ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • 17 Ιουλ 2015

  Ανακοινώθηκε το νέο Δ. Σ. τής ΕΡΓΟΣΕ

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε
  Από το γραφείο τύπου τής ΕΡΓαΟΣΕ λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε Σας ενημερώνουμε πως σε συνέχεια της υπ. αριθμ. ΔΝΣα/33/Φ.50εΣας ενημερώνουμε πως σε συνέχεια της υπ. αριθμ. ΔΝΣα/33/Φ.50ε Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Ορισμός Προέδρου − Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”» (ΦΕΚ - 487/03-07-2015) και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στην συνεδρίαση της 16-07-2015 ως εξής:
  Πρόεδρος: Χρήστος ΔΟΥΚΑΚΗΣ, Τοπογράφος Μηχανικός
  Αντιπρόεδρος: Χρήστος ΔΙΟΝΕΛΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός
  Διευθύνων Σύμβουλος: Αθανάσιος ΒΟΥΡΔΑΣ, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
  Μέλος: Ιωάννης ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός
  Μέλος: Γεώργιος ΜΠΙΤΑΚΟΣ, Τοπογράφος Μηχανικός
  Μέλος: Νικόλαος ΔΑΓΛΑΡΤΖΗΣ, Ηλεκτρολόγος
  Μέλος: Μιχαήλ – Άγγελος ΒΑΡΕΛΑΣ, Οικονομολόγος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.».

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !