ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • 23 Δεκ 2016

  Κιάτο - Ροδοδάφνη: Γιατί ΔΕΝ μπορεί να είναι «έτοιμο και λειτουργικό» το ερχόμενο καλοκαίρι

  ΕΡΓαΟΣΕ σε εξέλιξη, 
  (Δυτική Κορινθία 
  Ανατολική Αιγιαλεία)
  ΕΡΓΟΣΕ: Ολοκλήρωση ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2017… Νέα δημοπράτηση από Ψαθόπυργο έως Μποζαϊτικα…
  Δυστυχώς όμως κανείς δεν το πρόσεξε και παραμένει ως σήμερα (σε δεκάδες ιστοσελίδες) η «χαρμόσυνη» αλλά «ουτοπική» είδηση ότι «Το καλοκαίρι η νέα σιδηροδρομική γραμμή "σφυρίζει" στην Πελοπόννησο» !
  ------------------------ 
  Λίγο μετά τη σύσκεψη τής  ΕΡΓΟΣΕ που πραγματοποιήθηκε στις 20-12-16 υπό τον αρμόδιο Υπουργό, με έκπληξη διαβάσαμε την είδηση (που αναπαράχθηκε πανελλαδικά με το γνωστό «copy paste»), ότι ο κ. Σπίρτζης δήλωσε για τη πορεία του έργου - σκούπα στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη πως από το καλοκαίρι το τμήμα αυτό θα είναι πλήρως έτοιμο και λειτουργικό !

  22 Δεκ 2016

  Τροποποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Αχαΐας

  20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ο
  Στην Πάτρα στις 02-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 309901/490/25-11-2016 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ.Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2). Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω…
  Αριθ.Αποφ. 144/2016 
  ...Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»…
  Στην Π.Ε. Αχαΐας προβλέπονταν επίσης τέσσερις (4) ΧΥΤΑ/Υ, συμπεριλαμβανομένου και του ΧΥΤΑ/Υ Πάτρας (Ξερόλακα) έχοντας περιορισμένο χρόνο ζωής και είναι επομένως προφανές ότι αντιμετωπίζει πλέον σοβαρό πρόβλημα κορεσμού. Από τους άλλους τρεις ΧΥΤΑ/Υ που προβλέπονταν για την Αχαΐα, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν οι δύο, ο ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα) και ο ΧΥΤΑ Αιγείρας, με τον τελευταίο να έχει επίσης σχεδόν κορεστεί. Όσον αφορά στον τέταρτο ΧΥΤΑ, στη Συμπολιτεία (ΧΥΤΑ Παπανικολού), βρίσκεται στην παρούσα φάση υπό αναστολή εργασιών, λόγω δικαστικής εκκρεμότητας. Μέχρι τη διακοπή των εργασιών είχε υλοποιηθεί το 55% του φυσικού αντικειμένου του έργου.
  Απευθείας συλλογή ΔΕ Αιγίου, Ερινέου, Συμπολιτείας Δ. Αιγιάλειας ΣΜΑ Αιγείρας ΣΜΑ Καλαβρύτων (Σκεπαστού) ΣΜΑ Παϊων Υπόλειμμα ΚΑΕΔΙΣΠ Αιγιάλειας Υπόλειμμα ΜΕΒ3 Αχαΐας
  Το υπόλειμμα της ΜΕΑ1 Αχαΐας θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα). Απαιτείται επέκταση του χώρου διάθεσης. § Το αναλογούν υπόλειμμα των ΔΕ Αιγείρας, Ακράτας και Διακοπτού Δήμου Αιγιάλειας θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ Αιγείρας. Απαιτείται εκσυγχρονισμός και επέκταση του χώρου διάθεσης ή και νέος χώρος. § Το αναλογούν υπόλειμμα των υπόλοιπων ΔΕ του Δήμου Αιγιάλειας καθώς και το αναλογούν υπόλειμμα του Δήμου Καλαβρύτων θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ Παπανικολού, εφόσον καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της κατασκευής του. Εναλλακτικά το υπόλειμμα θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ Αιγείρας ή σε νέο ΧΥΤΥ που θα κατασκευαστεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιάλειας. § Η ανωτέρω κατανομή των ΔΕ του Δ. Αιγιάλειας ανά ΧΥΤΥ είναι ενδεικτική.
  Κατασκευή ενός (1) ΣΜΑ στην Ανατολική Αιγιάλεια, για την μεταφόρτωση των σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών των ΔΕ Αιγείρας, Ακράτας και Διακοπτού προς τη ΜΕΑ2 Αχαΐας και των ανακυκλώσιμων των ίδιων περιοχών προς το ΚΑΕΔΙΣΠ Αιγιάλειας. Η συνολική δυναμικότητα του ΣΜΑ (για σύμμεικτα, ΒΑ και ΑΥ) είναι 5.234 t/έτος. § Πρόβλεψη για δύο (2) ΣΜΑ στον Δήμο Καλαβρύτων και ειδικότερα διατήρηση και εκσυγχρονισμός των υποδομών του υφιστάμενου ΣΜΑ Καλαβρύτων (Σκεπαστού) και κατασκευή νέου ΣΜΑ στη ΔΕ Παϊων, για τη μεταφόρτωση των σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών του Δήμου Καλαβρύτων προς τη ΜΕΑ2 Αχαΐας και αντίστοιχα των ανακυκλωσίμων του δήμου προς το ΚΑΕΔΙΣΠ Αιγιάλειας. Η συνολική δυναμικότητα των δύο ΣΜΑ (για σύμμεικτα, ΒΑ και ΑΥ) είναι 3.333 t/έτος. § Διατήρηση του υφιστάμενου ΣΜΑ Αιγίου για τη μεταφόρτωση του υπολείμματος της ΜΕΑ2 Αχαΐας προς τους αντίστοιχους ΧΥΤΥ με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Η δυναμικότητα του ΣΜΑ (για υπόλειμμα) είναι 6.804 t/έτος.
  Σύμμεικτα (το σύνολο) ΒΑ (το σύνολο) ΣΜΑ Ανατολικής Αιγιάλειας Δημοτικές ενότητες Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας ΑΥ (το σύνολο)
  ΣΜΑ Αιγίου Υπόλειμμα ΜΕΑ2 Αχαΐας...

  18 Δεκ 2016

  ΕΡΓΟΣΕ: Παράδοση 2,5 χιλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού στον Πλάτανο

  Την Πέμπτη 14-12-2016 ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προς χρήση, τα έργα που εκτελεί η ΕΡΓΟΣΕ επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού στην περιοχή του Πλατάνου Αχαΐας.
  Τα έργα αυτά εκτελέστηκαν στα πλαίσια της εργολαβίας κατασκευής της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής από Κιάτο έως Ροδοδάφνη, που κατασκευάζει η ΕΡΓΟΣΕ, με ανάδοχο την εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Έχουν μήκος περίπου 2.5 χιλιόμετρα και αποτελούν τη μετατόπιση της υφιστάμενης Παλαιάς Εθνικής Οδού, ώστε να προκύψει χώρος για την κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής.

  13 Δεκ 2016

  13-12-16. ¨Ολονύχτια επιχείρηση, κατεδάφισης κάτω διάβασης Ακράτας

  Αργά το απόγευμα τής Τρίτης 13-12-2016, ξεκίνησε η επιχείρηση κατεδάφισης του νότιου ήμισυ της γέφυρας της Νέας Εθνικής Οδού, κάτω από την οποία διέρχεται η 19η Επαρχιακή Οδός Ακράτας Ζαρούχλας (Φανάρια).

  12 Δεκ 2016

  Αναδασωτέα 15.400 τ.μ. στα «Κολοκυθιάνικα»

   Αριθμ. 239290 (3) 
  Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, συνολικού εμβαδού 15.400,00 τ.μ. στη θέση «Κολοκυθιάνικα» Τ.Κ. Σελιάνας, ΔΕ Αιγείρας, Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  8 Δεκ 2016

  Οδηγώντας σε ημιτελές τμήμα τής ΟΛΥΜΠΙΑΣ τραυματίστηκε σοβαρά

  Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας σχηματίστηκε δικογραφία για τροχαίο ατύχημα, το οποίο έλαβε χώρα,  το απόγευμα 5-12-2016  στην 151,500 χιλιομετρική θέση, στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών,  κατά το οποίο αυτοκίνητο οδηγούμενο από 60χρονο ημεδαπό,

  6 Δεκ 2016

  Η Ελληνική παθογένεια του «ράβε – ξήλωνε..» ποτέ δεν πεθαίνει !

  ***Δεν πρόλαβε να «στεγνώσει» ο καινούργιος ασφαλτοτάπητας και στα μέσα τού Φθινοπώρου 2016, άρχισαν να τον ξηλώνουν!
  ***Με απλά λόγια, το βασικό ερώτημα είναι το πότε άλλαξε το σχέδιο των αποχετευτικών αγωγών της ΕΡΓΟΣΕ στην ανατολική πλευρά τής Αιγείρας και γιατί δεν ενημερώθηκε η Π.Δ.Ε.

  3 Δεκ 2016

  2-12-16. ¨Ολονύχτια επιχείρηση, κατεδάφισης κάτω διάβασης Μαρμάρων

  μετά την κατεδάφιση
  Αργά το απόγευμα 2-12-2016, ξεκίνησε η επιχείρηση κατεδάφισης του νότιου ήμισυ της γέφυρας της Νέας Εθνικής Οδού, κάτω από την οποία διέρχεται η 18η Επαρχιακή Οδός Αιγείρας - Μαρμάρων - Χρυσανθίου - Αμπελοκήπων - Όασης - Συνεβρού - Βελλάς.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !