26.12.21

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού φωτισμού και στην Αιγιαλεία

Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Αιγιαλείας
Από το γραφείο του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, δίνεται στη δημοσιότητα η εξής ανακοίνωση, αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού:
“O Δήμος Αιγιαλείας, συνεπής στις στρατηγικές επιλογές και τις προγραμματικές θέσεις της Δημοτικής Αρχής, υλοποιεί το στόχο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησής του.Στο πλαίσιο αυτό, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε την αναβάθμιση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, η οποία θα υλοποιηθεί ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με:
· Την εγκατάσταση νέων Φωτιστικών Σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της υποδομής.
· Τη λειτουργία έξυπνου «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας».
·Τη λειτουργία «Συστήματος Περιοδικής - Επεμβατικής Συντήρησης», περιλαμβανομένης και της Βλαβοληψίας.
Σήμερα, οι Υποδομές του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού ανέρχονται σε 21.349 Φωτιστικά Σημεία, καταναλώνοντας 6.462.828,08 kWh, με συνολικό κόστος κατανάλωσης 969.424,21 € (ΔΕΗ). Με την υλοποίηση της επένδυσης, η κατανάλωση του Δικτύου θα μειωθεί κατά 4.534.956,92 kWh, δηλαδή σε ποσοστό 70,17% και ο Δήμος ουσιαστικά θα εξοικονομήσει 680.243,54 € για το 1ο έτος (συνολικά: 9.123.487,37 € για το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου). 
Παράλληλα, ο Δήμος θα μηδενίσει το κόστος συντήρησης που σήμερα έχει για το Δίκτυο Οδοφωτισμού, το οποίο ανέρχεται σε 200.000 € / έτος. Τέλος, η υλοποίηση της επένδυσης, εκτός από την βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού, θα συμβάλει και στη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών με θετικές συνέπειες στο περιβάλλον. Σημειώνεται ότι η τιμή της kWh θα αυξηθεί σημαντικά στο επόμενο χρονικό διάστημα σε ποσοστό 40%, δεδομένο το οποίο θα επιβάρυνε σημαντικά τους πόρους του Δήμου, αν δεν είχε αναλάβει αυτήν την πρωτοβουλία.
Η υλοποίηση της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) θα γίνει με Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό, αναζητώντας τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης - συντήρησης του συστήματος για 12 χρόνια από τον Ιδιωτικό Τομέα. Ο Ιδιωτικός Τομέας αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου, ενώ ο Δημόσιος θα ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω ΣΕΑ και τήρησης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων εξαρχής KPIs. Ο Δήμος θα διεκδικήσει σημαντικό τμήμα της εξοικονόμησης που θα έρθει, ως έκπτωση κατά τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι στις Συμβάσεις ΣΕΑ η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ακριβώς προβλέπεται και επιπροσθέτως εφόσον δεν υπάρχουν βλάβες και παράγεται το επίπεδο του φωτισμού που έχει συμφωνηθεί στη Μελέτη Εφαρμογής.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ΣΕΑ προβλέπεται η συνολική αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας-led, με έμφαση στη βελτίωση του φωτισμού και στον τελευταίο οικισμό και έχοντας βασική στρατηγική να βελτιώσει οργανωμένα και μεθοδικά το επίπεδο του φωτισμού συνολικά.
Συνοπτικά λοιπόν, η υλοποίηση της επένδυσης συνοψίζεται στα κάτωθι:
· Αξιοποιούνται: οι διατάξεις του ν. 3855/2010 (άρθρο 16), του ν. 4342/2015 (Άρθρο 3), η συμμετοχή Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών και το πλαίσιο Συμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΣΕΑ),
· η αποπληρωμή του κόστους της ενεργειακής αναβάθμισης, στην περίπτωση της ΣΕΑ θα προέρχεται από το όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας που θα επιτευχθεί (αντιστοίχιση, με βάση τα καταγραφικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία καθορισμού) και θα είναι (%) επί της συμβατικής κατανάλωσης (βάσει προδιαγραφών),
· ως βάση αναφοράς (έτος βάσης) ορίζεται το Έτος 2020 και συνεπώς η Ενεργειακή Κατανάλωση του Δημοτικού Φωτισμού θα συγκρίνεται με το απολογιστικό αποτέλεσμα των Καταναλώσεων της ΔΕΗ,
· η προβλεπόμενη Συμβατική Διάρκεια του αντικειμένου της παρούσας θα έχει συνολική διάρκεια (δώδεκα) 12 ετών, μετά την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης),
· η τελική Εξοικονόμηση Ενέργειας για την χρονική περίοδο αναφοράς, θα προκύψει ως Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων, με βάση την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προσδιοριστεί στην προσφορά τους,
· ο Δήμος δεν θα δαπανήσει νέους Οικονομικούς Πόρους με σκοπό την υλοποίηση της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και την αποπληρωμή της επένδυσης από την εξοικονόμηση του έτους βάσης,
· ο Δήμος παράλληλα θα έχει μηδενικές δαπάνες συντήρησης, δεδομένο με το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματοροές του Δήμου και θα οδηγήσει σε μείωση δαπανών και σε αύξηση των ταμειακών διαθέσιμων εσόδων,
· το συνολικό όφελος θα προέλθει από την μείωση δαπανών και από την αναμενόμενη έκπτωση του Αναδόχου επί της εξοικονόμησης που θα επιτευχθεί (εγγυημένη απόδοση για τον Δήμο), και
· το τελικά προσδιοριζόμενο όφελος (όπως περιγράφεται παραπάνω) μπορεί να αξιοποιηθεί, είτε με μείωση των τελών (ΟΤΑ) που πληρώνουν οι κάτοικοι, είτε με πρόσθετες συναφείς επενδύσεις (νέα δίκτυα φωτισμού ή και αναβάθμιση υφισταμένων δικτύων), είτε και με συνδυασμό των προαναφερόμενων περιπτώσεων.
Ο Δήμος Αιγιαλείας συντεταγμένα υλοποιεί μια Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) από την οποία προσδοκά να κερδίσει περίπου 4.000.000 ευρώ στα 12 έτη και να αποδώσει στους Δημότες του τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που τους αναλογούν. Το όφελος θα εξάγεται κάθε έτος, η Δημοτική Αρχή θα το διανείμει ως ετήσιο απολογισμό και ο στόχος θα είναι και ο διαμοιρασμός του οφέλους στην ανταποδοτικότητα (μείωση τελών σε ευπαθείς ομάδες, νέα έργα επέκτασης φωτισμού). Με σεβασμό στους δημότες, η Δημοτική Αρχή υλοποιεί μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές παρεμβάσεις στον Δήμο Αιγιαλείας.”
Η ανακοίνωση του Δήμου:
“O Δήμος Αιγιαλείας, συνεπής στις στρατηγικές επιλογές και τις προγραμματικές θέσεις της Δημοτικής Αρχής, υλοποιεί το στόχο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησής του.
Στο πλαίσιο αυτό, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε την αναβάθμιση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, η οποία θα υλοποιηθεί ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με:
· Την εγκατάσταση νέων Φωτιστικών Σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της υποδομής.
· Τη λειτουργία έξυπνου «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας».
· Τη λειτουργία «Συστήματος Περιοδικής - Επεμβατικής Συντήρησης», περιλαμβανομένης και της Βλαβοληψίας.
Σήμερα, οι Υποδομές του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού ανέρχονται σε 21.349 Φωτιστικά Σημεία, καταναλώνοντας 6.462.828,08 kWh, με συνολικό κόστος κατανάλωσης 969.424,21 € (ΔΕΗ). Με την υλοποίηση της επένδυσης, η κατανάλωση του Δικτύου θα μειωθεί κατά 4.534.956,92 kWh, δηλαδή σε ποσοστό 70,17% και ο Δήμος ουσιαστικά θα εξοικονομήσει 680.243,54 € για το 1ο έτος (συνολικά: 9.123.487,37 € για το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου). Παράλληλα, ο Δήμος θα μηδενίσει το κόστος συντήρησης που σήμερα έχει για το Δίκτυο Οδοφωτισμού, το οποίο ανέρχεται σε 200.000 € / έτος. Τέλος, η υλοποίηση της επένδυσης, εκτός από την βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού, θα συμβάλει και στη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών με θετικές συνέπειες στο περιβάλλον.
Σημειώνεται ότι η τιμή της kWh θα αυξηθεί σημαντικά στο επόμενο χρονικό διάστημα σε ποσοστό 40%, δεδομένο το οποίο θα επιβάρυνε σημαντικά τους πόρους του Δήμου, αν δεν είχε αναλάβει αυτήν την πρωτοβουλία.
Η υλοποίηση της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) θα γίνει με Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό, αναζητώντας τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης - συντήρησης του συστήματος για 12 χρόνια από τον Ιδιωτικό Τομέα. Ο Ιδιωτικός Τομέας αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου, ενώ ο Δημόσιος θα ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω ΣΕΑ και τήρησης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων εξαρχής KPIs. Ο Δήμος θα διεκδικήσει σημαντικό τμήμα της εξοικονόμησης που θα έρθει, ως έκπτωση κατά τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι στις Συμβάσεις ΣΕΑ η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ακριβώς προβλέπεται και επιπροσθέτως εφόσον δεν υπάρχουν βλάβες και παράγεται το επίπεδο του φωτισμού που έχει συμφωνηθεί στη Μελέτη Εφαρμογής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ΣΕΑ προβλέπεται η συνολική αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας-led, με έμφαση στη βελτίωση του φωτισμού και στον τελευταίο οικισμό και έχοντας βασική στρατηγική να βελτιώσει οργανωμένα και μεθοδικά το επίπεδο του φωτισμού συνολικά.
Συνοπτικά λοιπόν, η υλοποίηση της επένδυσης συνοψίζεται στα κάτωθι:
· Αξιοποιούνται: οι διατάξεις του ν. 3855/2010 (άρθρο 16), του ν. 4342/2015 (Άρθρο 3), η συμμετοχή Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών και το πλαίσιο Συμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΣΕΑ),
· η αποπληρωμή του κόστους της ενεργειακής αναβάθμισης, στην περίπτωση της ΣΕΑ θα προέρχεται από το όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας που θα επιτευχθεί (αντιστοίχιση, με βάση τα καταγραφικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία καθορισμού) και θα είναι (%) επί της συμβατικής κατανάλωσης (βάσει προδιαγραφών),
· ως βάση αναφοράς (έτος βάσης) ορίζεται το Έτος 2020 και συνεπώς η Ενεργειακή Κατανάλωση του Δημοτικού Φωτισμού θα συγκρίνεται με το απολογιστικό αποτέλεσμα των Καταναλώσεων της ΔΕΗ,
· η προβλεπόμενη Συμβατική Διάρκεια του αντικειμένου της παρούσας θα έχει συνολική διάρκεια (δώδεκα) 12 ετών, μετά την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης),
· η τελική Εξοικονόμηση Ενέργειας για την χρονική περίοδο αναφοράς, θα προκύψει ως Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων, με βάση την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προσδιοριστεί στην προσφορά τους,
· ο Δήμος δεν θα δαπανήσει νέους Οικονομικούς Πόρους με σκοπό την υλοποίηση της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και την αποπληρωμή της επένδυσης από την εξοικονόμηση του έτους βάσης,
· ο Δήμος παράλληλα θα έχει μηδενικές δαπάνες συντήρησης, δεδομένο με το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματοροές του Δήμου και θα οδηγήσει σε μείωση δαπανών και σε αύξηση των ταμειακών διαθέσιμων εσόδων,
· το συνολικό όφελος θα προέλθει από την μείωση δαπανών και από την αναμενόμενη έκπτωση του Αναδόχου επί της εξοικονόμησης που θα επιτευχθεί (εγγυημένη απόδοση για τον Δήμο), και
· το τελικά προσδιοριζόμενο όφελος (όπως περιγράφεται παραπάνω) μπορεί να αξιοποιηθεί, είτε με μείωση των τελών (ΟΤΑ) που πληρώνουν οι κάτοικοι, είτε με πρόσθετες συναφείς επενδύσεις (νέα δίκτυα φωτισμού ή και αναβάθμιση υφισταμένων δικτύων), είτε και με συνδυασμό των προαναφερόμενων περιπτώσεων.
Ο Δήμος Αιγιαλείας συντεταγμένα υλοποιεί μια Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) από την οποία προσδοκά να κερδίσει περίπου 4.000.000 ευρώ στα 12 έτη και να αποδώσει στους Δημότες του τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που τους αναλογούν. Το όφελος θα εξάγεται κάθε έτος, η Δημοτική Αρχή θα το διανείμει ως ετήσιο απολογισμό και ο στόχος θα είναι και ο διαμοιρασμός του οφέλους στην ανταποδοτικότητα (μείωση τελών σε ευπαθείς ομάδες, νέα έργα επέκτασης φωτισμού). Με σεβασμό στους δημότες, η Δημοτική Αρχή υλοποιεί μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές παρεμβάσεις στον Δήμο Αιγιαλείας.”