1 Νοε 2019

Μισό εκατομμύριο € κόστισε η εργασία για την «έξτρα» γέφυρα στον Κριό ποταμό...


Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν μερικά χρόνια, ότι ο «προβληματικός» (λόγω εύρους) χείμαρρος Κριός, θα «φιλοξενούσε» έξι γέφυρες σε μία απόσταση εξακοσίων περίπου μέτρων... 
Μία γέφυρα αγροτικής οδού, δύο τής  Ολυμπίας οδού, μία τής Επαρχιακής οδού, μία Σιδηροδρομική και μία τής παλαιάς Εθνικής !

Το θέμα δείχνει περίπλοκο, αλλά αν κάποιος ανατρέξει στην τοπική
 ειδησεογραφία των τελευταίων 16-17 ετών, μάλλον θα ανακαλύψει τι μπορεί να πήγε "στραβά" στη Αιγείρα και έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο συγκοινωνιακό «μεγακόμβο» των 6 γεφυρών, αλλά και των πέντε (5) κάτω διαβάσεων οι οποίες (εκτός από μία στην περιοχή της "Αρχόντισσας" που ολοκληρώνεται σύντομα) παραμένουν "προβληματικές" και δεν αποκλείεται τού Κριού και του Θολοποτάμου να παραμείνουν ανολοκλήρωτες στο διηνεκές...
Με απλά λόγια, η ομόφωνη έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης του τρένου στις 14-4-2004  για την Αιγείρα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαίας, με την οποία έγιναν δεκτά και φυσικά υλοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα του τότε καποδιστριακού Δήμου Αιγείρας, μάλλον περιέπλεξε τα πράγματα, με αποτέλεσμα τη σημερινή εικόνα...
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μία παράγραφος της παρακάτω υπουργικής απόφασης περιγράφει την κεντρική ιδέα του "προβλήματος":  
------------------------------------------------------------
Αθήνα, 27 - 12 - 2018. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Εντολή εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία προκύπτουν στην πρόσβαση από Αιγείρα στην 17η επαρχιακή οδό Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (γεφύρωση ποταμού Κριού).
Δέσμευση προϋπολογισμού ύψους (519.181,94€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2009 ΣΕ 07180009 ΣΑΕ 071/8 για την πληρωμή του.

Αφού λάβαμε υπόψη ότι: 
1. Στο τμήμα Κόρινθος -Πάτρα, υπάρχουν περιοχές διασταύρωσης, διεπαφής ή γειτνίασης των δύο μεγάλων Συγκοινωνιακών έργων (ήτοι του Αυτοκινητόδρομου και της ΣΓΥΤ), όπου τα εν λόγω έργα επέφεραν επιπτώσεις στην κυκλοφοριακή οργάνωση τόσο των τοπικών όσο και των υπερτοπικών κινήσεων. 
2. Ο σχεδιασμός και η έναρξη του έργου της ΣΓΥΤ είχε προηγηθεί εκείνης του Αυτ/μου. 
3. Οι προηγούμενες των έργων προσβάσεις και η τοπική κυκλοφορία προς την 17η Ε.Ο. δεν υφίστανται σήμερα. Επίσης δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις για πρόσβαση στην εν λόγω Επαρχιακή Οδό. Επιπλέον, η χρήση της Κ.Δ. υπό την ΣΓΥΤ από την ΠΕΟ Πατρών-Αθηνών προς την 17η Ε.Ο., λόγω χαμηλού ύψους, δεν επιτρέπει την κίνηση υψηλών οχημάτων (π.χ. Πυροσβεστικά Οχήματα, Λεωφορεία). 
4. Μέχρι σήμερα και κατά την διάρκεια των έργων η πρόσβαση στην 17η Ε.Ο. γινόταν μέσω της προσωρινής γεφύρωσης του ποταμού Κριού, η οποία μετά την κατασκευή του Αυτ/μου θα πρέπει να καταστραφεί. 
5. Το με αρ. πρωτ. 36719/15-11-2016 έγγραφο του Δήμου Αιγιαλείας – Δημοτική Ενότητα Αιγείρας, με το οποίο έγινε αίτηση για την μόνιμη παραμονή της υφιστάμενης προσωρινής γεφύρωσης του ποταμού Κριού. 
6. Το με αρ. πρωτ. 36730/15-11-2016 έγγραφο του Δήμου Αιγιαλείας –Δημοτική Ενότητα Αιγείρας, (αρ. πρωτ. εισ. 1906/24-2-2016) με το οποίο γίνεται αναφορά για αδυναμία στον τρόπο πρόσβασης από την Π.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών προς την 17η Ε.Ο., ως αίτημα των κατοίκων των Τ.Κ. Αιγών, Μοναστηρίου, Σελιάνας, Περιθωρίου και Εξοχής. 
7. Το με αρ. TEC/EDE/TKA/STA/L/2018/013039/12-06-2018 έγγραφο της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας “Άπιον Κλέος”, (αρ. πρωτ. εισ.4769/14-06-2018) με το οποίο απάντησε στο αίτημα της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας για την μη καθαίρεση και διατήρηση της προσωρινής γεφύρωσης στον ποταμό Κριό Τ.Κ. Αιγείρας έως ότου βρεθεί από την Υπηρεσία του Δημοσίου - ΕΡΓΟΣΕ λύση του προβλήματος στην εμπλοκή των δύο έργων που επέφερε επιπτώσεις στην κυκλοφοριακή οργάνωση και πρόσβαση προς τους Τοπικούς Οικισμούς. 
8. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 7817/18/2-7-2018 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, (αρ. πρωτ. εισ.5154/3-7-2018) με το οποίο γίνεται αναφορά σχετικά με τον αποκλεισμό της 17ης επαρχιακής οδού Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (γεφύρωση ποταμού Κριού) και την εξεύρεση λύσης αντιμετώπισης του προβλήματος, που δημιουργήσαν τα δύο μεγάλα Συγκοινωνιακά Έργα. 
9...
10.... 
11. Στο άρθρο 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης ορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης και αποζημίωσης των Συμπληρωματικών Εργασιών»
Και επειδή: 

1. Στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα, υπάρχουν περιοχές διασταύρωσης, διεπαφής ή γειτνίασης των δύο μεγάλων Συγκοινωνιακών έργων (ήτοι του Αυτοκινητοδρόμου και της ΣΓΥΤ της οποίας ο σχεδιασμός και η έναρξή της είχε προηγηθεί εκείνης του Αυτ/μου), όπου τα εν λόγω έργα επέφεραν επιπτώσεις στην κυκλοφοριακή οργάνωση τόσο των τοπικών όσο και των υπερτοπικών κινήσεων, λόγω του αποκλεισμού της 17ης Επαρχιακής Οδού εξαιτίας του χαμηλού ύψους της Κ.Δ. υπό την ΣΓΥΤ. Για την ορθή οργάνωση της τοπικής κυκλοφορίας, δεδομένου ότι το ύψος της Κ.Δ. υπό την ΣΓΥΤ δεν επαρκεί για Πυροσβεστικά και άλλα μεγάλα οχήματα, θα πρέπει να γίνεται μέσω άλλων οδών με την δημιουργία γεφύρωσης του π. Κριού. 
2. Μετά την απομάκρυνση των υλικών της προσωρινής γεφύρωσης του π. Κριού για την ολοκλήρωση της διευθέτησης της κοίτης στα πλαίσια ολοκλήρωσης /κλεισίματος και των τελευταίων εκκρεμοτήτων του έργου (Punch List), θα καταργηθεί η προσωρινή γεφύρωση του π. Κριού. Μέχρι την κατασκευή του τεχνικού γεφύρωσης του π. Κριού θα μπορεί να υπάρχει προσωρινά δυνατότητα διέλευσης κατ΄ ελάχιστον των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και άλλων οχημάτων εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. 
3. Το προϋφιστάμενο τοπικό οδικό δίκτυο στην περιοχή της διασταύρωσης των ΠΕΟ Κορίνθου –Πατρών, Μετρικής Γραμμής ΟΣΕ και ΝΕΟ Κορίνθου–Πατρών με τον π. Κριό δεν ήταν το καλύτερο δυνατό σε όρους κυκλοφοριακής οργάνωσης, τόσο των τοπικών όσο και των υπερτοπικών κινήσεων.
4. Το με αρ. πρωτ. ΚΣΕΣΠ/Β/5970/1-8-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας και σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων ζητήθηκε από την Κατασκευαστική Κοινοπραξία Άπιον Κλέος, όπως εξετάσει την δυνατότητα κατασκευής στην εν λόγω περιοχή τεχνικό για την γεφύρωση του ποταμού Κριού. 
5. Κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή της τεχνικής λύσης που προτάθηκε από την Κ/Ξ, ήτοι η κατασκευή του τεχνικού γεφύρωσης του π. Κριού για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και άλλων οχημάτων εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου η οποία μπορεί να γίνει μέσω της διαδικασίας του άρθρου 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης. 
6. Με το με αρ. TEC/EDE/TKA/STA/L/2018/013255/14-09-2018 έγγραφο της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας Άπιον Κλέος (αρ. πρωτ. εισ.6773/14-9-2018) διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας η Οριστική Στατική Μελέτη τεχνικού Β524 και η Οριστική Μελέτη Οδοποιίας /Σήμανσης/και Ασφάλισης στην περιοχή του π. Κριού, καθώς και Επικαιροποιημένος Προϋπολογισμός Κόστους 418.695,11€ (προ ΦΠΑ) προς έγκριση. 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1. Για την γεφύρωση του ποταμού Κριού: 
α. Εντέλλουμε την ανάθεση εκτέλεσης προς τον Παραχωρησιούχο “ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” του Έργου του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος- Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, των Εργασιών για την αποκατάσταση πρόσβασης από Αιγείρα στην 17η επαρχιακή οδό Περ. Ενότητας Αχαϊας, σύμφωνα με το άρθρο 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης και συγκεκριμένα την εκπόνηση των μελετών και των απαραίτητων κατασκευών του τεχνικού γεφύρωσης στον π. Κριό. 
β. Οι κατασκευές θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 3 μηνών από της εγκρίσεως των οριστικών μελετών. 
γ. Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ποσού 519.181,94€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2009 ΣΕ 07180009 ΣΑΕ 071/8 για την πληρωμή των ανωτέρω εργασιών. 
δ. Την καταβολή του ανωτέρω ποσού από την ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αθήνα, 27 - 12 - 2018 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

------------------------------------------------------------------------------------
22 Απριλίου 2019 1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 213.891,29 €
-----------------------------------------------------------------------------
10 Ιουλίου 2019 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  217.925,82 €
------------------------------------------------------------------------------
27 Σεπτεμβρίου 2019 3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 26.117,56
------------------------------------------------
 ΣΗΜ: Τα ποσά που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση αφορούν μόνο την εργασία και όχι τα υλικά τα οποία -σύμφωνα με πληροφορίες σε παλαιότερο ρεπορτάζ του aigeira.gr- θα τα επωμισθεί η ΕΡΓΟΣΕ...

Όλα τα αρθρα ανα ετος...

Ετικέτες 790 αναρτήσεων

Ολυμπία Οδός (100) ΕΡΓΟΣΕ (99) αρχαίο θέατρο αιγείρας (47) ΕΡΓΟΣΕ Αιγείρα (44) Κώστας Ρόζος (44) ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (44) Διάβρωση ακτών (35) Διάβρωση ακτών Αιγείρας (35) ΧΥΤΑ Αιγείρας (35) Κορινθιακός (28) αποχετευτικός αγωγός (27) Λύκειο Αιγείρας (19) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (18) αυτοκινητόδρομος Κορίνθου Πάτρας (18) Αιγιαλό έχουμε ...Παραλιακό δεν έχουμε (17) Αιγείρα (15) 17η επαρχιακή οδός Αχαίας Αιγείρα - Περιθώρι (14) σχέδιο πόλεως Αιγείρας (14) Γυμνάσιο Αιγείρας (13) Κριός ποταμός (13) Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας ΑΚΡΑΤΑΣ (13) Κορίνθου Πατρών (12) αποχετευτικός αγωγός από Λαμπίρι έως Αιγείρα (11) Αποχετευτικό (10) Κώστας Σπηλιόπουλος (10) Ολυμπία οδός Αιγείρα Απαλλοτριώσεις (10) ΜΕΤΚΑ (9) ΣΠΟΑΚ (9) διόδια (9) Ακράτα (8) Κατολίσθηση (8) Κιάτο ροδοδάφνη Αίγιο (8) Ν.Ε.Ο Κορίνθου Πατρών (8) Ομοσπονδία Οικολογικών Οργαν. Κορινθιακού ΑΛΚΥΩΝ (8) σχέδιο πόλεως (8) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΙΓΕΙΡΑΣ (7) Γαλάζιες Σημαίες (7) Διάβρωση ακτών Αιγιαλείας (7) Θολοπόταμος (7) Κώστας Κοτσανάς (7) Λύκειο Ακράτας (7) Μηχανική (7) ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (7) αντιδιαβρωτική μελέτη (7) Δήμος Αιγιαλείας (6) Δασικοί χάρτες (6) Κατεδάφιση Γέφυρας (6) Πλάτανος (6) Σύλληψη στην Ακράτα (6) οριοθέτηση Κριός (6) φωτιά (6) Δημοτικές εκλογές 2014 (5) Σταύρος Μπένος (5) αστυνομικό τμήμα Ακράτας (5) καθαρές θάλασσες (5) ληστεία (5) ληστεία βενζινάδικου (5) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (5) περιφέρεια δυτικής ελλάδας (5) Otto Walter (4) Αιγιαλός και παραλία (4) ΕΡΓΟΣΕ Διακοπτό (4) Ευσταθίου Τασία (4) Καποδίστριας 2 (4) Πλάτανος. Τράπεζα (4) ΣΧΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (4) Σήραγγες (4) Στάθης Θεοδωρακόπουλος (4) αιμοδοσία (4) ανάβαση Αιγείρας (4) αστυνομική επιχείρηση (4) γέφυρα Κριού (4) δρόμος κλειστός (4) εγκαίνια δημοτικού σχολείου Αιγείρας (4) κατολισθήσιμοι οικισμοί (4) παλαιά εθνική οδός Αιγείρας Πατρών (4) σελιάνα (4) σπείρα κλοπές (4) συλλήψεις (4) 11η Ανάβαση Αιγείρας (3) Ανδρέας Βόρδος (3) Αντιδήμαρχοι Αιγιαλείας (3) Απογραφή πληθυσμού 2011 Αιγείρας (3) Βουλευτικές εκλογές 2015 (3) Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος (3) Διάρρηξη δημοτικών γραφείων (3) Η γυναίκα τση Ζάκυθος (3) Θεατρικό Εργαστήρι Αιγείρας (3) Καταδίωξη στην Αιγείρα (3) Λίμνη Τσιβλού (3) Ληστεία στην Αιγείρα (3) Μαύρα Λιθάρια (3) Σκουπίδια (3) Σύνδεσμος Κορινθιακού κόλπου ΑΡΙΩΝ (3) αρχαιολογική έρευνα (3) δυστύχημα 145 χλμ (3) θέατρο στην αναγέννηση (3) κακή χούνη (3) ληστεία στην Ακράτα (3) μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (3) ναρκωτικά (3) οριοθέτηση Αιγιαλού Αιγείρας (3) 'Ίδρυμα «Μάνος Χατζιδάκις - Νίκος Γκάτσος» (2) Georg Ladstatter (2) MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2) SEATRAC (2) Όλια Λαζαρίδου (2) Αί­θριο Αρ­χαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου Αί­γιο (2) Αίγιο (2) Αιγές Βλοβοκά (2) Αιγείρας (2) Αιγιαλεία (2) Ακράτας (2) Απόστολος Κατσιφάρας (2) Αρχαία Φελλόη (2) Αυτοκίνητο στη θάλασσα (2) Βαλιμή (2) Βαλκουβίνα (2) Βλοβοκά (2) Γαλάζιες Σημαίες 2014 (2) Γεώργιος Τσαφούλιας (2) Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) Δήμαρχος Αιγιαλείας (2) Δήμος Αιγείρας (2) Δήμος Αιγιαλείας ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (2) Δρόμος Ακράτας Ζαρούχλας (2) Ειρήνη Παγώνη (2) Επερώτηση Τσαφούλια σε Βενιζέλο. Πρακτικά Βουλής (2) Ευάγγελος Βενιζέλος (2) Ζαρούχλα χιονοδρομικό (2) Ηλιοβασίλεμα στον τουρισμό (2) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ (2) Καρναβάλι Αιγιάλειας 2013 (2) Κτηματολόγιο (2) Μητρόπολη Ανατολικής Αιγιαλείας (2) Οδοντωτός (2) Πάνος Νιάγκος (2) ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (2) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (2) Σελιανίτης Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) Σύλληψη στην Αιγείρα (2) Φαρμακευτικός Σύλλογος Αιγιαλείας (2) αμπελόκηποι (2) απαλλοτριώσεις (2) γήπεδο Αιγείρας (2) δερβένι (2) ελαιόλαδο (2) η αυλή των θαυμάτων (2) μιχάλης λιάπης (2) νέοι φοιτητές (2) οδική ασφάλεια (2) οριοθέτηση Θολοπόταμος (2) πλατεία Αιγείρας (2) πλημμύρα (2) σιδηροδρομική γραμμή. δερβένι (2) ταχυδρομείο αιγείρας (2) φωτιά ανατολική αιγιαλεία 2000 (2) 10η ανάβαση Αιγείρας (1) 18η Επαρχιακή Οδός (1) 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρείας (1) 2ο δημοτικό Ακράτας (1) 2ο νηπιαγωγείο Ακράτας (1) 3692/1998 απόφαση Ε’ τμ ΣτΕ (1) AGELO ROZOS (1) Coca-Cola (1) Councillor (1) Fugro Synergy (1) Greenpeace (1) Johannes Hahn (1) KING FAROUK (1) LEMON PIE (1) Middle Harbour Ward (1) NSW (1) Nia Bardalos (1) SYDNEY (1) Werner König (1) live Aigeira (1) ΑΒΑΞ (1) ΑΝΤΟΝ BAMMER (1) ΑΣΠΙΔΑ (1) Αγγελική Τσιατά (1) Αδέσποτα Ζώα (1) Αιγείρα η χώρα τού Ποτέ (1) Αιγείρα “γιοκ” (1) Αιγιαλέας Καλλικράτης (1) Αιγιαλείας (1) Αμβρόσιος (1) Ανακύκλωση (1) Ανδρέας Γαλάνης (1) Αντιδήμαρχος Ανατολικής Αιγιαλείας (1) Αποστόλης Κατσιφάρας. (1) Αρμενίζοντας προς... (1) Αστυνομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Αυ­στρια­κό Ιν­στι­τού­το (1) Αυτοκινητόδρομος. Υπόγεια διαδρομή (1) Αχαΐα (1) Αχαϊκή Τράπεζα (1) Βασίλης Κελλάρης (1) Βυζαντινός Ναός Αγρίδι (1) Γαλάζιες Σημαίες 2013 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2015 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2016 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2018 (1) Γεράσιμος Φεσσιάν (1) Γεώργιος Παπαγιαβής (1) Γεώργιος Φερεντίνος (1) Γηροκομείο (1) Γιάννης Δεμιρτζόγλου (1) Γιώργος Θωμάς (1) Γιώργος Κουτρούλης (1) Γκόλφω (1) Γούδας Κωνσταντίνος (1) Γρηγόρης Αλεξόπουλος (1) ΔΕΥΑ Αιγίου (1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ Απογραφή 2011 (1) Δάνειο (1) Δήμαρχοι Αχαΐας (1) Δήμαρχος Δημήτρης Μυλωνάς (1) Δήμος Ακράτας (1) Δημήτρης Κατσικόπουλος (1) Δημήτρης Λόης (1) Δημοτικές εκλογές 2019 (1) Δημοτικοί Σύμβουλοι Αιγείρα και Ακράτα (1) Διώρυγα Κορίνθου (1) Εurobank Κραθιο (1) ΕΠΠΕΡΑ (1) ΕΡΓΟΣΕ σταθμός Κραθίου (1) Εθνική τράπεζα (1) Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα (1) Επίτιμος πρέσβης Φινλανδίας (1) Ερωφίλη Κόλλια (1) Εσωτερικά δίκτυα (1) Ευρωεκλογές 2014 Αιγείρα (1) Ευρωεκλογές 2014 Ακράτα (1) Θανάσης Παναγόπουλος (1) Θεομηνιόπληκτη (1) Θύελλα Αιγείρας (1) ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΑΑΓΗΣ ΑΕ (1) Ιράκ (1) Ιωάννης Παναγιωτόπουλος (1) Ιωάννης Τομαράς Αντιστράτηγος (1) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) Κακιά Σκάλα (1) Καμπέρης (1) Καποδιστριακοί Δήμοι (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2014 (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2015 (1) Κατάληψη λυκείου (1) Κερύνεια (1) Κιάτο βύθιση ρυμουλκού (1) Κοιμητήριο Αιγείρας (1) Κουμπούρας παναγιώτης (1) Κριός ΤΑΙΠΕΔ (1) Κωνσταντίνα Κούνεβα (1) Κώστας Σημίτης (1) Λαζαράκης Κωνσταντίνος (1) Λαμπινό (1) Λαογραφικό Μουσείο Παραλίας Πλατάνου (1) ΜΟΜΑ ΖΑΡΟΥΧΛΑ (1) Μέγα Σπήλαιο (1) Μέμη Σπυράτου (1) Μίλτος Πασχαλιδης LIVE Αιγείρα (1) Μαυρουδής (1) Με τους Παρτιζάνους του Τίτο (1) Μεσορρούγι (1) Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης 2013 (1) Μιχάλης Χαραλαμπίδης (1) Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (1) Μουτούσης (1) Νία Βαρδάλος (1) Νίκος Βουρνάζος (1) Νίκος Κούρεντας (1) Νίκος Μπίστης (1) Νίκος Τσούκαλης (1) Νηπιαγωγείο Αιγείρας (1) Νταλάρας μαρινέλλα αιγειρα (1) Ντοκιμαντέρ (1) Ορκωμοσία (1) ΠΑΚΟΕ 2017 (1) ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 1974 – 2014 (1) Παλαιολόγου (1) Παναγιωτόπουλος (1) Παναγιώτης Γιαννόπουλος (1) Παναγιώτης Γκούμας (1) Παντελής Βασιλάγκος (1) Παντελής Βούλγαρης (1) Παπαγεωργίου (1) Παρακαταθηκών (1) Περεσιάδης (1) Πράσινο ταμείο (1) Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (1) Πτώση δένδρου (1) Ρόδη Κράτσα (1) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (1) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Ο ΑΡΙΩΝ» (1) Σαραντάπηχο (1) Σουφλιάς (1) Στέφανος Κορκολής (1) Συλιβαινιωτίκων (1) Συλιβαινιώτικα (1) Συλλόγος Παραπληγικών Αχαΐας (1) Σύλληψη στην Όαση (1) Σύσκεψη Δημάρχων (1) ΤΕΕ στην Αιγείρα (1) Τάκης Παπαγεωργόπουλος (1) Το μπουφάν τής Χάρλεϋ (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας 23 Φεβρουαρίου 2011 (1) Τρένο (1) Τσουκαλά Γεωργία (1) ΥΠΕΚΑ (1) Υγειονομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Υδροηλεκτρικό Τσιβλού (1) ΦΙΛΜΠΑ (1) Φάνης Σταυρόπουλος (1) Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Πάτρας (1) Φαρούκ (1) Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (1) Φρουρός Σεπτεμβρίου 2012 (1) Χαράλαμπος ράλλης (1) Χειμερινή ανάβαση (1) Χελμός φωτιά (1) Χιόνια παραλιακή Αιγιαλεία (1) Χρήστος Χωμενίδης (1) Ψυχράμη (1) άρθρο (1) αγροτικά ΙΧ (1) αεροφωτογρφίες Αιιγείρας (1) αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Αιγίου (1) ανατροπή αυτοκινήτου (1) αντιπλημμυρικά (1) απογραφή 1981 (1) απογραφή 1991 (1) απογραφή 2001 (1) απογραφή 2011 (1) αριθμ. Χ.10779/1992 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (1) αρχα (1) γεωτρήσεις (1) γιορτή πετροκέρασου (1) γραφεία (1) δημοτικές εκλογές 2002 (1) δημοτικές εκλογές 2006 (1) δημοτικές εκλογές 2010 (1) δημοψήφισμα (1) διαχείριση απορριμμάτων Αχαΐας (1) εργολαβία ΣΚΟΥΠΑ (1) ερώτηση στη Βουλή για ΕΡΓΟΣΕ (1) ηλεκτρονικός παράνομος «τζόγος» (1) θεά Ειλειθυία (1) ιστορίες του 2ου Παγκοσμίου πολέμου (1) κέντρο υγείας ακράτας (1) κανόνες δόμησης στην Αχαΐα (1) καρναβάλι Ανατολικής Αιγιαλείας (1) καρχαριάκι στην Αιγείρα (1) κοινοτική οδός (1) μεταφορά μαθητών (1) μη αναστρέψιμες παθήσεις (1) μπλόκο Αιγείρας (1) ξενοδοχείο «Σήμαντρον» (1) ξεχασμένα αρχαία θέατρα (1) οπλοκατοχή (1) οπτικοακουστικό αρχείο Ανατολικής Αιγιαλείας (1) ορεινές διαδρομές (1) οριοθέτηση ποταμών (1) π. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (1) παραλιακός δρόμος (1) πολιτιστικά (1) πολιτιστικός σύλλογος Αιγείρας (1) πρόσκοποι (1) πυλώνες υπερύψηλης ΔΕΗ (1) πόλεμος (1) ρύπανση εδάφους (1) σταθμός Κραθίου (1) συμβόλαιο θανάτου (1) συνένωση Αιγείρας Ακράτας (1) συναξάρι τού Ανδρέα Κορδοπάτη (1) συνελήφθη (1) ταμπέλες (1) τούνελ Αιγείρα (1) υπόγεια διάβαση (1) φοροδιαφυγή (1) φορολογικές αξίες Οικοπέδων (1) φρουτάκια (1) φωτιά στο ΧΥΤΑ (1) χαραλαμπιδης νίκος (1)