20.1.15

Ολυμπία οδός: Κυκλοφοριακές αλλαγές στον κόμβο Καλαβρύτων

Περιοχή κόμβου Καλαβρύτων
Τροποποιείται η υφιστάμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή του κόμβου Καλαβρύτων, καθώς η κυκλοφορία της κατεύθυνσης προς Πάτρα από τη ΧΘ 159,000 έως τη ΧΘ 162,800 θα εξυπηρετείται από τον νέο-κατασκευασθέντα βόρειο (δεξιό) κλάδο του αυτοκινητοδρόμου, ως εξής:
-       από τη ΧΘ 159,000 έως τη ΧΘ 159,500 και από τη ΧΘ 161,800 έως και τη ΧΘ 162,800 η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σε μια λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 4,00μ
-       ενώ στο ενδιάμεσο τμήμα από τη ΧΘ 159,500 έως και τη ΧΘ 161,800 η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από δύο (2) λωρίδες πλάτους 3,40μ. και 3,00μ. αντίστοιχα.
Η κατεύθυνση προς Αθήνα θα παραμείνει ως έχει, δηλαδή θα εξυπηρετείται από μία (1) λωρίδα πλάτους 4,00μ.Οι δύο κατευθύνσεις θα χωριστούν, ώστε να δημιουργηθεί ανάμεσά τους ο απαραίτητος χώρος για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του μεσαίου διαχωριστικού στηθαίου ασφαλείας του νέου αυτοκινητόδρομου από τον αρμόδιο Κατασκευαστή (ΑΚΤΩΡ, μέλος της Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ) και προβλέπεται να διαρκέσουν από 21.01.2015 έως τις 30.04.2015.
Περιοχή Δερβενίου
Τροποποιείται η υφιστάμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή του κόμβου του Δερβενίου, καθώς η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων θα εξυπηρετείται εν μέρει από τον νέο-κατασκευασθέντα νότιο (αριστερό) κλάδο του αυτοκινητοδρόμου ο οποίος θα λειτουργεί προσωρινά ως διπλής κατεύθυνσης, ως εξής:
-       από τη ΧΘ 141,650 έως τη ΧΘ 142,900 η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σε μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25 μ., ενώ κατά τις περιόδους υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου θα δίδονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην κατεύθυνση αιχμής
-       από τη ΧΘ 142,900 έως και τη ΧΘ 143,800 η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σε μία λωρίδα πλάτους 3,75 μ και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση
-       ενώ η κυκλοφορία στον κόμβο από Πάτρα προς Δερβένι και από Δερβένι προς Πάτρα και προς Αθήνα θα εξυπηρετείται από προσωρινούς κλάδους που θα κατασκευαστούν σε γειτονικές θέσεις.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής των Κάτω Διαβάσεων Κ244 και Κ246, της Γέφυρας Β-245 και τμήματος του βόρειου (δεξιού) κλάδου του νέου αυτοκινητοδρόμου, από τον αρμόδιο Κατασκευαστή (JP AVAX, μέλος της Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ) και προβλέπεται να διαρκέσουν από 19.01.2015 έως τις 31.05.2015.