26.4.22

Ξεκινά η κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων, Συλιβαινιώτικων, Κραθίου, Αιγείρας

Επιτέλους... Πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια, από τότε που "κυκλοφόρησε ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας" -Επί Δημαρχίας Περπή- ότι θα μπορούσε ο βιολογικός Αιγίου να δεχθεί τα υγρά απόβλητα της Ανατολικής Αιγιάλειας (εφημερίδα ΦΡΟΥΡΟΣ Ιούλιος 2003)... 
Και να τώρα, εν έτει 2022, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία ! 
Μέχρι το τέλος του ενεστώτος έτους το έργο θα ολοκληρωθεί και με την ένταξη της Αιγείρας (τμήμα πολεοδομικού σχεδίου 1932), μεταξύ παλαιάς εθνικής και παραλίας. H πρόσφατη ανακοίνωση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας ΑΚΡΑΤΑΣ αναφέρει μεταξύ άλλων:
Μετά από μακροχρόνιους αγώνες, χρονοβόρες και δαιδαλώδεις διαδικασίες άρχισαν επιτέλους οι εργασίες κατασκευής των αποχετευτικών δικτύων των παραλιακών οικισμών της Ανατ. Αιγιαλείας, τα οποία θα μεταφέρουν τα λύματα της παραλιακής ζώνης (από την περιοχή Αιγείρας – Ακράτας έως το Αίγιο) στον αναβαθμισμένο Βιολογικό Καθαρισμό του Αιγίου.
Ήδη εκτελούνται εργασίες σε ορισμένους γειτονικούς παραλιακούς οικισμούς της Αν . Αιγιαλείας και αναμένεται η έναρξη των εργασιών κατασκευής των αποχ. δικτύων, αμέσως μετά το Πάσχα, στην παραλία Συλιβαινιώτικων (δυτική παραλία Ακράτας).
Οι εργασίες θα διακοπούν κατά τη θερινή περίοδο για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη τουριστική κίνηση της περιοχής και θα συνεχιστούν στις αρχές Σεπτεμβρίου στη περιοχή του Κραθίου (ανατολική παραλία Ακράτας) και της Αιγείρας,
με στόχο να ολοκληρωθούν περί το τέλος του 2022.
Είναι προφανές, ότι ΕΠΕΙΓΕΙ να δρομολογηθούν, με ευθύνη του Δήμου, οι διαδικασίες σύνδεσης των κατοικιών της παραλιακής περιοχής Ακράτας – Αιγείρας με το αποχ. δίκτυο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του.