ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • 26 Μαρ 2012

  26-3-2012: Ανάκληση άδειας Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας

  Στην Εθνική Τράπεζα,
  θα είναι προσβάσιμο από τη Δευτέρα, το σύνολο των καταθέσεων των πελατών της Αχαϊκής Τράπεζας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
  Οι προθεσμιακές καταθέσεις, σε πρώτη φάση θα μεταφερθούν με τους ίδιους όρους, που είχαν συμφωνηθεί στην Αχαϊκή Τράπεζα.
  Ο εκκαθαριστής δεν έχει αποφασίσει ακόμα σε πια Τράπεζα θα μεταφερθούν τα δάνεια που έχει χορηγήσει η Αχαϊκή. Σε άλλη Τράπεζα, θα μεταφερθούν μόνο τα δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά, ενώ τα δάνεια που παρουσιάζουν καθυστερήσεις ή επισφάλειες, θα συνεχίζει να τα διαχειρίζεται ο εκκαθαριστής.
  (Πηγή: ERT) 
  --------------------------------------------
  Στην ανάκληση των αδειών των συνεταιριστικών τραπεζών Αχαϊκή Συν.Π.Ε., Λαμίας Συν.Π.Ε. και Λέσβου-Λήμνου Συν.Π.Ε, ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι προχωρά η Τράπεζα της Ελλάδος.
  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΤτΕ έκρινε αναγκαία την υπαγωγή των συνεταιριστικών τραπεζών Αχαϊκή Συν.Π.Ε., Λαμίας Συν.Π.Ε., Λέσβου-Λήμνου Συν.Π.Ε. στα μέτρα εξυγίανσης που προβλέπει ο ν. 3601/2007, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4021/2011, αφού παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των αδυναμιών των εν λόγω τραπεζών, δεν κατέστη δυνατή η λήψη μέτρων που θα αποκαθιστούσαν τη βιωσιμότητά τους.
  Οι άδειες των τριών συνεταιριστικών τραπεζών ανακλήθηκαν και οι τράπεζες αυτές τίθενται σε ειδική εκκαθάριση. Εκκαθαριστές ορίστηκαν οι κ.κ. Ιωάννης Γιαννίκος, Δημήτριος Πετράκογλου και Μιχαήλ Ανδριώτης, αντίστοιχα.
  Σύμφωνα με το άρθρο 63Δ του ν. 3601/2007, θα διενεργηθεί άμεσα η προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία για την εύρεση αναδόχου των καταθέσεων και τη μεταφορά τους σε άλλη τράπεζα. 
  Ήδη, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εμπορικές τράπεζες με παρουσία στις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. 
  Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θα ανακοινωθεί με νεότερο δελτίο τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος. (Πηγή: Τα Νέα)

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !