ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Μαρ 2008

  ΜΑΡ. 2008: Με τα βλέμματα όλων στην “Κακή Χούνη” …

  Μπαράζ συσκέψεων για σκουπίδια και αποχετευτικό
  Μια παρ­τί­δα σκλη­ρού «πό­κερ» φαί­νε­ται ό­τι βρί­σκε­ται σε ε­ξέ­λι­ξη το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα στην Αιγια­λεία, (με συ­χνό­τα­τες συ­σκέ­ψεις των Δη­μάρ­χων) και τον α­πό­η­χό της να ε­πη­ρε­ά­ζει ό­λη σχε­δόν την Α­χα­ΐ­α.
  Για τους α­πλούς θε­α­τές, το θέ­μα τού πο­λι­τι­κού αυ­τού παι­χνι­διού, εστιά­ζεται στην ε­πί­λυ­ση των χρό­νιων πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών θε­μά­των τής ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής.
  Για τους «μύ­στες», ό­μως, του παι­χνι­διού, οι ε­πι­πτώ­σεις και οι προ­ε­κτά­σεις του στο πε­ρι­φε­ρεια­κό πο­λι­τι­κό γί­γνε­σθαι, μοιά­ζουν να εί­ναι ποι­κί­λες και πε­ρί­πλο­κες.
  Μπο­ρεί ο «καυ­γάς» να γί­νε­ται, για το πώς και που θα γί­νε­ται η Υ­γειο­νο­μι­κή Τα­φή των Α­πορ­ριμ­μά­των τής Α­να­το­λι­κής Α­χα­ΐ­ας και πώς θα λυ­θεί το συ­ντο­μό­τερο η «βιο­λο­γι­κή» α­πο­χέ­τευ­ση των Υ­γρών Α­πο­βλή­των της πα­ρα­λια­κής Αι­για­λεί­ας, όμως  εί­ναι τό­σο α­πλό το θέ­μα;
  Ε­στιά­ζε­ται μό­νο στο ό­τι ό­λοι πε­ρι­μέ­νουν έ­να ε­πί­ση­μο (ε­θε­λο­ντι­κό) ΝΑΙ της Αι­γεί­ρας στο «προ­σω­ρι­νό» ά­νοιγ­μα του ΧΥ­ΤΑ στην «Κακή Χού­νη», ώστε να δε­χθεί και τα σκου­πί­δια της 3ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ενό­τη­τας (Δυ­τι­κή Αι­για­λεί­α - Κα­λά­βρυ­τα), με δέ­λε­αρ την ά­με­ση ε­πί­λυ­ση «γρα­φειο­κρα­τι­κών» θε­μά­των χρη­μα­το­δό­τη­σης για την επα­να­κα­τα­σκευ­ή και ε­πέ­κτα­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, με ταυτό­χρο­νη υ­πό­σχε­ση για πλού­σια α­ντα­πο­δο­τι­κά ο­φέ­λη;
  Ως πό­τε θα πα­ρα­μέ­νει η εκ­κρε­μό­τη­τα διο­ρι­σμού Διοί­κη­σης στη δια­χει­ρι­στική ε­νό­τη­τα της Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας (1 μέ­λος Αι­γεί­ρα, 2 Α­κρά­τα, 2 Δια­κο­πτό) λό­γω έν­στα­σης του Δή­μου Αι­γεί­ρας και πώς ερ­μη­νεύ­ε­ται «πολι­τι­κά» το γε­γο­νός ό­τι στο ο­μα­δι­κό – ε­νω­τι­κό ξε­κί­νη­μα της πο­ρεί­ας για το Ερ­γο­στά­σιο Στε­ρε­ών Α­πο­βλή­των Α­χα­ΐ­ας δεν με­τέ­χει η Α­να­το­λι­κή Αι­για­λεί­α;
  Μή­πως, τα πα­ρα­πά­νω έ­χουν σχέ­ση και με τον δεύ­τε­ρο «Κα­πο­δίστρια»;
  Πρό­σφα­τα ο Υ­πουρ­γός Γιώρ­γος Σου­φλιάς πα­ρου­σιά­ζο­ντας το Ε­θνι­κό Χω­ρο­ταξι­κό Σχέ­διο τό­νι­σε με­τα­ξύ άλ­λων, ό­τι ε­ντός τε­τρα­ε­τί­ας θα πρέ­πει να έ­χει συντε­λε­στεί η διοι­κη­τι­κή και γε­ω­γρα­φι­κή α­να­συ­γκρό­τη­ση της χώ­ρας, με μεί­ωση του α­ριθ­μού των Πε­ρι­φε­ρειών, των Νο­μών και των Δή­μων.
  Θα α­να­λο­γι­στού­με φυ­σι­κά, πώς «κολ­λά­ει» σε ό­λα αυ­τά η νέ­ος «Κα­πο­δί­στριας» των Δή­μων, με τους ΧΥ­ΤΑ και τους Βιο­λο­γι­κούς;
  Σί­γου­ρα, με μια προ­σε­κτι­κό­τε­ρη «πο­λι­τι­κή α­νά­λυ­ση», γί­νε­ται κα­τα­νο­η­τό ότι οι συ­νε­νώ­σεις σε με­γα­λύ­τε­ρους δή­μους, θα δη­μιουρ­γή­σουν νέ­α δε­δο­μέ­να συνερ­γα­σιών και ι­σορ­ρο­πιών στους α­γώ­νες διεκ­δί­κη­σης της ε­ξου­σί­ας στους διευ­ρυ­μέ­νους Ο­ΤΑ, έ­τσι ώ­στε να υπάρξει εν­δε­χο­μέ­νως αλ­λα­γή και ε­πα­να­προσ­διο­ρι­σμός στην πο­λι­τι­κή κα­τεύ­θυν­ση των με­τε­χό­ντων τού το­πι­κού και πε­ρι­φε­ρεια­κού ε­κλο­γι­κού παι­χνι­διού.
  Πολ­λά τα ε­ρω­τή­μα­τα, που πε­ρι­μέ­νουν σύ­ντο­μα ε­πί­ση­μες α­πα­ντή­σεις και ξε­καθά­ρι­σμα προ­θέ­σε­ων και στρα­τη­γι­κών.
  Σε α­να­μο­νή λοι­πόν…

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !