ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Ιαν 1999

  ΙΑΝ 1999 - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Το Υπουργείο Πολιτισμού απαντά στα ερωτήματα του "Φ"

  ΔΕΝ υπάρχει μελέτη
  Έ­ξι μή­νες με­τά την τε­λευ­ταί­α α­να­φο­ρά μας στο πο­λύ σο­βα­ρό θέ­μα της α­νά­δει­ξης και α­ξιο­ποί­η­σης του μο­να­δι­κού αρ­χαί­ου θε­ά­τρου που υ­πάρ­χει στην πε­ριο­χή μας, εί­μα­στε α­να­γκα­σμέ­νοι να δια­ψεύ­σου­με το πρω­το­σέ­λι­δο του Αυ­γού­στου, στο ο­ποί­ο γρά­φα­με ό­τι η μελέ­τη στε­ρέ­ω­σής του ή­ταν έ­τοι­μη.
  Τό­τε ο Υ­πουρ­γός Πο­λι­τι­σμού, ύ­στε­ρα α­πό ερώ­τη­ση που του εί­χε α­πευ­θύ­νει ο Βου­λευ­τής Α­χα­ΐ­ας Γε­ώρ­γιος Τσα­φού­λιας σύμφω­να με στοι­χεί­α που του εί­χαν δο­θεί α­πό τον “Φ”, εί­χε δώ­σει κα­τη­γο­ρημα­τι­κή α­πά­ντη­ση (α­πό­σπα­σμα της ο­ποί­ας α­να­δη­μο­σιεύ­ε­ται σε δι­πλα­νή στή­λη), ό­τι δηλ. η με­λέ­τη των Αυ­στρια­κών ή­ταν έ­τοι­μη και πε­ρί­με­νε την έ­γκρι­ση α­πό το Κε­ντρι­κό Αρ­χαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο.
  Α­πό τη στιγ­μή ε­κεί­νη η ε­φη­με­ρί­δα μας άρ­χι­σε να ε­ρευ­νά το θέ­μα προ­κει­μένου να πα­ρου­σιά­σει την συ­γκε­κρι­μέ­νη με­λέ­τη, η οποία θα έ­δι­νε προφανώς τις α­παι­τού­με­νες λύ­σεις για την πρό­λη­ψη της κα­τα­στρο­φής του θε­ά­τρου. Πα­ρά τις συ­νε­χείς ό­μως ε­πα­φές που έ­γι­ναν με ό­λους τους ε­μπλε­κό­με­νους φο­ρείς την μό­νη με­λέ­τη που βρή­κα­με και η ο­ποί­α δεν εί­χε κα­μί­α σχέ­ση με την συ­ντή­ρη­ση του θε­ά­τρου ή­ταν αυ­τή του κα­θη­γη­τή Σάβ­βα Γκό­γκου, ο ο­ποί­ος την δε­κα­ε­τί­α του ‘80 εί­χε α­σχο­λη­θεί διε­ξο­δι­κά με την ΑΡ­ΧΑΙΑ ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑ κα­τα­γρά­φο­ντας λεπτο­με­ρώς στο βι­βλί­ο του ό­λα τα στοι­χεί­α του θε­ά­τρου.
  Ύ­στε­ρα α­πό αυ­τό, η ε­φη­με­ρί­δα α­πευ­θύν­θη­κε στο γρα­φεί­ο του κ. Βε­νι­ζέ­λου, με συ­γκε­κρι­μέ­να ε­ρω­τή­μα­τα. Η α­πά­ντη­ση ό­μως που λά­βα­με σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν συμ­φω­νεί με τα λε­γό­με­να του Υ­πουρ­γού στη Βου­λή τον Ιού­νιο του 1998.
  Το ε­ρώ­τη­μα λοι­πόν εί­ναι, για­τί ο κ. Υ­πουρ­γός έ­δω­σε αυ­τή την α­πά­ντη­ση , ενώ η "κα­λή με­λέ­τη lege artis για τη στε­ρέ­ω­ση" δεν υπάρχει!...
  Ό­σο δε, για την έ­ντα­ξη του Θε­ά­τρου στον ά­ξο­να Ο­λυ­μπί­ας - Α­θή­νας εν ό­ψει των Ο­λυ­μπια­κών του 2004 ού­τε λό­γος δεν γί­νε­ται.
  Το σί­γου­ρο πά­ντως εί­ναι, ό­τι η στε­ρέ­ω­ση - α­να­στύ­λω­ση του θε­ά­τρου εί­ναι εξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λη λό­γω του υ­λι­κού α­πό το ο­ποί­ο εί­ναι κα­τα­σκευα­σμέ­νο, αυ­τό όμως δεν δι­καιο­λο­γεί σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση την α­δρά­νεια και τις αλ­λη­λο­κρουώ­μενες α­πα­ντή­σεις που δί­νο­νται κα­τά και­ρούς α­πό τους πλέ­ον αρ­μό­διους φο­ρείς.
  Ο “Φ” θα ε­πα­νέλ­θει και πά­λι στο σο­βα­ρό αυ­τό πρό­βλη­μα, ό­σο βα­ρε­τό και δευ­τε­ρεύ­ον να φαί­νε­ται σε ο­ρι­σμένους.
  Τα ερωτήματα του "Φ" στον κ. Βενιζέλο
  Προς Υ­πουρ­γό Πο­λι­τι­σμού κ. Ευάγ­γε­λο Βε­νι­ζέ­λο(Γρα­φεί­ο Υ­πουρ­γού)
    Κύ­ριοι,
  η ε­φη­με­ρί­δα μας ε­δώ και πο­λύ και­ρό α­σχο­λεί­ται διε­ξο­δι­κά με το ση­μα­ντι­κό­τα­το θέ­μα της α­νά­δει­ξης του θε­ά­τρου της Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας. Ή­δη έ­χου­με δη­μο­σιεύ­σει την υπ’ α­ριθ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΥ/ΚΕ/59 α­πά­ντη­ση του Υ­πουρ­γού, κα­θώς και την α­πά­ντη­ση του κ. Βε­νι­ζέ­λου που δό­θη­κε στην Βου­λή το πρώ­το δε­κα­ή­με­ρο του Ιου­νί­ου 1998 στην ε­πί­και­ρη ε­ρώ­τη­ση του Βου­λευ­τή Α­χα­ΐ­ας κ. Τσα­φού­λια. Η α­πά­ντη­ση του κ. Υ­πουρ­γού στον συ­γκε­κρι­μέ­νο Βου­λευ­τή πε­ριεί­χε με­τα­ξύ άλ­λων και τα ε­ξής:
  “ε­δώ και λί­γες βδο­μά­δες ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε και πα­ρα­δό­θη­κε α­πό τους Αυ­στρια­κούς, η με­λέ­τη στε­ρέ­ω­σης του θε­ά­τρου ε­νώ α­να­μέ­νε­ται η έ­γκρι­ση της α­πό το Κε­ντρι­κό Αρ­χαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο κα­θώς πρό­κει­ται για έ­να έρ­γο πρω­τό­τυ­πο και πρό­τυ­πο τε­χνι­κά. Έ­ως τό­τε ό­μως η χρή­ση του θε­ά­τρου εί­ναι α­πο­λύ­τως α­δύ­να­τη. Ό­μως τα έρ­γα αυ­τά δεν κρί­νο­νται με βά­ση το πό­σα χρή­μα­τα α­πορ­ρο­φούν, αλ­λά την ε­πι­στη­μο­νι­κή τους ε­πάρ­κεια. Γι’ αυ­τό οι με­λέ­τες πρέ­πει να ε­ξε­τά­ζο­νται με πο­λύ με­γά­λη προ­σο­χή α­πό τις υ­πη­ρε­σί­ες. Θέ­λω να πι­στεύ­ω ό­τι η Αυ­στρια­κή Σχο­λή έ­κα­νε μια κα­λή με­λέ­τη “lege artis” για τη στε­ρέ­ω­ση, η ε­φαρ­μο­γή της ο­ποί­ας δεν μπο­ρεί να γί­νει με τα­χύ­τη­τα.”
  Η ε­φη­με­ρί­δα “Φρου­ρός” λό­γω του με­γά­λου εν­δια­φέ­ρο­ντος που προ­ξε­νεί η τύ­χη του Θε­ά­τρου στην το­πι­κή κοι­νω­νί­α ε­πα­να­φέ­ρει το θέ­μα στο ε­πό­με­νο φύλ­λο και για την πλη­ρό­τη­τα των στοι­χεί­ων που θα πα­ρου­σιά­σου­με, ζη­τού­με α­πα­ντή­σεις, που μό­νο ε­σείς μπο­ρεί­τε να μας δώ­σε­τε ε­πί­ση­μα, στα ε­ξής ε­ρω­τή­μα­τα:
  Α. Πό­τε κα­τα­τέ­θη­κε στις αρ­μό­διες Υ­πη­ρε­σί­ες του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού η με­λέ­τη στε­ρέ­ω­σης του θε­ά­τρου;
  Β. Ποιος εί­ναι ο α­ριθ­μός πρω­το­κόλ­λου της συ­γκε­κρι­μέ­νης με­λέ­της;
  Γ. Α­πό ποιόν ή ποιους υ­πο­γρά­φε­ται;
  Δ. Τι α­κρι­βώς πε­ρι­λαμ­βά­νει;
  E. Σε πιο στά­διο ευ­ρί­σκε­ται η ε­ξέ­λι­ξη του θέ­μα­τος αυ­τού;
  Η απάντηση του Υπουργείου
  Υ­ΠΟΥΡ­ΓΕΙΟ ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΣΜΟΥ ΓΡΑ­ΦΕΙΟ Υ­ΠΟΥΡ­ΓΟΥΔΙΕΥ­ΘΥ­ΝΤΗΣ Α­θή­να 17 Δε­κεμ­βρί­ου 1998
  Αρ. Πρωτ.: 9396
  ΠΡΟΣ : κ. Κώ­στα Ρό­ζο Διευ­θυ­ντή Ε­φη­με­ρί­δας “Φρου­ρός”
  Κύ­ριε Ρό­ζο
  Στο πρό­γραμ­μα του Αυ­στρια­κού Αρ­χαιο­λο­γι­κού Ιν­στι­τού­του για το 1998 εί­χε ε­ντα­χθεί πά­ντα σε συ­νεν­νό­η­ση με την ΣΤ’ ΕΠ­ΚΑ η πραγ­μα­το­ποί­η­ση προ­κα­ταρ­κτι­κών με­λε­τών για το Θέ­α­τρο της Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας με στό­χο την μελ­λο­ντι­κή ε­ξα­σφά­λι­ση της ι­σχύ­ου­σας κα­τά­στα­σης του αρ­χαιο­λο­γι­κού συ­νό­λου.
  Το Αυ­στρια­κό Αρ­χαιο­λο­γι­κό Ιν­στι­τού­το σε πρό­σφα­τη α­να­φο­ρά του το­νί­ζει ό­τι ξε­κί­νη­σε μια προ­κα­ταρ­κτι­κή με­λέ­τη για τη συ­ντή­ρη­ση του Θε­ά­τρου της Αι­γεί­ρας. Συ­ζη­τή­θη­καν τα προ­βλή­μα­τα προ­στα­σί­ας της σκη­νής, έ­γι­νε σει­ρά φω­το­γρα­φι­κών λή­ψε­ων ε­νώ για το 1999 προ­βλέ­πε­ται η ά­φι­ξη γε­ω­λό­γου για ε­ξέ­τα­ση της κα­τά­στα­σης των λί­θων και του βρά­χου στη σκη­νή.
  Θά­νος Μπάσ­δρας

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !