2 Ιουλ 2013

Κώστας Σπηλιόπουλος: «Εντός του Ιουλίου 2013, προγραμματίζεται η δημοπράτηση της εργολαβίας των υπολειπομένων έργων

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.και Δ/νων Σύμβουλος της  ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. κ. Κώστας Σπηλιόπουλος κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου μιλά για την εταιρεία και τα χρονοδιαγράμματα των έργων
«Εντός του Ιουλίου 2013, προγραμματίζεται η δημοπράτηση της εργολαβίας των υπολειπομένων  έργων υποδομής, επιδομής και σηματοδότησης της γραμμής, προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ.» (υπόλοιπα διαλειθείσας εργολαβίας (Κιάτου – Ροδοδάφνης)
Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ
Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., θυγατρική Εταιρεία του ΟΣΕ,  διαχειρίζεται το σύνολο των υπό εξέλιξη ή προς ανάθεση έργων εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (Ε.Π.Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007-2013, το Πρόγραμμα Μεταφορών του Ταμείου Συνοχής και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) καθώς και έργα με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση που σχετίζονται άμεσα με τις επενδύσεις των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο του Ν. 3891/2010 «Αναδιοργάνωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του Ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα», τροποποιήθηκε ο σκοπός της ΕΡΓΟΣΕ. Συγκεκριμένα, αφενός μεν αφαιρέθηκαν από την Εταιρεία οι αρμοδιότητες της συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής και των λοιπών εγκαταστάσεων, της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της διοίκησης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, που είχαν προβλεφθεί στο πλαίσιο του Ν. 3710/2008, και αφετέρου προστέθηκαν οι αρμοδιότητες της παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και διενέργειας απαλλοτριώσεων υπέρ του Δημοσίου ή άλλων φορέων του Δημοσίου.
Σε εφαρμογή του Ν.3891/2010 έγινε δραστικός εξορθολογισμός της δύναμης του προσωπικού, κυρίως με μετάταξη του πλεονάζοντος προσωπικού σε φορείς υποδοχής του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, η δύναμη του προσωπικού αριθμεί σήμερα 199 άτομα από 363 άτομα, που ήταν το 2010, που αντιστοιχεί σε μείωση προσωπικού κατά 45%.
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Βασική προτεραιότητα του Επενδυτικού Προγράμματος αναβάθμισης του Ελληνικού σιδ/κού δικτύου, που υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ, αποτελεί η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του βασικού σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π).
Ο άξονας αυτός αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, εξυπηρετεί  και συνδέει μεταξύ τους τα βασικότερα αστικά κέντρα της χώρας και περιοχές με σημαντική ανάπτυξη στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και τροφοδοτεί τις περιφερειακές γραμμές αυτού. Επιπρόσθετα, συμβάλλει  στην εξυπηρέτηση προαστιακών μετακινήσεων στους βασικούς αστικούς πόλους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας.
Ο άξονας συνδέεται με τα βασικά εμπορευματικά κέντρα, τους κύριους λιμένες της χώρας (Πάτρα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) καθώς και τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους (trans – European corridors) IV και X, ενώ εντάσσεται στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων των Δ.Δ.Μ. (ΤΕΝ-Τ) αποτελώντας  τη νότια απόληξή του.
Στον άξονα Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης, συνολικού μήκους 710 χλμ. περίπου, υλοποιείται σταδιακά διπλή ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή. Η πορεία υλοποίησής της έχει σήμερα ως εξής:
τα 489 χλμ. ή ποσοστό 69,5% έχουν  ήδη ολοκληρωθεί. Υπολείπεται η εκτέλεση εργασιών ανάταξης της σηματοδότησης και της ηλεκτροκίνησης εντοπισμένων τμημάτων που έχουν υποστεί σημαντικές δολιοφθορές, βανδαλισμούς και βλάβες.
τα 180 χλμ. ή ποσοστό 25% βρίσκονται σε προχωρημένη φάση κατασκευής. Σημειώνεται ότι τα τμήματα αυτά είναι τα πλέον δυσχερή τμήματα του άξονα, καθώς διέρχονται από εδάφη με έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο, που απαιτούν την κατασκευή μεγάλου μήκους σηράγγων και σιδηροδρομικών γεφυρών.
τα 28 χλμ. ή ποσοστό 4% βρίσκονται σε φάση έναρξης εκτέλεσης ή δημοπράτησης των βασικών έργων υποδομής.
τα 11 χλμ. ή ποσοστό 1,5% βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού.
Στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη και Θεσσαλονίκη –Προμαχώνας, συνολικού μήκους 219 χλμ. περίπου,  που αποτελούν τις απολήξεις του σιδηροδρομικού δικτύου προς τα βόρεια σύνορα της χώρας προβλέπεται και υλοποιείται σταδιακά μονή ηλεκτροκινούμενη γραμμή.

Στη συνέχεια καταγράφεται συνοπτικά, ανά άξονα γραμμής, ο προγραμματισμός έτους 2013 για τα  κυριότερα έργα του Προγράμματος και οι σχετικές προτεραιότητες ενεργειών και δράσεων.
1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά τη διάλυση της σύμβασης του ΟΣΕ (994/2005), το Φεβρουάριο του 2011, προγραμματίζεται η δημοπράτηση από την ΕΡΓΟΣΕ της  εργολαβίας των υπολειπομένων εργασιών υποδομής, επιδομής και ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Πειραιάς - Σ.Σ. Αθηνών, εντός του δ’ τριμήνου του 2013, προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται συμβασιοποίηση και έναρξη εργασιών στα μέσα του 2014. Με επόμενη εργολαβία προγραμματίζεται η δημοπράτηση, των υπολειπόμενων εργασιών σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών του συνόλου του τμήματος Πειραιάς – Αθήνα - Τρεις Γέφυρες, εκτιμώμενου προϋπολογισμού δημοπράτησης 16 εκ. ευρώ.
Στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ), μήκους 5 χλμ,, ολοκληρώθηκε ο τετραπλός σιδηροδρομικός διάδρομος με  σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ηλεκτροκίνηση και παραδόθηκε τον Ιούνιο 2013 στον ΟΣΕ για χρήση.
Στα τμήματα ΣΚΑ-Τιθορέα (μήκους 145,5 χλμ.) και Δομοκός-Θεσσαλονίκη (224 χλμ.) λειτουργεί διπλή γραμμή με εγκατεστημένο σύστημα σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης. Λόγω, όμως, εκτεταμένων δολιοφθορών και βλαβών, δε λειτουργεί η σηματοδότηση σε εντοπισμένα υποτμήματα και δε λειτουργεί η ηλεκτροκίνηση του τμήματος ΣΚΑ-Τιθορέα. Στις 3-6-2013 υπεγράφη το έργο της ανάταξης της ηλεκτροκίνησης του τμήματος ΣΚΑ-Τιθορέα μαζί με την εγκατάσταση προσωρινής ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών – Τρεις Γέφυρες, προϋπολογισμού 23,8 εκ. ευρώ. Επίσης, τον προσεχή Ιούλιο προβλέπεται η δημοπράτηση του έργου της ανάταξης και εκσυγχρονισμού της σηματοδότησης εντοπισμένων τμημάτων της γραμμής ΣΚΑ - Τιθορέα και Δομοκός – Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας, προϋπολογισμού δημοπράτησης 52 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων αναγκαίων εργασιών επιδομής. Έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και η διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού προβλέπεται το δ’ τρίμηνο του  τρέχοντος έτους και η συμβασιοποίησή του το γ’ τρίμηνο του 2014.
Στο τμήμα Τιθορέα-Δομοκός, υλοποιείται το κυριότερο έργο στον εν λόγω άξονα, που είναι η κατασκευή νέας διπλής γραμμής υψηλών ταχυτήτων, μήκους 106 χλμ., με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροκίνηση,  η οποία θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη μονή γραμμή, φτωχών γεωμετρικών χαρακτηριστικών, μήκους 122 χιλιομέτρων.
Στο πλαίσιο 3 συμβάσεων, υλοποιούνται οι εργασίες υποδομής του τμήματος. Συγκεκριμένα :
Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η δίδυμη σήραγγα Καλλιδρόμου, μήκους 9 χλμ. περίπου ανά κλάδο, η διάνοιξη της οποίας είχε ξεκινήσει το 1997 και ολοκληρώθηκε στις 22-5-2013. Το οικονομικό αντικείμενο της εν εξελίξει σύμβασης ανέρχεται σε 253  εκ. ευρώ.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάνοιξη της δίδυμης σήραγγας Όθρυος, μήκους 6,3 χλμ. ανά κλάδο, με σύμβαση οικονομικού αντικειμένου 207 εκατ. ευρώ που ξεκίνησε το 2007.
Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα έργα υποδομής στο τμήμα από χλμ. 25-52 του τμήματος Τιθορέας – Δομοκού με τη σχετική εργολαβία, οικονομικού αντικειμένου 134 εκατ. ευρώ, να έχει ξεκινήσει το 2007. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει πλήθος σύνθετων τεχνικών έργων υψηλών προδιαγραφών (γραμμή διερχόμενη από διαδοχικές γέφυρες και σήραγγες).  
Σε φάση ανάθεσης βρίσκεται η εργολαβία των υπολειπόμενων έργων υποδομής, των εργασιών επιδομής, της σηματοδότησης και της ηλεκτροκίνησης της γραμμής, προϋπολογισμού δημοπράτησης 415 εκατ.ευρώ.
2. ΑΞΟΝΑΣ ΑΘΗΝΑ (ΣΚΑ ) – ΠΑΤΡΑ
Η νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα ΣΚΑ-Κιάτο, μήκους 104 χλμ., έχει ολοκληρωθεί  με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροκίνηση και έχει δοθεί σε χρήση.
Στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη (Αίγιο), μήκους 72 χλμ., υλοποιείται  νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροκίνηση. Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η εργολαβία που αφορά στην κατασκευή των σηράγγων Τράπεζας, Πλατάνου & της γέφυρας Λαδοποτάμου, ενώ σε πλήρη εξέλιξη  βρίσκεται η δεύτερη εργολαβία που περιλαμβάνει τα έργα υποδομής στην περιοχή Διακοπτού - Ελεώνα και τους σιδ/κούς σταθμούς / στάσεις του τμήματος. Εντός του Ιουλίου 2013, προγραμματίζεται η δημοπράτηση της εργολαβίας των υπολειπομένων  έργων υποδομής, επιδομής και σηματοδότησης της γραμμής, προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ.
Στο τμήμα Ροδοδάφνη (Αίγιο) -Ρίο, μήκους 27,6 χλμ, υπεγράφη στις 21-6-2013 η πρώτη εργολαβία  που αφορά στα έργα υποδομής στο τμήμα Αίγιο-Ψαθόπυργος, συμβατικού αντικειμένου 293 εκ. ευρώ. που περιλαμβάνει και την κατασκευή της δίδυμης σιδηροδρομικής σήραγγας Παναγοπούλας, μήκους 4.800 μ. περίπου ανά κλάδο. Η δεύτερη εργολαβία που περιλαμβάνει τα έργα υποδομής της γραμμής στο τμήμα Ψαθόπυργος - Ρίο, προϋπολογισμού δημοπράτησης 120 εκατ. ευρώ, προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί το α’ εξάμηνο του  2014, ενώ καταβάλλονται  προσπάθειες για την ένταξη στο ανωτέρω έργο και του τμήματος Ρίο-Αγιά.
Όσον αφορά στο τμήμα Αγιά-Πάτρα, με ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του εποπτεύοντος Υπουργείου, εκπονείται μελέτη για τη διερεύνηση της τεχνικοοικονομικά βέλτιστης λύσης διέλευσης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής από την πόλη της Πάτρας, σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους πόρους και με τη αναγκαιότητα ολοκλήρωσης και σύνδεσής της με το Νέο Λιμένα Πατρών, ώστε να επιτευχθεί αύξηση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, εξασφάλιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης προς Πύργο – Ολυμπία και Καλαμάτα και δυνατότητα λειτουργίας σύγχρονου ηλεκτροκινούμενου προαστιακού στην πόλη της Πάτρας, με επέκταση δυτικά μέχρι και την Κ. Αχαϊά.
3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ
Ολοκληρώθηκε η Α’ Λειτουργική φάση των έργων ανάπτυξης του Συγκροτήματος Εμπορευματικών σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας στο Θριάσιο Πεδίο, ενώ η σύμβαση για την κατασκευή της Β΄ λειτουργικής φάσης, προϋπολογισμού 86 εκ. ευρώ, υπεγράφη στις 21-6-2013.
Η νέα σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει το Συγκρότημα Θριασίου Πεδίου με τον Εμπορευματικό λιμένα  Ν. Ικονίου στον Πειραιά, μήκους 17 χλμ., παραδόθηκε στις 28-5-2013 στον ΟΣΕ προς χρήση.
4. ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΙΔΟΜΕΝΗ
Στο τμήμα Πολύκαστρο-Ειδομένη, κατασκευάζεται παραλλαγή της γραμμής με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ηλεκτροκίνηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται εργολαβία, προϋπολογισμού  14 εκ.  ευρώ, ενώ εντός του 2013 προγραμματίζεται η δημοπράτηση των υπολειπομένων εργασιών για την ολοκλήρωση του τμήματος.
5. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ/Π
Για την ολοκλήρωση του αναβαθμισμένου σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π, υλοποιούνται οι παρακάτω επεμβάσεις, που αφορούν στην εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών τελευταίας τεχνολογίας και ιδιαίτερων τεχνικών απαιτήσεων, που καλύπτουν τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων:
-       προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ραδιοκάλυψης GSM-R στο σιδ/κό άξονα ΠΑΘΕ/Π.
Έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και απομένει η εγκατάστασή του στα τμήματα όπου δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι εργασίες υποδομής-επιδομής.
Σημειώνεται ότι το έργο είναι σε αναστολή δεδομένου ότι ο Ανάδοχος είναι η εταιρεία SIEMENS. Ωστόσο, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία επίλυσης των διαχειριστικών θεμάτων της σύμβασης, στο πλαίσιο των οριζόμενων στη Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου και της SIEMENS A.E.. 
-       προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος γραμμής και εξοπλισμού τροχαίου υλικού ΕΤCS-level I
Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
6. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Σε φάση ανάθεσης βρίσκεται το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του  νέου προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού  2 εκ.  ευρώ.
7.  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Ε΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Με στόχο την προετοιμασία των έργων της Ε’ Προγραμματικής Περιόδου, εκπονούνται ή βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης οι μελέτες των παρακάτω έργων με συγχρηματοδότηση από πιστώσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς (ΔΕΔ-Μ):
Σιδηροδρομική σύνδεση Εμπορικού Λιμένα Καβάλας με υφιστάμενο δίκτυο.
Κανονικοποίηση και αναβάθμιση της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας – Πύργου – Καλαμάτας.
Υπογειοποίηση του τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών έως τις Τρείς Γέφυρες.
Νέα διπλή γραμμή σύνδεσης του ΣΚΑ με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα, παρακάμπτοντας την περιοχή του Κέντρου του Δήμου Αχαρνών.
Αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Στρυμόνα – Προμαχώνα και σύνδεση με τον 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης.
Αναβάθμιση υποδομής και επιδομής υφιστάμενης διπλής γραμμής Αχαρνές-Οινόη.
Επέκταση προαστιακού Αττικής στο τμήμα Κορωπί-Λαύριο
Γ.  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία προετοιμασίας των έργων της Ε’ Προγραμματικής Περιόδου, τόσο όσον αφορά τα έργα «γέφυρες» (phasing), όσο και τα έργα που εμφανίζουν υψηλή προτεραιότητα και υψηλό βαθμό μελετητικής ωρίμανσης.

 Επίσης, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που προβλέφθηκαν με το Ν.3891/2010 για την παροχή από την ΕΡΓΟΣΕ υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η Εταιρεία παρακολουθεί τις σχετικές δυνατότητες που παρέχονται στην αγορά και έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για ανάληψη έργων στο πλαίσιο διμερών/διακρατικών επαφών των Ελληνικών Υπουργείων με φορείς άλλων κρατών. Παράλληλα, η ΕΡΓΟΣΕ επισημαίνει την ανάγκη για άμεση συντήρηση και φύλαξη του σιδ/κού δικτύου, το οποίο αναβαθμίζεται με μόνιμες εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας  και σημαντικού κόστους και παραδίδεται στον ΟΣΕ προς χρήση. Σημειώνεται ότι  η αρμοδιότητα της συντήρησης ανήκει σήμερα στον ΟΣΕ.