22.11.19

Το νέο Δ.Σ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας

 Κατόπιν των Αρχαιρεσιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 και της επικύρωσης του πρακτικού Αρχαιρεσιών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας - Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας (Αρ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΥ/337744/2436 – 15/11/2019), την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου  οι εκλεγέντες σε συνεδρίασή τους 2019 στα γραφεία του Συλλόγου (Φεϊζοπούλου 8 – Αίγιο) όρισαν ομόφωνα το ΝΕΟ Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου το οποίο απαρτίζουν: 
Α) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ ως Πρόεδρος 
B) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως Αντιπρόεδρος 
Γ) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ως Γραμματέας 
Δ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως Ταμίας 
Ε) ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΑΝΔΡΕΑ ως Μέλος

---------------------------------------------------------------------------------------------
Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Φεϊζοπούλου 8 στο Αίγιο, και από ώρα 10:00 έως 14:00, διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη (5) πέντε μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου καθώς και δυο (2) τακτικών αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ. και δυο (2) αναπληρωματικών αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ. 
Κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών προσήλθαν και ψήφισαν 38 μέλη, εκ των οποίων υπήρξαν 37 Έγκυρα, 1 Λευκό και κανένα Άκυρο. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας: 

Για Μέλη του Δ.Σ. του Φ.Σ. Αιγιαλείας οι: Μεντζελόπουλος Σεραφείμ του Ανδρέα με έντεκα (11) ψήφους Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Θεοφάνη με επτά (7) ψήφους Ξηρομαμου Χριστίνα Ανδριάνα του Ιωάννη με έξι (6) ψήφους Μητρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου με έξι (6) ψήφους Νικολάου Δημήτριος του Ιωάννη με πέντε (5) ψήφους Τσιαγάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη με δυο (2) ψήφους 

Τακτικοί Αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. οι: Μητρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου με είκοσι (20) ψήφους Μεντζελόπουλος Σεραφείμ του Ανδρέα με δέκα έξι (16) ψήφους 

Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. οι: Ζήσης Γεώργιος του Πολυχρόνη με είκοσι δύο (22) ψήφους Αρβανίτης Δονάτος του Κωνσταντίνου με δέκα τέσσερις (14) ψήφους