ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • Κορινθιακός
 • Δημοτικές εκλογές 2014
 • The best playlist with 390+ live cams... ΖΩΝΤΑΝΑ

  1 Απρ 1997

  ΑΠΡ. 1997 – ΤΑ ΜΠΟΦΟΡ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

  Το τελειωτικό κτύπημα στον ήδη κατεστραμμένο παραλιακό δρόμο της Αιγείρας έφεραν οι δυνατοί άνεμοι στα μέσα Μαρ­τίου. Ανίσχυρα τελικά αποδείχτηκαν τα έργα στήριξης που έ­χουν κατά καιρούς κατασκευασθεί. Ο "φρουρός" αν και κατέ­γραψε εκτενώς το τεράστιο αυτό θέμα στο φύλλο του Φε­βρουαρίου επανέρχεται πάλι, θεωρώντας ότι η εξελισσόμενη αυτή καταστροφή έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην οικονο­μία και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
  Η παραλιακή οδός είναι πλέον απροσπέλαστη για κάθε είδους αυτοκίνητα, ενώ μεγάλα ανοίγ­ματα εγκυμονούν κινδύνους στη διέλευση των πεζών. Επίσης το δίκτυο ύδρευσης έχει υποστεί ζη­μιές και παρά τις επιδιορθώσεις, η υδροδότηση των παρακείμε­νων οικιών παρουσιάζει συχνές διακοπές. Αυτή τη στιγμή τεράστιοι όγκοι τσιμέντου αποκολλή­θηκαν από τα τοιχία καλύπτο­ντας και τα τελευταία τμήματα ακρογιαλιάς που είχαν απομεί­νει Φυσικά το τμήμα του δρό­μου που κατασκευάσθηκε πριν δύο χρόνια, καθώς και 2OO περίπου μέτρα ανατολικά της πλα­τείας δεν έχουν καταστραφεί, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, αφού το μήκος τους δεν ξεπερ­νά το 20% του παραλιακού από ποτάμι σε ποτάμι.
  Σοβαρότατη όμως είναι η κα­τάσταση της μοναδικής παραλιακής πλατείας, η οποία είχε ανα­πλασθεί πριν τρία χρόνιο. Ένα με­γάλο μέρος της βούλιαξε στην κυριολεξία και το υπόλοιπο είναι άκρως επικίνδυνο (στέκεται στον αέρα και μπορεί να καταρρεύσει από στιγμή σε στιγμή).
  Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ανάστατοι είναι οι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων. Αν δεν δρομο­λογηθούν, όπως επισημαίνουν, ά­μεσα λύσεις θα συντελεσθεί η μεγαλύτερη οικονομική κατάρ­ρευση της περιοχής. Δυο μήνες πριν την έναρξη της τουριστι­κής περιόδου, ένα από τα ουσια­στικότερα πλεονεκτήματα της Αι­γείρας, η γραφική και πανέμορ­φη παραλία της θυμίζει βομβαρ­δισμένη πόλη.
  Προβληματισμός υπάρχει και στο Κοινοτικό Συμβούλιο, γιατί η σοβαρότητα της κατάστασης δεν επιτρέπει καμία καθυστέρη­ση. Από την ίδια μέρα με κατε­πείγον ΦΑΞ ο Πρόεδρος της Κοι­νότητας Παναγής Ρόζος ενημέ­ρωσε τους αρμοδίους. Το έγγρα­φο της 12ης Μαρτίου που απευ­θύνεται στον Υπουργό Κώστα Λα­λιώτη, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και στην Νομαρχία Αχαΐας, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην πολύχρονη καθυστέρηση που υπάρχει στην χρηματοδό­τηση για το ζωτικής σημασίας έργο του παραλιακού και ζητά την έγκριση με ταχύτατες δια­δικασίες των ανάλογων πιστώ­σεων αποκατάστασης των ζη­μιών. Ήδη μερικές μέρες αργό­τερα κλιμάκιο μηχανικών της Νο­μαρχίας επισκέφθηκε την Αιγεί­ρα για την εκτίμηση της κατά­στασης.
  Αν και το υπερεπείγον του προβλήματος δεν χωρά φιλολο­γικές εκτιμήσεις, η ενημέρωση από τους ειδικούς είναι επιβε­βλημένη και απαραίτητη. Την Κυ­ριακή 16 Απριλίου ο Δήμος Ξυ­λοκάστρου οργάνωσε ημερΙδα, ό­που οι καθηγητές Μουντζούρης και Γούδας ανέπτυξαν το θέμα της διάβρωσης των ακτών. Ο «Φ» τις τοποθετήσεις των αρμοδίων, τις οποίες είχε παρουσιάσει με την αποκλειστική συνέντευξη του ακτομηχανικού Κ. Μουντζούρη στο φύλλο Φεβρουαρίου, κάνει πρόταση στους αρμόδιους φορείς να γίνει παρόμοια ενημέ­ρωση και στην Αιγείρα. Μέσα α­πό μια τέτοια συζήτηση, το θέ­μα της διάβρωσης θα κατανοη­θεί καλύτερα, ώστε να δρομολο­γηθούν σωστές και οριστικές λύ­σεις.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !