ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Ιουλ 2005

  ΙΟΥΛ. 2006: «Κλείδωσε» το μοναδικό τούνελ στην Αιγείρα

  Θα μπο­ρού­σε η Αι­γεί­ρα να εί­χε κερ­δί­σει κά­τι πο­λύ κα­λύ­τε­ρο α­πό τη χά­ρα­ξη του Νέ­ου Αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου, αν μη τι άλ­λο έ­να α­κό­μα τού­νελ α­πό τα τρί­α που “κό­πη­καν” τον πε­ρα­σμέ­νο Αύ­γου­στο (και που κατ’ α­πο­κλει­στι­κό­τη­τα εί­χε τότε α­να­φέ­ρει ο “Φ”), εάν εί­χε κα­τα­θέ­σει το δι­καιό­τα­το αί­τη­μά της πο­λύ πριν ο κ. Σου­φλιάς α­να­κοινώ­σει τις ορι­στι­κές του α­πο­φά­σεις.
   Βέ­βαια τον πε­ρα­σμέ­νο Ια­νουά­ριο το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας, ό­πως και ό­λοι οι θι­γό­με­νοι Αχα­ϊ­κοί Δή­μοι, εί­χε α­πορ­ρί­ψει τη συ­γκε­κρι­μέ­νη με­λέ­τη με το έ­να τού­νελ, το Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ ό­μως έ­θε­σε α­συ­ζη­τη­τί στο αρ­χεί­ο ό­λα τα αι­τή­ματα αλ­λα­γών.
  Η α­πόρ­ριψη ό­λων των αι­τη­μά­­τ­ων ή­ταν α­να­με­νό­με­νη (ό­πως εί­χα­με το­νί­σει και στο φύλλο του Φε­βρουα­ρί­ου 2006), α­φού ο­ποια­δή­πο­τε α­πο­δο­χή αλ­λα­γών στη χά­ρα­ξη ε­κεί­νη τη χρο­νι­κή στιγ­μή θα τί­να­ζε στον α­έ­ρα το σχε­δια­σμό μεί­ω­σης του κό­στους από το Υ­πουρ­γεί­ο.
  Αυ­τό μά­λι­στα ε­πι­σή­μανε ο κ. Σου­φλιάς στις 26 Ιου­νί­ου 2006, λέ­γο­ντας ό­τι ε­ξε­τάστη­καν ε­ναλ­λα­κτι­κές λύ­σεις, μί­α α­πό τις ο­ποί­ες πε­ρι­λάμ­βα­νε σή­ραγ­γες 6 χλμ. και αύ­ξη­ση του κό­στους κα­τά έ­να δισ. ευ­ρώ. Ε­δώ υ­πήρ­ξε πλή­ρης δι­καί­ω­ση της εφη­με­ρί­δας μας, ό­ταν το Νο­έμ­βριο του 2005 εί­χα­με α­να­φέ­ρει και τα ε­ξής: “η Αι­γεί­ρα θα “συ­νει­σφέ­ρει” στη μεί­ω­ση δα­πά­νης του έρ­γου έ­να ση­μα­ντι­κό­τα­το πο­σό, που μπο­ρεί να ξε­περ­νά τα 150 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ, με α­ντάλ­λαγ­μα μια α­κό­μα “εν­δε­χό­με­νη” δι­χο­τό­μη­ση.”
   Εν πά­σει πε­ρι­πτώ­σει, η Αι­γεί­ρα θα “α­πο­κτή­σει” έ­να τού­νελ μό­νο κά­τω α­πό τα Μάρ­μα­ρα, ε­νώ ο­λό­κλη­ρη η πε­ριο­χή α­να­το­λι­κά του Κριού (νό­τια της υ­πάρ­χου­σας γέ­φυ­ρας της Νέ­ας Ε­θνι­κής) θα “ε­ξα­φα­νι­σθεί” με την κα­τα­σκευ­ή τριών γε­φυρών, ε­πι­χω­μα­τώ­σε­ων.
  Για τις ο­ρι­στι­κές αλ­λα­γές ο κ. Σου­φλιάς α­νέ­φε­ρε τα ε­ξής: Θα πα­ρα­μεί­νει η σημε­ρι­νή χά­ρα­ξη, με βελ­τιώ­σεις στις θέ­σεις Κιά­το, Γε­λι­νιά­τι­κα, Ξυ­λό­κα­στρο, Λυ­κο­πο­ριά, Μαύ­ρα Λι­θά­ρια, Αι­γεί­ρα, Πλά­τα­νος, Ε­λί­κη, Αί­γιο, Σε­λια­νί­τι­κα, Α­βυθος, Πα­να­γο­πού­λα και Α­ρα­χω­βί­τι­κα. Με τη λύ­ση αυ­τή συμ­φω­νούν οι φο­ρείς του νο­μού Κο­ριν­θί­ας, αλ­λά δια­φω­νούν ο­μό­φω­να της Α­χα­ΐ­ας. Ο νέ­ος δρό­μος θα δια­θέ­τει τρεις λω­ρί­δες κυ­κλο­φο­ρί­ας α­νά κα­τεύ­θυν­ση, χω­ρίς Λω­ρί­δα Έ­κτα­κτης Α­νά­γκης (ΛΕ­Α).
  Οι τέσ­σε­ρις ό­μι­λοι, που έ­χουν προ­ε­πι­λε­γεί α­πό την πρώ­τη φά­ση του δια­γω­νι­σμού το 2001, θα κλη­θούν στις 9 Ο­κτω­βρί­ου να υ­πο­βά­λουν τις ο­ρι­στικές προ­σφο­ρές τους. Το χρο­νο­διά­γραμ­μα του Υπουρ­γεί­ου, που δεν πε­ρι­λαμ­βά­νει το εν­δε­χό­με­νο ε­μπλο­κών, προ­βλέ­πει υ­πο­γρα­φή της σύμ­βα­σης στα τέ­λη του χρό­νου. Θα α­κο­λου­θή­σουν η ε­πι­κύ­ρω­ση α­πό τη Βου­λή και η ε­γκα­τά­στα­ση του ερ­γο­λά­βου την ά­νοι­ξη του 2007. Η ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου προ­βλέ­πε­ται για τα τέ­λη του 2013.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !