15.6.17

Δράσεις Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Κλειτορία - Ακράτα - Αιγείρα

 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ
Διοργάνωση Δράσεων με Σχολεία της Περιοχής
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας-Ακράτας, στο πλαίσιο των φετινών προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του και στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, διοργάνωσε δράσεις σε σχολεία της Κλειτορίας, της Ακράτας και της Αιγείρας. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη στην Κλειτορία στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Κλειτορίας, στις 9 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή στην Ακράτα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας και στις 9 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή στην Αιγείρα στο Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας.
Οι δράσεις αφορούσαν στην υλοποίηση προγράμματος που περιελάμβανε παρουσίαση με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο και δραστηριότητες, με βάση το εγκεκριμένο από τοΥΠ.Π.Ε.Θ. εκπαιδευτικό υλικό της Πανελλαδικής Φιλοζωϊκής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο).
 Το θέμα των Δράσεων ήταν:
«Άνθρωποι και Ζώα Συγκάτοικοι στον ίδιο Πλανήτη»
Σκοπός της υλοποίησης των δράσεων ήταν η ανάδειξη της σημασίας εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα στάσης καισυμπεριφοράς απέναντι στα ζώα συντροφιάς. Στόχος των δράσεων ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στο καυτό κοινωνικό και πολιτισμικό θέμα που αφορά την συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στα ζώα και των προβλημάτων που δημιουργούνται, όπως
οι εγκαταλείψεις- δημιουργία αδέσποτων, κακοποιήσεις, αντιλήψεις περί αποκλειστικότητας
ή πρωταρχικότητας διαβίωσης του ανθρώπου επάνω στον πλανήτη σε σχέση με τα άλλα έμβια
όντα κ.α., που είναι και η βάση για την ουσιαστική αλλαγή της στάσης της κοινωνίας απέναντι
στα ζώα και το περιβάλλον γενικότερα.
 Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας περίπου μιάμιση ώρας και περιελάμβανε διαδραστική
παρουσίαση προσαρμοσμένη κατάλληλα στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών και δραστηριότητες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στα θέματα που αφορούν τα ζώα
συντροφιάς (ευζωία, αδέσποτα, εγκατάλειψη, κακοποίηση). Μέσα από την αξιοποίηση
μαθησιακών εργαλείων (προβολή video, power point κ.α.) και τη συζήτηση με τους μαθητές το πρόγραμμα εστίαζε στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.
 Ακόμη στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν και η ενημέρωση των μαθητών για την κατανόηση της γλώσσας του σώματος ενός άγνωστου ζώου, έτσι ώστε να το προσεγγίζουν με ασφάλεια.
Οι κύριοι άξονες των θεμάτων που αναπτύχθηκαν στο πρόγραμμα ήταν:
• Ευζωία. Οι κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης ενός ζώου συντροφιάς με βάση και την
Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των Ζώων
• Αδέσποτα ζώα. Ευαισθητοποίηση για το περιορισμό του φαινομένου
• Εγκατάλειψη ζώων. Ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα αίτια και την πρόληψή της
• Κακοποίηση ζώων.
• Κατανόηση της γλώσσας σώματος των ζώων
Η δαπάνη των δράσεων καλύφθηκε από το Κ.Π.Ε Κλειτορίας- Ακράτας στο πλαίσιο της Πράξης
«Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση (ΕΚΤ) & από Εθνικούς Πόρους.
 Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας του Κ.Π.Ε
 Μοσχόπουλος Α. Χαρίλαος Βιολόγος, M.Sc