1.3.04

ΜΑΡ 2004 – ΣΧΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ: Δύο σενάρια “με παραλλαγή”

Ογδόντα δύο αποδέκτες είχε η πρόσκληση του Δημάρχου Δημήτρη Μυλωνά για την παρουσίαση της πρώτης φάσης της μελέτης “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Διοικητικών Ορίων Δ. Αιγείρας”, η οποία ανατέθηκε από τον Δήμο στο Γραφείο Αρχιτεκτονικών και Πολεοδομικών Μελετών Χρύσας Διονυσοπούλου 29-10-2001 Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π (Ανάθεση) .
Η παρουσίαση έγινε, την Παρασκευή το πρωί 19 Μαρτίου, στον Πολιτιστικό και διήρκεσε 3,5 ώρες.
Είναι το πρώτο ΣΧΟΟΑΠ που εξελίσσεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αφού έπεται του Ρίου και της Ναυπάκτου.
Πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική η παρουσίαση από την κ. Διονυσοπούλου, που έγινε κυρίως προς ειδικούς (εκπροσώπους της Περιφέρειας, της Νομαρχίας, της ΤΥΔΚ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΤΕΔΚ), Δημοτικούς Συμβούλους, εκπροσώπους Συλλόγων κλπ., ενώ ελάχιστοι ήταν οι δημότες που συμμετείχαν.
Την προλόγιση έκανε ο Δήμαρχος Αιγείρας Δημήτρης Μυλωνάς, ο οποίος τόνισε τη μεγάλη σημασία της μελέτης αυτής, που είναι ένα εργαλείο για την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου.
Ως την 19η Μαΐου έχουν προθεσμία όσοι φορείς ή και δημότες θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους, οπότε θα ξεκινήσει το Β’ στάδιο με την εκπόνηση της τελικής πρότασης.
Στη φάση αυτή (Α’) προτείνονται δύο σενάρια ανάπτυξης του Δήμου Αιγείρας, με βάθος χρόνου το έτος 2015.
Με το πρώτο, αυτό των Τάσεων, η πρόβλεψη για φυσιολογική (πληθυσμιακή, οικονομική) εξέλιξη, δεν δίνει πολλά περιθώρια ανάπτυξης και οικιστικών επεκτάσεων. Ακολουθεί μάλλον το θεσμοθετημένο πλαίσιο Περιφερειακής ανάπτυξης (υπ’ αριθ. 25297/25-6-03 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ), που κατατάσσει το Δήμο Αιγείρας στο 4ο Επίπεδο και επιβάλει δραστικούς περιορισμούς στις οικιστικές επεκτάσεις της παραλιακής ζώνης. (“Φρουρός” Σεπτεμβρίου ‘03). Είναι το σενάριο που δεν κινδυνεύει να ανατραπεί.
Το δεύτερο, το ριζοσπαστικό, “το επιθυμητό”, στηρίζεται στην πρόβλεψη “εκρηκτικής” ανάπτυξης του Δήμου (υπερδιπλασιασμός πληθυσμού κλπ) και προτείνει την επανέγκριση του σχεδίου πόλεως της Αιγείρας, επεκτάσεις οικισμών σε διάφορα σημεία του Δήμου, κατασκευή Μαρίνας στον Κριό κ.α.
Η δυσκολία εφαρμογής του, καταγράφεται και στη μελέτη, αφού απαιτούνται νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις. Τονίσθηκε πάντως ότι ο πληθυσμιακός στόχος των 24000 κατοίκων το 2015, δεν είναι δεσμευτικός για την εξέλιξη του ριζοσπαστικού σεναρίου.