ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Φεβ 2010

  ΦΕΒ. 2010: Κάποτε... το τρένο “χελώνα” θα πιάσει Πατρινό λιμάνι!


  Φυ­σι­κά, ό­ταν κά­πο­τε δει τρέ­νο η Πά­τρα (και ε­φό­σον ξε­χά­σουν την υ­πο­γειο­ποί­η­σή της), δεν θα εί­ναι έ­να σύγ­χρο­νο Ευ­ρω­πα­ϊ­κό τρέ­νο των 250 χι­λιο­μέ­τρων την ώ­ρα, αλ­λά έ­να ό­χη­μα του πε­ρα­σμέ­νου αιώ­να που θα ει­σέρ­χε­ται στην Α­χα­ΐ­α με την «τρι­το­κο­σμι­κή» τα­χύ­τη­τα των 140 χιλ­μ/ώ­ρα!
  -------------
  Για μια α­κό­μη φο­ρά ε­πι­βε­βαιώ­θη­κε πλή­ρως το ρε­πορ­τάζ τής ε­φη­με­ρί­δας μας τού πε­ρα­σμέ­νου Αυ­γού­στου, πε­ρί της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, ό­που γρά­φα­με: «Ξα­να­ζε­σταί­νουν τη μη­χα­νή υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου…», ε­πι­ση­μαί­νο­ντας ό­τι τα έρ­γα σχε­δόν στο σύ­νο­λό τους εί­χαν πα­γώ­σει (ά­γνω­στο για­τί) το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα και το­νί­ζα­με τον κίν­δυ­νο -μη υ­λο­ποί­η­σης- «απέ­ντα­ξης» α­πό το Τα­μεί­ο Συ­νο­χής τού τμή­μα­τος «Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νη», που ξε­κί­νη­σε το 2004 με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 240 ε­κατ. ευ­ρώ και ευ­ρω­πα­ϊ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση κα­τά 50%, α­φού έ­χει α­πορ­ρό­φη­ση μό­νο 62%. Τό­τε, με­τα­ξύ των άλ­λων, κα­τα­λή­γα­με στη δια­πί­στω­ση ό­τι το νέ­ο τρέ­νο σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν θα φτά­σει ό­πως προ­βλέ­πουν οι συμ­βά­σεις (το 2010) στη Ρο­δο­δάφ­νη και ο νέ­ος χρο­νι­κός ο­ρί­ζο­ντας θα εί­ναι μί­α του­λά­χι­στον πε­ντα­ε­τί­α…  
  Η ε­πα­λή­θευ­ση (δυ­στυ­χώς) των τό­τε γρα­φό­με­νων, ήρ­θε πρό­σφα­τα με την α­πά­ντη­ση του αρ­μό­διου Υ­φυ­πουρ­γού Υ­πο­δο­μών Με­τα­φο­ρών και Δι­κτύ­ων Νί­κου Ση­φου­νά­κη στην ε­ρώ­τη­ση του Α­χαιού Βου­λευ­τή Νί­κου Τσού­κα­λη. Ο Υ­φυ­πουρ­γός α­να­φέ­ρει με­τα­ξύ άλ­λων ό­τι το τμή­μα Κιά­το- Ρί­ο εί­ναι αμ­φί­βο­λο αν θα έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί μέ­χρι το 2015, ε­νώ για το τμή­μα α­πό το Ρί­ο μέ­χρι και το λι­μά­νι τής Πά­τρας, δεν υ­πάρ­χει κα­νέ­να χρο­νο­διά­γραμ­μα και κυ­ρί­ως δεν υ­πάρ­χουν χρή­μα­τα α­φού θα πρέ­πει να γί­νουν με­λέ­τες, να υ­πάρ­ξουν απαλ­λο­τριώ­σεις και θα εί­ναι έ­να δύ­σκο­λο έρ­γο! (Εκ πα­ρα­δρο­μής μάλ­λον ο υ­φυ­πουρ­γός α­να­φέ­ρε­ται στο Ρί­ο, α­φού  τα «δρο­μο­λο­γη­μέ­να» έρ­γα εί­ναι μέ­χρι τη Ρο­δο­δάφ­νη).
  Το για­τί φτά­σα­με ως ε­δώ, το έ­χου­με α­να­λύ­σει πλή­ρως στα δε­κά­δες δη­μο­σιεύ­μα­τα του “Φ” α­πό το 1997.
  Έ­τσι, πα­ρά το «α­ντι­συμ­βα­τι­κό» και επ’ α­ό­ρι­στο ξή­λω­μα της πα­λιάς γραμ­μής τον Αύ­γου­στο του 2009 για να προ­χω­ρή­σει η κα­τα­σκευ­ή και να ξα­να­ζε­στα­θεί η κα­τα­σκευα­στι­κή «Μη­χα­νή», τα έρ­γα (Κιά­του - Ρο­δο­δάφ­νης) ε­ξα­κο­λου­θούν να «καρ­κι­νο­βα­τούν».
  Αυ­τή τη στιγ­μή, ό­λο το βά­ρος έ­χει πέ­σει μό­νο στην ο­λο­κλή­ρω­ση του Προ­α­στια­κού μέ­χρι το Ξυ­λό­κα­στρο, ε­νώ τε­λεί­ως υ­πο­το­νι­κή (σε ...Με­ξι­κά­νι­κους ρυθ­μούς), εί­ναι η κα­τα­σκευ­ή των έρ­γων σε Δερ­βέ­νι και Α­κρά­τα…
   Ε­πί­σης, σε εκ­κρε­μό­τη­τα ευ­ρί­σκο­νται α­κό­μη ση­μα­ντι­κές ερ­γο­λα­βί­ες που α­φο­ρούν: Μί­α Σι­δηρο­δρο­μι­κή Γέ­φυ­ρα και Κά­τω Διά­βα­ση Ο­δού μή­κους 70μ. Πέ­ντε Κά­τω Δια­βά­σεις Ο­δών. Δύ­ο Ά­νω Δια­βά­σεις Ο­δών συ­νο­λι­κού μή­κους 100μ πε­ρί­που. Τε­χνι­κό υπο­γειο­ποί­η­σης της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στην πε­ριο­χή του Σι­δη­ρο­δρο­μι­κού Σταθ­μού Δια­κο­πτού μή­κους 1940μ πε­ρί που, εκ των ο­ποί­ων τα 250μ πε­ρί­που εί­ναι Cut & Cover. Μί­α Σι­δη­ρο­δρο­μι­κή Γέ­φυ­ρα μή­κους 40μ. Τέσ­σα­ροι Σι­δη­ρο­δρο­μι­κοί Σταθ­μοί (Ξυ­λο­κά­στρου, Α­κρά­τας, Δια­κο­πτού και Αι­γί­ου). Έ­ξι στά­σεις (Δι­μη­νιού, Λυ­κο­πο­ριάς, Λυ­γιάς (πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου), Πλα­τά­νου, Ε­λαιώνα, Ε­λί­κης). Ερ­γα­σί­ες η­λε­κτρο­φω­τι­σμού ο­δι­κών έρ­γων!
  Το σο­βα­ρό­τε­ρο, βέ­βαια, πρό­βλη­μα, δεν εί­ναι αν κά­πο­τε θα φτά­σει το τρέ­νο στην Πά­τρα, αλ­λά η ε­μπλο­κή που δη­μιουρ­γεί στα έρ­γα τού Αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου, αφού αν δεν με­τα­το­πι­στεί η γραμ­μή σε αρ­κε­τά ση­μεί­α (Αι­γεί­ρα κλπ) δεν μπο­ρούν να ο­λο­κλη­ρω­θούν οι ο­δι­κές δια­πλα­τύν­σεις.
  Ας μη γε­λιό­μα­στε, λοι­πόν. Το θέ­μα έ­γι­νε τώ­ρα «Πα­τρι­νό πρω­το­σέ­λι­δο», α­φού εί­ναι α­πό­λυ­τα κα­τα­νο­η­τό πλέ­ον ό­τι η Α­χα­ϊ­κή Πρω­τεύ­ου­σα θα αρ­γή­σει πά­ρα πο­λύ να δει τρέ­νο... (Μό­νο η υ­πο­γειο­ποί­η­ση, που έ­χουν «κα­το­χυ­ρώ­σει» για ό­λο το πα­ρα­λια­κό κομ­μά­τι τής Πά­τρας, σε συν­δυα­σμό με τα τού­νελ στην Πα­να­γο­πού­λα, θα α­παι­τή­σουν τό­σα χρή­μα­τα, ό­σα πε­ρί­που θα στοι­χί­σει το τμή­μα Κιά­του – Αι­γί­ου)!
  Φυ­σι­κά, ό­ταν κά­πο­τε δει τρέ­νο η Πά­τρα (και ε­φό­σον ξε­χά­σουν την υ­πο­γειο­ποί­η­σή της), δεν θα εί­ναι έ­να σύγ­χρο­νο Ευ­ρω­πα­ϊ­κό τρέ­νο των 250 χι­λιο­μέ­τρων την ώ­ρα, αλ­λά έ­να ό­χη­μα του πε­ρα­σμέ­νου αιώ­να που θα ει­σέρ­χε­ται στην Α­χα­ΐ­α με την «τρι­το­κο­σμι­κή» τα­χύ­τη­τα των 140 χιλ­μ/ώ­ρα!
  Οι ευ­θύ­νες για το τε­ρά­στιο αυ­τό πρό­βλη­μα, σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, εί­ναι δια­χρο­νι­κές, συλ­λο­γι­κές και αγ­γί­ζουν ό­λο το πο­λι­τι­κό φά­σμα τής Α­χα­ϊ­κής πο­λι­τι­κής σκη­νής (Βου­λευ­τές, Νο­μαρ­χια­κούς, Δη­μο­τι­κούς πα­ρά­γο­ντες), οι ο­ποί­οι δεν πρέ­πει να ξε­χνά­νε την αλ­λο­πρό­σαλ­λη και  α­πο­σπα­σμα­τι­κή α­ντι­με­τώ­πι­ση του φα­κέ­λου «τρέ­νο στην Α­χα­ΐ­α» τα τε­λευ­ταί­α 10-12 χρό­νια. (μην ξα­να­γρά­ψου­με για τους υ­πο­γρά­φο­ντες την έ­γκρι­ση τής πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής με­λέ­της τής Αι­γεί­ρας, την α­πόρ­ρι­ψη της πα­ρό­μοιας σε άλ­λα ση­μεί­α της Αι­για­λεί­ας κ.ο.κ.).
  Έ­τσι ήρ­θε στο προ­σκή­νιο το «προ­βλη­μα­τι­κό» τρέ­νο
  Ο κ. Ση­φου­νά­κης, α­πα­ντώ­ντας, στην ε­ρώ­τη­ση του βου­λευ­τή Αχα­ΐ­ας τού ΣΥΡΙΖΑ Νί­κου Τσού­κα­λη, στην το­πο­θέ­τη­σή του τό­νι­σε με­τα­ξύ άλ­λων: «Το τμή­μα Ρί­ο- Πά­τρα εί­ναι έ­να δύ­σκο­λο κομ­μά­τι. Το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος του εί­ναι ε­πί της α­κτής, δεν υ­πάρ­χουν με­λέ­τες για η­μι-υ­πο­γειο­ποί­η­ση και α­παι­τεί τε­ρά­στια δα­πά­νη. Αν συ­ζη­τη­θεί θα εί­ναι για με­τά το 2015. Αλ­λά ε­μείς εί­μα­στε υ­πο­χρε­ω­μέ­νοι να φτά­σου­με στο λι­μά­νι κυ­ρί­ως για τα ε­μπο­ρεύ­μα­τα. Πο­λύ πι­θα­νό να χρεια­στεί έ­να εν­διά­με­σο διά­στη­μα ό­που ε­κεί θα υπάρ­χει μο­νή γραμ­μή. Αλ­λά  για το δεύ­τε­ρο σκέ­λος ( Ρί­ο- Πά­τρα) θα πρέ­πει να γί­νουν με­λέ­τες, να υ­πάρ­ξουν α­παλ­λο­τριώ­σεις και θα εί­ναι έ­να δύ­σκο­λο έρ­γο».
  Ο βου­λευ­τής κ. Τσού­κα­λης στην πα­ρέμ­βα­ση του υ­πο­γράμ­μι­σε «Φαί­νε­ται ό­τι ο σι­δη­ρό­δρο­μος, εί­ναι αμ­φί­βο­λο αν θα φτά­σει στο λι­μά­νι της Πά­τρας για­τί το χρο­νο­διά­γραμ­μα δεν προσ­διο­ρί­στη­κε. Έ­χου­με έ­να α­ό­ρι­στο χρο­νο­διά­γραμ­μα πε­ρί­που μέ­χρι το 2015 για την κα­τα­σκευ­ή της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής μέ­χρι το Ρί­ο, αλ­λά δεν έ­χου­με χρο­νο­διά­γραμ­μα μέ­χρι την Πά­τρα. Γε­γο­νός που ση­μαί­νει ό­τι υ­πάρ­χει σο­βα­ρό πρό­βλη­μα Εί­ναι πρω­το­φα­νές τρί­το α­στι­κό κέ­ντρο κρά­τους μέ­λους της Ε­Ε να μην δια­θέ­τει γραμ­μή υ­ψη­λών τα­χυ­τή­των. Οι δε 53 θέ­σεις ε­μπλο­κής, αν δεν λυ­θούν ά­με­σα θα προ­κα­λέ­σουν πε­ραι­τέ­ρω κα­θυ­στε­ρή­σεις». Ο κ. Τσού­κα­λης σχο­λιά­ζο­ντας την α­πά­ντη­ση του Υ­πουρ­γεί­ου δή­λω­σε ό­τι η ε­ξέ­λι­ξη αυ­τή εί­ναι κα­τα­στρο­φι­κή τό­σο για την Α­χα­ΐ­α ό­σο και για ο­λό­κλη­ρη τη Δυ­τι­κή Ελ­λά­δα.
  Μό­λις ο Δή­μαρ­χος Πατρέων Αν­­­δρέας  Φού­ρας, που βρι­σκό­ταν εκείνη τη στιγμή στα θεωρεία τής Βουλής, ά­κου­σε την το­πο­θέ­τη­ση του κ. Ση­φου­νά­κη με­τέ­βη στο αρ­μό­διο Υ­πουρ­γεί­ο και συ­νά­ντη­σε τον Υ­πουρ­γό Δη­μή­τρη Ρέπ­πα. Ο Δή­μαρ­χος, τό­νι­σε με κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο προς τον Υ­πουρ­γό ό­τι οι Πα­τρι­νοί δεν πρό­κει­ται να α­πο­δε­χθούν τον α­πο­κλει­σμό της πό­λης α­πό τη σύν­δε­σή της με σύγ­χρο­νο σι­δη­ρο­δρο­μι­κό δί­κτυο, υ­πο­γράμ­μι­σε ό­τι η υ­πο­γειο­ποί­η­ση της γραμ­μής τού τρέ­νου μέ­σα στον α­στι­κό ι­στό εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση του έρ­γου κα­θώς και ό­τι α­πο­τε­λεί ευ­θύ­νη της κυ­βέρ­νη­σης να δώ­σει λύ­σεις στα πολ­λα­πλά προ­βλή­μα­τα που έ­χουν α­να­κύ­ψει με­τα­ξύ Ο­λυ­μπί­ας ο­δού που κα­τα­σκευά­ζει τον αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο Κο­ρίν­θου-Πα­τρών και της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ που φέ­ρει την ευ­θύ­νη για το σι­δη­ρο­δρο­μι­κό δί­κτυο.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !