8.3.16

Πλήρης επιβεβαίωση του άρθρου: Κορίνθου - Πατρών - Αγώνας δρόμου για «εν μέρει» παράδοση τον Μάρτιο 2017

8/3/16
Ύστερα από τη χθεσινή επίσκεψη στα εργοτάξια της Ολυμπίας Οδού του Γ.Γ. Υποδομών, Γιώργου Δέδε, υπήρξε πλήρης επιβεβαίωση του προ πέντε εβδομάδων άρθρου μας ως προς τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης της Κορίνθου - Πατρών. 
Τότε γράφαμε: "Μέχρι Τον Μάρτιο 2017 θα έχει ολοκληρωθεί –πλήρως- το τμήμα ως το Ξυλόκαστρο, αλλά από εκεί μέχρι το Μιντιλόγλι Πατρών, θέλει δουλειά πολλή. η ημερομηνία τής 31ης Μαρτίου 2017 που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως όριο ολοκλήρωσης του έργου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται «ουτοπική".
Συγκεκριμένα, ο κ Δέδες, είπε ότι μέσα στο επόμενο εννεάμηνο θα παραδοθεί ολοκληρωμένο το τμήμα μέχρι Ξυλόκαστρο (28 χλμ περίπου) ενώ όλος ο αυτοκινητόδρομος από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στο τέλος του Μαρτίου του 2017. Θα έχουμε μία "λειτουργική" Ολυμπία Οδός εκτός από 2-3 σημεία, τόνισε χαρακτηριστικά...
------------------------------------------------------------------------
27/1/16 - 10:40 μ.μ.
Κορίνθου - Πατρών: Αγώνας δρόμου για «εν μέρει» παράδοση τον Μάρτιο 2017
Στις 25 Ιανουαρίου 2016, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έδωσε εντολή πληρωμής οκτώ (8) περίπου εκατομμυρίων (8.203.191,46) Ευρώ, για την πληρωμή του 14ου λογαριασμού της 11ης τμηματικής καταβολής της 3ης δόσης της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, που αφορά την «Ολυμπία Οδό».
Αισιόδοξη είδηση, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη ότι σε σύγκριση με το ποσό του ενός (1) δισεκατομμυρίου περίπου, που θα είναι η συνολική  κρατική «συνεισφορά» στον οδικό άξονα Αθηνών Πατρών, τα οκτώ αυτά εκατομμύρια είναι «σταγόνα στον ωκεανό».
Φυσικά, το έργο Κόρινθος - Πάτρα, ευρίσκεται στο 70% της ολοκλήρωσής του, αλλά  η ημερομηνία τής 31ης Μαρτίου 2017 που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως όριο ολοκλήρωσης του έργου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται «ουτοπική».
Μπορεί βέβαια μέχρι τότε να έχει ολοκληρωθεί –πλήρως- το τμήμα ως το Ξυλόκαστρο, αλλά από εκεί μέχρι το Μιντιλόγλι Πατρών, θέλει δουλειά πολλή…
Για παράδειγμα, μπορεί να έχει μερικώς ολοκληρωθεί ο ένας κλάδος σε τμήματα του Δερβενίου, Αιγείρας, Ακράτας κ.α. αλλά η ανακατασκευή του παλαιού αυτοκινητόδρομου (κλάδος καθόδου), απαιτεί τουλάχιστον μια διετία από τη στιγμή που θα ξεκινήσει (ανακατασκευή γεφυρών Κριού - Κράθι, κόμβος Δερβενίου - Ακράτας κοκ).
Ο «σκόπελος» του προστίμου, από την εκτροπή των χρονοδιαγραμμάτων φαίνεται ότι θα παρακαμφθεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη, με την "εν μέρει" παράδοση του έργου, επικαλούμενοι είτε αρχαιολογικά ευρήματα, είτε καθυστέρηση απαλλοτριώσεων, είτε τεχνικές «διενέξεις» με τα ΕΡΓαΟΣΕ…
Εάν οι αυτοκινητόδρομοι, αλλά και άλλα έργα που δεν πέρασαν στο νέο ΕΣΠΑ δεν ολοκληρωθούν, η Ελλάδα αναγκαστικά θα κληθεί να επιστρέψει κοινοτική χρηματοδότηση.
Σύμφωνα, με έγγραφα Σπίρτζη και Σταθάκη, το ανεκτέλεστο της Ολυμπίας Οδού είναι 30% (περίπου 390 εκατ. Ευρώ) 
Παράλληλα, τα αναρτημένα στη «Διαύγεια» (από το  2011 έως τον Αύγουστο 2015), καταγράφουν την αρχική χρηματοδοτική συμβολή στο έργο 608 εκατ. ευρώ, ενώ η επιπρόσθετη συμβολή είναι 250 εκατ. ευρώ. 
Ο παραχωρησιούχος έχει λάβει αποζημίωση 91,1 εκατ. ευρώ για την καθυστέρηση στην έναρξη παραχώρησης και ο κατασκευαστής 130 εκατ. ευρώ. Σε αποζημιώσεις θα καταβληθούν 93 εκατ. ευρώ για την αναθεώρηση του κόστους κατασκευής. 
Συνολικά, θα λάβει 1,17 δισ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, έχουν καταβληθεί 398,9 εκατ. από την αρχική χρηματοδοτική συμβολή και 188,4 εκατ. ευρώ από την πρόσθετη και μέρος των αποζημιώσεων (38 εκατ. ευρώ).
Σχετικές δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απαντήσεις αρμόδιων υπουργών.
 «Ακόμη και εάν η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα της χρηματοδότησης της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, τα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα, όπως και σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι το κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου, τον Μάρτιο του 2017, με εθνικούς πόρους» αναφέρει η Κομισιόν και συνεχίζει « βοηθούμε την Ελλάδα να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική της Πολιτικής Συνοχής της περιόδου 2007-2013, στο πλαίσιο «της ελαστικότητας των υπαρχόντων κανόνων, ειδικά με τα εξαιρετικά μέτρα που παρουσίασε η Κομισιόν και ενέκρινε το Euro summit  {12-7-2015} και τα οποία υποστηρίχθηκαν από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο τον Οκτώβριο».
Γιώργος Σταθάκης: «τα τέσσερα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν ως τις 31 Μαρτίου 2017, σύμφωνα με τη δεύτερη αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013, «χωρίς να υφίσταται απώλεια κοινοτικών πόρων», όπως αναφέρει η προϊσταμένη της υπηρεσίας κυρία Ζωή Παπασιώπη. «Οι δαπάνες μετά το 2015 θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα κλείσει με τους ισχύοντες κανόνες κλεισίματος» επισημαίνει.
Χρήστος Σπίρτζης: «σε συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις υπηρεσίες της ΕΕ γίνεται προσπάθεια αναθεώρησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία των έργων (εν όλω ή εν μέρει) μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017».