ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

6 Απρ 2017

"ΑΡΙΩΝ": Αποφάσεις για τον Κορινθιακό

 Σημαντικές αποϕάσεις ελήϕθησαν για την Προστασία και Αειϕόρο Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου»
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» συνήλθε στις 4/4/2017 σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του Συνδέσμου στο Αίγιο, με τη συμμετοχή του Προέδρου κ. Σταμάτη Χαλβατζή (Δημοτικού Συμβούλου Θηβαίων), του Αντιπροέδρου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού, Δημάρχου Κορινθίων, του Δημάρχου Αιγιαλείας, κ. Αθανάσιου Παναγόπουλου καθώς και μελών του Δ.Σ. από τους Δήμους - Μέλη.
Συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα και πάρθηκαν σημαντικές αποϕάσεις τόσο για την λειτουργία του Συνδέσμου, όσο και για την προστασία του θαλασσίου πλούτου και τη στήριξη μιας αναπτυξιακής προοπτικής για την περιοχή.
 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια:
1) Ενεργοποιείται άμεσα η καμπάνια που στοχεύει στην μείωση της πλαστικής σακούλας στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, μέσω προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραϕεί μεταξύ του Σ.Π.Ο.Α.Κ. και της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, αναλαμβάνοντας το κόστος της συνολικής δαπάνης (ενημερωτικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, μετακινήσεις και προωθητικό ενημερωτικό υλικό) εξ ολοκλήρου ο Σ.Π.Ο.Α.Κ.
2) Συνεχίζεται η συνεργασία του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τον Όμιλο MTC GROUP μέσω της θυγατρικής του MORE GREECE, σε επίπεδο τουριστικής πολιτικής, marketing, προβολής κλπ. του Συνδέσμου των 13 Δήμων - Μελών του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ), με στόχο να συμβάλλουμε στην προσπάθεια τουριστικής ανάδειξης και προβολής που γίνεται από όλους τους Δήμους - Μέλη μας.
3) Αποϕασίστηκε η συνδιοργάνωση Ημερίδας μεταξύ Σ.Π.Ο.Α.Κ., Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και των Δήμων Αιγιαλείας και Κορινθίων, με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί στο Αίγιο, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα, με θέμα την λήψη μέτρων αντιμετώπισης του έκτακτου ϕαινομένου της αύξησης των μεδουσών στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, που μπορεί να αποτελέσει πλήγμα για τον τουρισμό της περιοχής.
Επίσης, στα πλαίσια της προστασίας του Κορινθιακού αποϕασίστηκε να σταλούν επιστολές προς κάθε αρμόδιο, για τα θέματα ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών σε τουριστικές και προστατευόμενες περιοχές, δηλώνοντας την αντίθεσή μας και ζητώντας συνάντηση, ώστε να εκθέσουμε αναλυτικά

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com