ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Ιουλ 2000

  ΑΥΓ. 2000 - Κυβερνητικό κλιμάκιο στην Ακράτα για τις πυρκαγιές

  Ήλθαν, είδαν ... έδωσαν και απήλθαν
  *Αντιδράσεις γιατί αγνοήθηκε ο Δήμος Αιγείρας
  Ό­πως εί­χα­με γρά­ψει στο προ­η­γού­με­νο φύλ­λο του “Φ”, ή­ταν ε­πι­βε­βλη­μέ­νη η κά­θο­δος κυ­βερ­νη­τι­κού κλι­μα­κί­ου στην πε­ριο­χή προ­κει­μέ­νου να κα­τα­γρα­φούν τα τε­ρά­στια προ­βλή­μα­τα που δη­μιούρ­γη­σε η πυρ­κα­γιά της 12ης Ιου­λί­ου.
  Λί­γες βδο­μά­δες αρ­γό­τε­ρα ο “Φ” ε­πα­λη­θεύ­θη­κε και το κυ­βερ­νη­τι­κό κλιμά­κιο με ε­πι­κε­φα­λής τον Υ­πουρ­γό Γε­ωρ­γί­ας
  Γε­ώρ­γιο Α­νω­με­ρί­τη και τους Υ­φυπουρ­γούς, Ε­σω­τε­ρι­κών Κώ­στα Κα­ϊ­σαρ­λή, Οι­κο­νο­μι­κών Γιώρ­γο Δρυ, Πρό­νοιας Δημή­τρη Θά­νο και Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Θά­νο Α­λευ­ρά, ε­πι­σκέ­φθη­κε το Δή­μο Α­κρά­τας.
  Στη σύ­σκε­ψη που α­κο­λού­θη­σε, στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χαν οι Δή­μαρ­χοι των πληγέ­ντων α­πό τη φω­τιά Δή­μων, πα­ρευ­ρέ­θη­καν και οι Βου­λευ­τές Α­χα­ΐ­ας Γιώρ­γος Θω­μάς, Μα­ρί­α Θω­μά, Σπή­λιος Σπη­λιω­τό­που­λος και Θε­ό­φι­λος Βα­σι­λεί­ου.
  Τα μέ­τρα που ε­ξαγ­γέλ­θη­καν α­φο­ρού­σαν κυ­ρί­ως τις κα­μέ­νες α­γρο­τι­κές ε­κτάσεις κα­θώς και αυ­τούς που κά­η­καν τα σπί­τια τους.
  Σε γε­νι­κές γραμ­μές τα ε­ξαγ­γελ­θέ­ντα πε­ρι­λαμ­βά­νουν τα ε­ξής:
  Για ε­κρί­ζω­ση - ε­πα­να­φύ­τευ­ση: Ε­λαιό­δεν­δρα - ε­σπε­ρι­δο­ει­δή μέ­χρι 4000 το δέν­δρο, Α­μπέ­λια μέ­χρι 150000 το στρέμ­μα.
  Για α­πώ­λεια πα­ρα­γω­γής: Ε­λαιό­δεν­δρα - ε­σπε­ρι­δο­ει­δή 12000 το δέν­δρο, Α­μπέ­λια 300000 το στρέμ­μα.
  Για κα­μέ­νες α­γρο­το­α­πο­θή­κες πο­σό έ­ως το 40% της δα­πά­νης α­πο­κα­τά­στα­σης.
  Α­πο­κα­τά­στα­ση κα­τε­στραμ­μέ­νων δι­κτύ­ων ύ­δρευ­σης και άρ­δευ­σης.
  Για τις δα­σι­κές ε­κτά­σεις: Α­να­δά­σω­ση - προ­στα­σί­α α­πό ξυ­λο­κό­πους.
  Ε­πι­πρό­σθε­τα μέ­τρα για τους α­γρό­τες: Για ζη­μιές πά­νω α­πό 50% στις α­γρο­τι­κές καλ­λιέρ­γειες θα δι­πλα­σια­σθούν οι οι­κο­νο­μι­κές ε­νι­σχύ­σεις. Ε­πί­σης, οι φετι­νές ε­πι­δο­τή­σεις καλ­λιερ­γειών θα α­πο­δο­θούν στο α­κέ­ραιο με βά­ση τα συ­γκρι­τι­κά στοι­χεί­α της πα­ρα­γω­γής των τριών τε­λευ­ταί­ων ε­τών.
  Πο­λύ ση­μα­ντι­κό κρί­νε­ται και το μέ­τρο της εκ­πό­νη­σης α­να­πτυ­ξια­κής με­λέτης για τους Δή­μους Αι­γεί­ρας, Α­κρά­τας, Δια­κο­πτού.
  Ό­σο α­φο­ρά τις κα­τε­στραμ­μέ­νες οι­κί­ες α­να­κοι­νώ­θη­καν: Οι­κο­νο­μι­κή ε­νί­σχυση 200000 δρχ α­νά οι­κο­γέ­νεια. Πο­σό 2 ε­κα­τομ. για οι­κο­σκευές. Ε­νί­σχυ­ση 200000 δρχ για πο­λύ­τε­κνους και ά­το­μα με ει­δι­κές α­νά­γκες και 120000 δρχ για συ­ντα­ξιού­χους. Θα υπάρ­ξει α­να­στο­λή πλη­ρω­μής χρε­ών στις ΔΟΥ, κα­θώς και δια­γρα­φή των λη­ξι­πρόθε­σμων λο­γα­ρια­σμών της ΔΕ­Η στα κα­μέ­να σπί­τια.
  Η ε­πί­σκε­ψη πά­ντως του κυ­βερ­νη­τι­κού κλι­μα­κί­ου στην Α­κρά­τα, δη­μιούρ­γη­σε έ­ντα­ση και αρ­κε­τούς δια­ξι­φι­σμούς κα­τά τη διάρ­κεια πρό­σφα­της συ­νε­δρί­ασης του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας. Συ­γκε­κρι­μέ­να, ό­ταν ο Δή­μαρ­χος Δη­μήτρης Μυ­λω­νάς προ­χώ­ρη­σε στην ε­νη­μέ­ρω­ση του Σώ­μα­τος για τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα της σύ­σκε­ψης δέ­χτη­κε τα πυ­ρά, τό­σο του Δη­μή­τρη Κο­λο­βού, ό­σο και του Αν­δρέ­α Οι­κο­νό­μου, για το ό­τι δεν υ­πήρ­ξε κα­μί­α ε­νη­μέ­ρω­ση στους Δη­μο­τι­κούς Συμ­βούλους πε­ρί της ε­πί­σκε­ψης των υ­πουρ­γών στην πε­ριο­χή. Α­πα­ντώ­ντας ο Δή­μαρ­χος, εί­πε ό­τι και ο ί­διος δεν γνώ­ρι­ζε τί­πο­τα μέ­χρι την τε­λευ­ταί­α στιγ­μή. Το ε­πει­σό­διο έ­λη­ξε με την α­πο­χώ­ρη­ση α­πό τη συ­νε­δρί­α­ση του Δη­μή­τρη Κο­λο­βού, ο οποί­ος δια­φώ­νη­σε ε­πί­σης και για τον τρό­πο που τη­ρού­νται τα πρα­κτι­κά της συνε­δρί­α­σης.
  Τέ­λος, το θέ­μα της ε­πί­σκε­ψης του Υ­πουρ­γι­κού κλι­μα­κί­ου μό­νο στον Δή­μο Ακρά­τας, πα­ρά τα θε­τι­κά μέ­τρα που ε­ξαγ­γέλ­θη­καν, συ­νά­ντη­σε και τα αρ­νη­τι­κά σχό­λια πολ­λών δη­μο­τών, για το ό,τι δηλ. α­γνο­ή­θη­κε πα­ντε­λώς ο Δή­μος Αι­γεί­ρας α­πό το πρό­γραμ­μα της ε­πί­σκε­ψης.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !