17.7.15

Ανακοινώθηκε το νέο Δ. Σ. τής ΕΡΓΟΣΕ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε
Από το γραφείο τύπου τής ΕΡΓαΟΣΕ λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε Σας ενημερώνουμε πως σε συνέχεια της υπ. αριθμ. ΔΝΣα/33/Φ.50εΣας ενημερώνουμε πως σε συνέχεια της υπ. αριθμ. ΔΝΣα/33/Φ.50ε Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Ορισμός Προέδρου − Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”» (ΦΕΚ - 487/03-07-2015) και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στην συνεδρίαση της 16-07-2015 ως εξής:
Πρόεδρος: Χρήστος ΔΟΥΚΑΚΗΣ, Τοπογράφος Μηχανικός
Αντιπρόεδρος: Χρήστος ΔΙΟΝΕΛΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός
Διευθύνων Σύμβουλος: Αθανάσιος ΒΟΥΡΔΑΣ, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
Μέλος: Ιωάννης ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος: Γεώργιος ΜΠΙΤΑΚΟΣ, Τοπογράφος Μηχανικός
Μέλος: Νικόλαος ΔΑΓΛΑΡΤΖΗΣ, Ηλεκτρολόγος
Μέλος: Μιχαήλ – Άγγελος ΒΑΡΕΛΑΣ, Οικονομολόγος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.».