Όλα τα αρθρα ανα ετος...

4 Νοε 2019

Και εγένετο φως...(!) εν αρχαίω θεάτρω Αιγείρας...

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ            31/10/2019
ΘΕΜΑ : «Έγκριση δαπάνης εκτέλεσης εργασιών σύνδεσης παροχής για την ηλεκτροδότηση του αρχαίου θεάτρου Αιγείρας, στο πλαίσιο της ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Αιγείρας, αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας (Αρ. παροχής: 30562461)»
Αποφασίζουμε
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, εγκρίνεται το αριθμ. 1731/29-10-2019 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των παραπάνω εργασιών από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την ανωτέρω αρ. 28 απόφαση και β) Εγκρίνουμε την συνολική δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (3.027,04 €) για την εκτέλεση εργασιών σύνδεσης παροχής για την ηλεκτροδότηση του αρχαίου θεάτρου Αιγείρας, στο πλαίσιο της ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Αιγείρας (Αρ. παροχής: 30562461), αρμοδιότητας της Εφορείας μας, όπως αυτή περιγράφεται στο τιμολόγιο με Νο 40856/29-10-2019, από την «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», που θα πληρωθεί σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. της Εφορείας μας, του Φορέα / Ειδικού Φορέα 1021-201-0000000, στον ΑΛΕ 3110901001 «Έξοδα δημόσιων μνημείων» οικονομικού έτους 2019, με την έκδοση αντιστοίχου χρηματικού εντάλματος.

1 Νοε 2019

Μισό εκατομμύριο € κόστισε η εργασία για την «έξτρα» γέφυρα στον Κριό ποταμό...


Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν μερικά χρόνια, ότι ο «προβληματικός» (λόγω εύρους) χείμαρρος Κριός, θα «φιλοξενούσε» έξι γέφυρες σε μία απόσταση εξακοσίων περίπου μέτρων... 
Μία γέφυρα αγροτικής οδού, δύο τής  Ολυμπίας οδού, μία τής Επαρχιακής οδού, μία Σιδηροδρομική και μία τής παλαιάς Εθνικής !
Το θέμα δείχνει περίπλοκο, αλλά αν κάποιος ανατρέξει στην τοπική ειδησεογραφία των τελευταίων 16-17 ετών, μάλλον θα ανακαλύψει τι μπορεί να πήγε "στραβά" στη Αιγείρα και έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο συγκοινωνιακό «μεγακόμβο» των 6 γεφυρών, αλλά και των πέντε (5) κάτω διαβάσεων οι οποίες (εκτός από μία στην περιοχή της "Αρχόντισσας" που ολοκληρώνεται σύντομα) παραμένουν "προβληματικές" και δεν αποκλείεται τού Κριού και του Θολοποτάμου να παραμείνουν ανολοκλήρωτες στο διηνεκές...
Με απλά λόγια, η ομόφωνη έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης του τρένου στις 14-4-2004  για την Αιγείρα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαίας, με την οποία έγιναν δεκτά και φυσικά υλοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα του τότε καποδιστριακού Δήμου Αιγείρας, μάλλον περιέπλεξε τα πράγματα, με αποτέλεσμα τη σημερινή εικόνα...
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μία παράγραφος της παρακάτω υπουργικής απόφασης περιγράφει την κεντρική ιδέα του "προβλήματος":  
------------------------------------------------------------
Αθήνα, 27 - 12 - 2018. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ