ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Απρ 2008

  ΑΠΡ. 2008: Κυβερνητική “παράκληση”: Το ταχύτερο στην “Κακή Χούνη” τα σκουπίδια και των 10 Δήμων…

  Στο “βρόντο” η άρνηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγείρας
  Σί­γου­ρα εί­ναι το με­γαλύ­τε­ρο πρό­βλη­μα που α­ντι­με­τω­πί­ζει ο Δή­μος Αι­γεί­ρας α­πό την ί­δρυ­σή του, αφού το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας βρί­σκε­ται στην κυ­ριο­λε­ξί­α με την πλάτη στον τοί­χο!
  Το θέ­μα γνω­στό σε ό­λους, α­φού ο «Φ» α­πό τον Ια­νουάριο έ­χει κα­τα­γρά­ψει την κα­θο­λι­κή α­παί­τη­ση Δη­μάρ­χων και Πο­λι­τεί­ας για «προ­σω­ρι­νή φι­λο­ξε­νί­α» στην «Κα­κή Χού­νη» των σκου­πι­διών του μι­σού Νο­μού Αχα­ΐ­ας.
  «Στου κου­φού την πόρ­τα», τε­λι­κά, α­πευ­θύν­θηκε η ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση – άρ­νη­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας, στην ο­ποί­α με­τα­ξύ άλ­λων α­να­φέ­ρε­ται ό­τι: Ό­λες οι ε­νέρ­γειες και α­πο­φά­σεις της Νομ. Αυτ/σης και της Περ. Δυτ. Ελ­λά­δος σχε­τι­κά με την κα­τα­σκευ­ή του έρ­γου “Β΄ φά­ση Χ.Υ.Τ.Α. Αι­γεί­ρας” στο Δή­μο μας εί­ναι ά­κυ­ρες και μη νό­μι­μες… (ο­λό­κλη­ρη η α­πό­φα­ση στη σε­λί­δα 4).
  Σε α­πά­ντη­ση μά­λι­στα, ήρ­θε η το­πο­θέ­τη­ση «κα­τα­πέλ­της» του Υ­φυ­πουρ­γού Εσωτε­ρι­κών, ό­που στο “προς Αι­γει­ρά­τες” μήνυμά του τό­νι­σε ό­τι οι νό­μοι και οι α­πο­φά­σεις αλ­λά­ζουν, προ­μηνύ­ο­ντας τρο­πο­ποί­η­ση των δια­χει­ρι­στι­κών ε­νο­τή­των.
  Ε­δώ και πολ­λά χρό­νια, ό­μως, το κυ­ρί­αρ­χο ε­πι­χεί­ρη­μα, που ή­ταν ό­τι  -η λει­τουρ­γί­α ΧΥ­ΤΑ σε κά­θε Δή­μο ισχυ­ρο­ποιεί τη θέ­ση του στην πε­ρι­φε­ρεια­κή πο­λι­τι­κή σκη­νή-, φαί­νε­ται να ανα­τρέ­πε­ται και ο Δή­μος Αι­γεί­ρας έ­χει να πα­λέ­ψει πλέ­ον με την ε­ξου­σί­α στα α­νώ­τα­τα κλι­μά­κιά της, η ο­ποί­α προ­σπα­θεί α­πε­γνω­σμέ­να να «μπα­λώ­σει» τα τερά­στια πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά προ­βλή­μα­τα, που ο Ελ­λη­νι­κός «ω­χα­δερ­φι­σμός» τα έ­χει βάλει χω­ρίς μα­κρό­πνο­ο σχε­δια­σμό «κά­τω α­πό το χα­λί».
  Πα­ράλ­λη­λα, έ­να ση­μα­ντι­κό θέ­μα, το ο­ποί­ο δεν ή­ταν ευ­ρέ­ως γνω­στό, εί­ναι ό­τι η κα­τα­σκευα­σθεί­σα «λε­κά­νη» του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας μό­νο με τους τρεις Δή­μους θα λει­τουρ­γή­σει για 11 χρό­νια!
  Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, πάντως, ο Δή­μος Αι­γεί­ρας, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό την τρο­πή που θα πά­ρουν τα πράγ­μα­τα, προ­σπα­θεί να βρει συμ­μά­χους, ώ­στε να λύ­σει έ­στω και βρα­χυ­πρό­θε­σμα τα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα που σί­γου­ρα α­να­κύ­πτουν πλέ­ον, ό­πως αυ­τό με τα υ­γρά α­πό­βλητα που με­τα­φέ­ρει το Αι­γει­ρά­τι­κο βυ­τιο­φό­ρο α­πό την ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή. 
  Αν δηλ. ε­νερ­γο­ποι­η­θεί η Αι­γιώ­τι­κη «έν­στα­ση – α­πει­λή» πε­ρί α­μοι­βαιό­τη­τας (παίρ­νε­τε σκου­πί­δια – παίρ­νου­με βό­θρους), θα πρέ­πει να βρε­θεί άλ­λος βιο­λογι­κός που θα πη­γαί­νουν στο ε­ξής τα Αι­γει­ρά­τι­κα και ό­χι μό­νο βο­θρο­λύ­μα­τα (π.χ. Πά­τρα, Ξυ­λό­κα­στρο κλπ).

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !