13.6.15

Εντατικοποίηση εργασιών εκβάθυνσης - διευθέτησης Κριού

Στα πρό του 1970 όρια 
επανέρχεται μερικώς ο Κριός
Παρ’ ότι δεν του φαίνεται, είναι από τα σημαντικότερα «παράπλευρα» έργα που θα γίνει στην Αιγείρα. Πρόκειται για τη διευθέτηση – εγκιβωτισμό του Κριού ποταμού, που είναι υποχρεωμένη η ΕΡΓΟΣΕ να υλοποιήσει σύμφωνα με το περιεχόμενο της εγκεκριμένης από το 2004 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Αιγείρας.
το τσιμέντο που διακρίνεται
στη δεξιά πλευρά του ποταμού,
είναι απομεινάρι της Βάσης
μιας γέφυρας "Μπέλεϊ"
που είχε τοποθετήσει
το 1960 ο στρατός...
Το έργο αυτό θα είχε ολοκληρωθεί από το 2009-2010, αν δεν είχε γίνει η πρώτη «στάση» εργασιών από τον αρχικό ανάδοχο του Κιάτου – Ροδοδάφνη.
Διευθέτηση πραγματοποιείται επίσης και νοτιότερα, λόγω των έργων Αυτοκινητοδρόμου.
Φυσικά, εκτός από τα εκατέρωθεν της κοίτης τσιμεντένια τοιχία και τους αναβαθμούς από σαζανέτ στο κέντρο του ποταμού που θα ανακόπτουν την ορμητική ροή των υδάτων, πολλά άλλα θα μπορούσαν να γίνουν, αν προ 12ετίας οι Αιγειριώτες είχαν ενδιαφερθεί να διαβάσουν την Περιβαλλοντική Μελέτη που ενέκρινε ομόφωνα το Νομαρχιακό Συμβούλιο στις 14 Απριλίου 2004 και ένα μήνα αργότερα την «αποδέχθηκε δια της ανοχής» το Δημοτικό Συμβούλιο.
Εκεί θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν το πώς θα δημιουργηθεί κατάλληλη πρόσβαση σε μεγάλα οχήματα (λεωφορεία - φορτηγά) προς το αρχαίο Θέατρο και τα ορεινά χωριά της 17ης Ε.Ο.
Ούτε κανείς ενδιαφέρθηκε να δει την εγκεκριμένη οριοθέτηση του ποταμού Κριού που έγινε από τις εταιρίες που κατασκευάζουν τον αυτοκινητόδρομο και τον Σιδηρόδρομο.
Εν πάσει περιπτώσει, «τέλος μέτριο όλα μέτρια…» κατά το «τέλος καλό όλα καλά…»