκου Τσάνη αρμόδιου για θέματα περιβάλλοντος, συμμετείχαν οι Δήμαρχοι των τριών Δήμων Αιγείρας - Ακράτας – Διακοπτού τα σκουπίδια των οποίων ως γνωστόν θα αποτίθενται στον εν λόγω ΧΥΤΑ, καθώς και εκπρόσωποι των Δ/σεων Υγιεινής - Περιβάλλοντος – Δασαρχείου – Αρχαιολογικής κλπ οι οποίοι μετέχουν στην αρμόδια επιστημονική επιτροπή.
Όπως δήλωσε στον ‘‘Φ’’ ο κ. Νίκος Τσάνης το έργο της κατασκευής του ΧΥΤΑ Αιγείρας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της σύσκεψης, κρίνεται σχεδόν ώριμο προς υλοποίηση και αφού εξετάσθηκαν όλα τα δεδομένα του φακέλου και έγιναν οι σχετικές εισηγήσεις για τη συμπλήρωση της μελέτης σύμφωνα με τις τελευταίες εγκυκλίους που αφορούν τις προδιαγραφές τέτοιων έργων, ο φάκελος προωθήθηκε στην Νομαρχία.
Ζήτημα ημερών, τόνισε ο Ν. Τσάνης, είναι και η έγκριση του έργου από το νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαΐας. Αμέσως μετά ο φάκελος θα σταλεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ώστε να ενταχθεί άμεσα για χρηματοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Πρέπει να τονισθεί πάντως ότι όλες οι διαδικασίες χρηματοδότησης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους για να μην κινδυνέψει η ένταξη του έργου.
Αισιόδοξος παρουσιάσθηκε ο κ. Τσάνης και για την πορεία χωροθέτησης και των άλλων ΧΥΤΑ την Αχαΐας.
Στο ερώτημα πάντως του ‘‘Φ’’, αν δηλ. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια εμπλοκή στην κατασκευή του ΧΥΤΑ Δυτικής Αιγειάλειας μήπως επιλεγεί ο ΧΥΤΑ Αιγείρας για να φιλοξενήσει τα σκουπίδια όλης της Αιγιάλειας, ο Αντινομάρχης απάντησε κατηγορηματικά ότι, ο ΧΥΤΑ Αιγείρας θα εξυπηρετεί μόνο τους Δήμους Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού.
Και για όσους κατά καιρούς μας ρωτούν που ευρίσκεται το άλλο σοβαρό θέμα που αφορά την περιβαλλοντική ισορροπία της Ανατολικής Αιγειάλειας, αυτό δηλ. Της κατασκευής του εργοστασίου του Βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων, το μόνο που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι: ουδέν νεώτερον. Ισχύουν σε γενικές γραμμές όλα σχεδόν όσα είχαμε γράψει στο πρωτοσέλιδο του ‘‘Φ’’ τον Μάιο του 1999.