11 Ιουν 2019

Αιγείρα, 8 Ιουνίου 1954, μια ξεχασμένη ιστορία με τραγικό τέλος...

Προσθήκη λεζάντας
Η σχολική εκδρομή που είχε τραγικό τέλος, πριν από 65 χρόνια στην περιοχή τής Αιγείρας (8 Ιουνίου 1954) στη θέση «Άγιος Παντελεήμων» ** (Σύμφωνα με διηγήσεις παλαιοτέρων, ίσως το δυστύχημα να μην έγινε πλησίον του αγίου Παντελεήμονος, αλλά στην περιοχή "αρχόντισσα" πλησίον του Αι Γιάννη)...
Μια καθηγήτρια νεκρή, περισσότερες από δεκαπέντε μαθήτριες –από 13 έως 16 ετών– τραυματίες, αλλά και ο οδηγός με τα δυο μικρά παιδιά του. 
Το δυστύχημα συνέβη σε σημείο όπου ο δρόμος ήταν ευθύγραμμος και δικαιολογούσε την ταχύτητα του οχήματος. Εξάλλου δεν υπήρχαν λακκούβες ή στροφή που θα προκαλούσαν αιφνίδια αλλαγή πορείας. Κατά την αυτοψία δεν προέκυψε ότι το αυτοκίνητο είχε υποστεί κάποια βλάβη στο σύστημα διευθύνσεως.
Γι’ αυτό και το απέδωσαν στον οδηγό: «είτε εξ υπερκοπόσεως και συνεπεία ταύτης μειωμένης εντάσεως της προσοχής του έτι δε λόγω σωματικής τινός διαταραχής εκ της οποίας έχασε προς στιγμήν τας αισθήσεις του, απώλεσε τον έλεγχον του αυτοκινήτου ώστε να εκφύγη τούτο, ακυβέρνητον πλέον, επί της οδού». 
Ένα ακόμη ενδεχόμενο που επιβεβαίωσαν και οι γιατροί ήταν ότι ο οδηγός είχε αρτηριακή πίεση πάνω από το κανονικό και λίγες μέρες πριν είχε λάβει εντολή να αποφεύγει τη χρήση οινοπνευματωδών ποτών. Πιθανόν ζαλίστηκε και έχασε τον έλεγχο. Έγραφε χαρακτηριστικά εφημερίδα της εποχής: «Η κακή υγεία του οδηγού που θα έπρεπε να είχεν αποσυρθή του επαγγέλ ματος κατά πάσαν πιθανότητα επροξένησε την τραγωδίαν της Αιγείρας καθ’ ην εφονεύθη η ατυχής καθηγήτρια και ετραυματίσθησαν κατά το μάλλον ή ήττον σοβαρώς 15 μαθήτριαι και ο ίδιος μετά του υιού και της θυγατρός του». Πολυαίμακτο αυτοκινητικό δυστύχημα συγκλονίζει την κοινωνία της γειτονικής πόλης και προκαλεί αίσθημα οδύνης. Οι μαθήτριες της Γ΄ και Δ΄ τάξεως του γυμνασίου θηλέων του Αιγίου ξεκινούν την εκδρομή τους νωρίς το πρωί για το Ξυλόκαστρο, όπου παραμένουν μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στο δρόμο της επιστροφής, σύμφωνα με το πρόγραμμα επρόκειτο να σταθμεύσουν για λίγο στην Αιγείρα.
Αναφέρεται χαραχτηριστικά: «Ενώ επέστρεφον το υπ’ αριθ. 56976 λεωφορείον ιδιοκτησίας …… οδηγούμενον υπό του ιδίου το οποίον, σημειωτέον ήτο το δεύτερο εις τη σειράν φέρον τας μαθήτριας του πρώτου τμήματος της τρίτης τάξεως ευρίσκετο εις απόστασιν 500 περίπου μέτρων από της Αιγείρας, εξέφυγε κατά την εφαπτομένην μιας στροφής της οδού εκτιναχθέν προς τα αριστερά και επέπεσεν επί μεγάλου ελαιοδένδρου. Εν συνεχεία του το έκλινε προς την αριστεράν πλευράν».
Η σύγκρουση είναι σφοδρότατη, σε τέτοιο βαθμό που το λεωφορείο σφηνώνεται και καταστρέφεται ολοσχερώς κάτω από τα μεγάλα κλαδιά της ελιάς.
Η εικόνα που δίνεται είναι συγκλονιστική: «Το όχημα κατά την πρόσκρουσίν του επί του ελαιοδένδρου, κατεστράφη ολοσχερώς. Το “καπό” εξεσφενδονίσθη προς τα άνω –γεγονός, το οποίον απετέλεσεν τη σωτηρίαν δια τας υπολοίπους μαθήτριας– τα καθίσματα συνεπιέσθησαν προς τα κάτω και αι μαθήτριαι εξεσφενδονίσθησαν δεξιά και αριστερά. Μια μαθήτρια εξεσφενδονίσθη εις απόστασιν 10 μέτρων. Της ατυχούς δόντια είχον διασκορπισθή επί του εδάφους»
Ένα άλλο ρεπορτάζ της εποχής συμπληρώνει με την ανατριχιαστική λεπτομέρεια: «Ως μάλιστα προκύπτει εκ των ανωτέρω τα ανύποπτα θύματα του δυστυχήματος διήλθον κάτωθι μιας πραγματικής λαιμητόμου, την οποίαν εσχημάτιζε το άνω μέρος του αμαξώματος μετά των υποστηλωμάτων όταν η βάσις του οχήματος απεκόπτετο εκ της συγκρούσεως και επροχώρα επί τρία μέτρα μόνη της επί των τροχών».
Ήταν θαύμα πως κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν θρηνούσαμε περισσότερα θύματα.


Μια νεκρή καθηγήτρια και δέκα επτά τραυματίες μαθήτριες υπήρξε ο απολογισμός του σπάνιου αυτού για τα χρονικά του Αιγίου δυστυχήματος.
«Ως εκ της μεγάλης ταχύτητος και του ισχυρού συγκλονισμού της συγκρούσεως καθώς και του γεγονότος ότι οι κλάδοι της ελαίας κάτωθι της οποίας ενεσφηνώθη το όχημα συνέθλιψαν το “καπό”, το αποτέλεσμα υπήρξε οικτρόν δια τας επιβαίνουσας. Αι πλαστοί τούτων τραυματισμένοι και αιμώζουσαι προσεπάθουν να εξέλθουν εσπευσμένως εκ του μοιραίου λεωφορείου δια της μιας θύρας και τίνες ακόμη δια των θρυμματισμένων παραθύρων πολλαπλασιόζουσαι εν τη απελπισία των τα τραύματα των». Εν τω μεταξύ φθάνουν τα άλλα δύο λεωφορεία και οι υπόλοιπες μαθήτριες μαζί με τους καθηγητές και τους οδηγούς προσπαθούν «εν μέσω πανδαιμονίου φωνών και αγωνιωδών επικλήσεων», ενώ καταφθάνουν και πολλοί κάτοικοι της Αιγείρας για να προσφέρουν την βοήθειά τους. Όσες μαθήτριες γλιτώνουν, έχουν υποστεί νευρικό σοκ και αρνούνται να επιστρέψουν οδικώς στο Αίγιο. 
Έτσι ο τότε πρόεδρος της Αιγείρας αναλαμβάνει να τις φιλοξενήσει έως ότου επιβιβαστούν στο τρένο. Η άτυχη καθηγήτρια, 45 ετών, «σβήνει» κατά τη μεταφορά της. Ας σημειωθεί ότι λίγο πριν το δυστύχημα είχε καταλάβει τη θέση στο μπροστινό κάθισμα, εκεί όπου καθόταν η σύζυγος του οδηγού, η οποία τελικά δεν έπαθε τίποτε. 
Την επομένη γίνεται η κηδεία της από το Μητροπολιτικό ναό. Συγκινητικό είναι το θέαμα των μαθητριών που ακολουθούν το φέρετρο της αγαπημένης τους καθηγήτριας κρατώντας κάνιστρα με άνθη. Οι πιο σοβαρά τραυματισμένες έχουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. «Η κατάστασις δύο εκ των νοσηλευομένων μαθητριών είναι σοβαρά. Ιδιαιτέρως της πρώτης, ήτις φέρει κατάγματα εις τας χείρας και τους πόδας, καθώς και άλλα μέρη του σώματος της, η κατάστασις εμπνέει ανησυχίας»
Πού οφείλετο;
Αμέσως άρχισε η αναζήτηση των αιτιών του δυστυχήματος. Αναφέρει κάποιο από τα ρεπορτάζ: «Άλλη μαθήτρια πάλιν είπεν ότι αντελήφθη τον οδηγόν μορφάζοντα εκ πόνου και υψώνοντας τάς χείρας, και ετέρα ότι ούτος έτρεχε δια να προσπεράση το προηγούμενον λεωφορείον. Πάντως όλαι αι μαρτυρίαι εγένοντο υπό το κράτος της ταραχής και δεν κατέστη δυνατόν να διευκρινιστούν τα αίτια. Την στιγμήν του δυστυχήματος το αυτοκίνητον εδονείτο από τα χαρούμενα άσματα των μαθητριών και η σύγκρουσις υπήρξεν τόσον αστραπιαία ώστε δεν επέτρεπε ψύχραιμους παρατηρήσεις»...

ΠΗΓΗ.

Όλα τα αρθρα ανα ετος...

Ετικέτες 790 αναρτήσεων

ΕΡΓΟΣΕ (103) Ολυμπία Οδός (100) αρχαίο θέατρο αιγείρας (47) ΕΡΓΟΣΕ Αιγείρα (44) Κώστας Ρόζος (44) ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (44) Διάβρωση ακτών (35) Διάβρωση ακτών Αιγείρας (35) ΧΥΤΑ Αιγείρας (35) Κορινθιακός (28) αποχετευτικός αγωγός (28) Λύκειο Αιγείρας (19) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (18) αυτοκινητόδρομος Κορίνθου Πάτρας (18) Αιγιαλό έχουμε ...Παραλιακό δεν έχουμε (17) Αιγείρα (16) 17η επαρχιακή οδός Αχαίας Αιγείρα - Περιθώρι (14) σχέδιο πόλεως Αιγείρας (14) Γυμνάσιο Αιγείρας (13) Κριός ποταμός (13) Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας ΑΚΡΑΤΑΣ (13) Κορίνθου Πατρών (12) αποχετευτικός αγωγός από Λαμπίρι έως Αιγείρα (11) Αποχετευτικό (10) Κώστας Σπηλιόπουλος (10) Ολυμπία οδός Αιγείρα Απαλλοτριώσεις (10) ΜΕΤΚΑ (9) ΣΠΟΑΚ (9) διόδια (9) Ακράτα (8) Κατολίσθηση (8) Κιάτο ροδοδάφνη Αίγιο (8) Ν.Ε.Ο Κορίνθου Πατρών (8) Ομοσπονδία Οικολογικών Οργαν. Κορινθιακού ΑΛΚΥΩΝ (8) σχέδιο πόλεως (8) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΙΓΕΙΡΑΣ (7) Γαλάζιες Σημαίες (7) Διάβρωση ακτών Αιγιαλείας (7) Θολοπόταμος (7) Κώστας Κοτσανάς (7) Λύκειο Ακράτας (7) Μηχανική (7) ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (7) αντιδιαβρωτική μελέτη (7) Δήμος Αιγιαλείας (6) Δασικοί χάρτες (6) Κατεδάφιση Γέφυρας (6) Πλάτανος (6) Σύλληψη στην Ακράτα (6) οριοθέτηση Κριός (6) φωτιά (6) Δημοτικές εκλογές 2014 (5) Σταύρος Μπένος (5) αστυνομικό τμήμα Ακράτας (5) καθαρές θάλασσες (5) ληστεία (5) ληστεία βενζινάδικου (5) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (5) περιφέρεια δυτικής ελλάδας (5) Otto Walter (4) Αιγιαλός και παραλία (4) ΕΡΓΟΣΕ Διακοπτό (4) Ευσταθίου Τασία (4) Καποδίστριας 2 (4) Πλάτανος. Τράπεζα (4) ΣΧΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (4) Σήραγγες (4) Στάθης Θεοδωρακόπουλος (4) αιμοδοσία (4) ανάβαση Αιγείρας (4) αστυνομική επιχείρηση (4) γέφυρα Κριού (4) δρόμος κλειστός (4) εγκαίνια δημοτικού σχολείου Αιγείρας (4) κατολισθήσιμοι οικισμοί (4) παλαιά εθνική οδός Αιγείρας Πατρών (4) σελιάνα (4) σπείρα κλοπές (4) συλλήψεις (4) 11η Ανάβαση Αιγείρας (3) Ανδρέας Βόρδος (3) Αντιδήμαρχοι Αιγιαλείας (3) Απογραφή πληθυσμού 2011 Αιγείρας (3) Βουλευτικές εκλογές 2015 (3) Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος (3) Διάρρηξη δημοτικών γραφείων (3) Η γυναίκα τση Ζάκυθος (3) Θεατρικό Εργαστήρι Αιγείρας (3) Καταδίωξη στην Αιγείρα (3) Λίμνη Τσιβλού (3) Ληστεία στην Αιγείρα (3) Μαύρα Λιθάρια (3) Σκουπίδια (3) Σύνδεσμος Κορινθιακού κόλπου ΑΡΙΩΝ (3) αρχαιολογική έρευνα (3) δυστύχημα 145 χλμ (3) θέατρο στην αναγέννηση (3) κακή χούνη (3) ληστεία στην Ακράτα (3) μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (3) ναρκωτικά (3) οριοθέτηση Αιγιαλού Αιγείρας (3) 'Ίδρυμα «Μάνος Χατζιδάκις - Νίκος Γκάτσος» (2) Georg Ladstatter (2) MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2) SEATRAC (2) Όλια Λαζαρίδου (2) Αί­θριο Αρ­χαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου Αί­γιο (2) Αίγιο (2) Αιγές Βλοβοκά (2) Αιγείρας (2) Αιγιαλεία (2) Ακράτας (2) Απόστολος Κατσιφάρας (2) Αρχαία Φελλόη (2) Αυτοκίνητο στη θάλασσα (2) Βαλιμή (2) Βαλκουβίνα (2) Βλοβοκά (2) Γαλάζιες Σημαίες 2014 (2) Γεώργιος Τσαφούλιας (2) Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) ΔΕΥΑ Αιγίου (2) Δήμαρχος Αιγιαλείας (2) Δήμος Αιγείρας (2) Δήμος Αιγιαλείας ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (2) Δρόμος Ακράτας Ζαρούχλας (2) Ειρήνη Παγώνη (2) Επερώτηση Τσαφούλια σε Βενιζέλο. Πρακτικά Βουλής (2) Ευάγγελος Βενιζέλος (2) Ζαρούχλα χιονοδρομικό (2) Ηλιοβασίλεμα στον τουρισμό (2) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ (2) Καρναβάλι Αιγιάλειας 2013 (2) Κτηματολόγιο (2) Μητρόπολη Ανατολικής Αιγιαλείας (2) Οδοντωτός (2) Πάνος Νιάγκος (2) ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (2) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (2) Σελιανίτης Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) Σύλληψη στην Αιγείρα (2) Φαρμακευτικός Σύλλογος Αιγιαλείας (2) αμπελόκηποι (2) απαλλοτριώσεις (2) γήπεδο Αιγείρας (2) δερβένι (2) ελαιόλαδο (2) η αυλή των θαυμάτων (2) μιχάλης λιάπης (2) νέοι φοιτητές (2) οδική ασφάλεια (2) οριοθέτηση Θολοπόταμος (2) πλατεία Αιγείρας (2) πλημμύρα (2) σιδηροδρομική γραμμή. δερβένι (2) ταχυδρομείο αιγείρας (2) φωτιά ανατολική αιγιαλεία 2000 (2) 10η ανάβαση Αιγείρας (1) 18η Επαρχιακή Οδός (1) 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρείας (1) 2ο δημοτικό Ακράτας (1) 2ο νηπιαγωγείο Ακράτας (1) 3692/1998 απόφαση Ε’ τμ ΣτΕ (1) AGELO ROZOS (1) Coca-Cola (1) Councillor (1) Fugro Synergy (1) Greenpeace (1) Johannes Hahn (1) KING FAROUK (1) LEMON PIE (1) Middle Harbour Ward (1) NSW (1) Nia Bardalos (1) SYDNEY (1) Werner König (1) live Aigeira (1) ΑΒΑΞ (1) ΑΝΤΟΝ BAMMER (1) ΑΣΠΙΔΑ (1) Αγγελική Τσιατά (1) Αδέσποτα Ζώα (1) Αιγείρα η χώρα τού Ποτέ (1) Αιγείρα “γιοκ” (1) Αιγιαλέας Καλλικράτης (1) Αιγιαλείας (1) Αμβρόσιος (1) Ανακύκλωση (1) Ανδρέας Γαλάνης (1) Αντιδήμαρχος Ανατολικής Αιγιαλείας (1) Αποστόλης Κατσιφάρας. (1) Αποχετευτικό Αιγιαλείας (1) Αρμενίζοντας προς... (1) Αστυνομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Αυ­στρια­κό Ιν­στι­τού­το (1) Αυτοκινητόδρομος. Υπόγεια διαδρομή (1) Αχαΐα (1) Αχαϊκή Τράπεζα (1) Βασίλης Κελλάρης (1) Βυζαντινός Ναός Αγρίδι (1) Γαλάζιες Σημαίες 2013 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2015 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2016 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2018 (1) Γεράσιμος Φεσσιάν (1) Γεώργιος Παπαγιαβής (1) Γεώργιος Φερεντίνος (1) Γηροκομείο (1) Γιάννης Δεμιρτζόγλου (1) Γιώργος Θωμάς (1) Γιώργος Κουτρούλης (1) Γκόλφω (1) Γούδας Κωνσταντίνος (1) Γρηγόρης Αλεξόπουλος (1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ Απογραφή 2011 (1) Δάνειο (1) Δήμαρχοι Αχαΐας (1) Δήμαρχος Δημήτρης Μυλωνάς (1) Δήμος Ακράτας (1) Δημήτρης Κατσικόπουλος (1) Δημήτρης Λόης (1) Δημοτικές εκλογές 2019 (1) Δημοτικοί Σύμβουλοι Αιγείρα και Ακράτα (1) Διώρυγα Κορίνθου (1) Εurobank Κραθιο (1) ΕΠΠΕΡΑ (1) ΕΡΓΟΣΕ σταθμός Κραθίου (1) Εθνική τράπεζα (1) Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα (1) Επίτιμος πρέσβης Φινλανδίας (1) Ερωφίλη Κόλλια (1) Εσωτερικά δίκτυα (1) Ευρωεκλογές 2014 Αιγείρα (1) Ευρωεκλογές 2014 Ακράτα (1) Θανάσης Παναγόπουλος (1) Θεομηνιόπληκτη (1) Θύελλα Αιγείρας (1) ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΑΑΓΗΣ ΑΕ (1) Ιράκ (1) Ιωάννης Παναγιωτόπουλος (1) Ιωάννης Τομαράς Αντιστράτηγος (1) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) Κακιά Σκάλα (1) Καμπέρης (1) Καποδιστριακοί Δήμοι (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2014 (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2015 (1) Κατάληψη λυκείου (1) Κερύνεια (1) Κιάτο βύθιση ρυμουλκού (1) Κοιμητήριο Αιγείρας (1) Κουμπούρας παναγιώτης (1) Κριός ΤΑΙΠΕΔ (1) Κωνσταντίνα Κούνεβα (1) Κώστας Σημίτης (1) Λαζαράκης Κωνσταντίνος (1) Λαμπινό (1) Λαογραφικό Μουσείο Παραλίας Πλατάνου (1) ΜΟΜΑ ΖΑΡΟΥΧΛΑ (1) Μέγα Σπήλαιο (1) Μέμη Σπυράτου (1) Μίλτος Πασχαλιδης LIVE Αιγείρα (1) Μαυρουδής (1) Με τους Παρτιζάνους του Τίτο (1) Μεσορρούγι (1) Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης 2013 (1) Μιχάλης Χαραλαμπίδης (1) Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (1) Μουτούσης (1) Νία Βαρδάλος (1) Νίκος Βουρνάζος (1) Νίκος Κούρεντας (1) Νίκος Μπίστης (1) Νίκος Τσούκαλης (1) Νηπιαγωγείο Αιγείρας (1) Νταλάρας μαρινέλλα αιγειρα (1) Ντοκιμαντέρ (1) Ορκωμοσία (1) ΠΑΚΟΕ 2017 (1) ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 1974 – 2014 (1) Παλαιολόγου (1) Παναγιωτόπουλος (1) Παναγιώτης Γιαννόπουλος (1) Παναγιώτης Γκούμας (1) Παντελής Βασιλάγκος (1) Παντελής Βούλγαρης (1) Παπαγεωργίου (1) Παρακαταθηκών (1) Περεσιάδης (1) Πράσινο ταμείο (1) Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (1) Πτώση δένδρου (1) Ρόδη Κράτσα (1) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (1) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Ο ΑΡΙΩΝ» (1) Σαραντάπηχο (1) Σουφλιάς (1) Στέφανος Κορκολής (1) Συλιβαινιωτίκων (1) Συλιβαινιώτικα (1) Συλλόγος Παραπληγικών Αχαΐας (1) Σύλληψη στην Όαση (1) Σύσκεψη Δημάρχων (1) ΤΕΕ στην Αιγείρα (1) Τάκης Παπαγεωργόπουλος (1) Το μπουφάν τής Χάρλεϋ (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας 23 Φεβρουαρίου 2011 (1) Τρένο (1) Τσουκαλά Γεωργία (1) ΥΠΕΚΑ (1) Υγειονομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Υδροηλεκτρικό Τσιβλού (1) ΦΙΛΜΠΑ (1) Φάνης Σταυρόπουλος (1) Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Πάτρας (1) Φαρούκ (1) Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (1) Φρουρός Σεπτεμβρίου 2012 (1) Χαράλαμπος ράλλης (1) Χειμερινή ανάβαση (1) Χελμός φωτιά (1) Χιόνια παραλιακή Αιγιαλεία (1) Χρήστος Χωμενίδης (1) Ψυχράμη (1) άρθρο (1) αγροτικά ΙΧ (1) αεροφωτογρφίες Αιιγείρας (1) αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Αιγίου (1) ανατροπή αυτοκινήτου (1) αντιπλημμυρικά (1) απογραφή 1981 (1) απογραφή 1991 (1) απογραφή 2001 (1) απογραφή 2011 (1) αριθμ. Χ.10779/1992 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (1) αρχα (1) γεωτρήσεις (1) γιορτή πετροκέρασου (1) γραφεία (1) δημοτικές εκλογές 2002 (1) δημοτικές εκλογές 2006 (1) δημοτικές εκλογές 2010 (1) δημοψήφισμα (1) διαχείριση απορριμμάτων Αχαΐας (1) εργολαβία ΣΚΟΥΠΑ (1) ερώτηση στη Βουλή για ΕΡΓΟΣΕ (1) ηλεκτρονικός παράνομος «τζόγος» (1) θεά Ειλειθυία (1) ιστορίες του 2ου Παγκοσμίου πολέμου (1) κέντρο υγείας ακράτας (1) κανόνες δόμησης στην Αχαΐα (1) καρναβάλι Ανατολικής Αιγιαλείας (1) καρχαριάκι στην Αιγείρα (1) κοινοτική οδός (1) μεταφορά μαθητών (1) μη αναστρέψιμες παθήσεις (1) μπλόκο Αιγείρας (1) ξενοδοχείο «Σήμαντρον» (1) ξεχασμένα αρχαία θέατρα (1) οπλοκατοχή (1) οπτικοακουστικό αρχείο Ανατολικής Αιγιαλείας (1) ορεινές διαδρομές (1) οριοθέτηση ποταμών (1) π. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (1) παραλιακός δρόμος (1) πολιτιστικά (1) πολιτιστικός σύλλογος Αιγείρας (1) πρόσκοποι (1) πυλώνες υπερύψηλης ΔΕΗ (1) πόλεμος (1) ρύπανση εδάφους (1) σταθμός Κραθίου (1) συμβόλαιο θανάτου (1) συνένωση Αιγείρας Ακράτας (1) συναξάρι τού Ανδρέα Κορδοπάτη (1) συνελήφθη (1) ταμπέλες (1) τούνελ Αιγείρα (1) υπόγεια διάβαση (1) φοροδιαφυγή (1) φορολογικές αξίες Οικοπέδων (1) φρουτάκια (1) φωτιά στο ΧΥΤΑ (1) χαραλαμπιδης νίκος (1)