Όλα τα αρθρα ανα ετος...

1 Μαΐ 1999

ΜΑΪ. 1999 - " Περιφερόμενο έργο " το εργοστάσιο του βιολογικού Ακράτας

Βιολογικός εδώ ... βιολογικός εκεί .... Που θα εγκατασταθεί τελικά το εργοστάσιο επεξεργασίας των λυμάτων της Ανατολικής Αιγιάλειας; Είναι μια κραυγή αγωνίας των κατοίκων ολόκληρης της περιοχής για το σημαντικότατο αυτό έργο που η κατασκευή του θα “σώσει” στην κυριολεξία την περιβαλλοντική και οικολογική ισορροπία του τόπου.