6.5.20

Νέες καθυστερήσεις, λόγω δικαστικών αποφάσεων, στην ηλεκτροκίνηση έως Αίγιο


Μια ακόμα "εμπλοκή" στο πολύπαθο και "στοιχειωμένο" σιδηροδρομικό έργο Κιάτο - Αίγιο (Ροδοδάφνη...)
Πρόκειται για μια ακόμη "αλλαγή" αναδόχου -κατασκευαστή της ηλεκτροκίνησης τμήματος 70 περίπου χλμ. .
 Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την προσφυγή της "Μυτιληναίος-Elecnor", κατά του ΑΚΤΩΡ που ήταν προσωρινός ανάδοχος του έργου και κατά της κοινοπραξίας Alstom-Σιδηροδρομικά Έργα.
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στην ΕΡΓΟΣΕ, το έργο θα δοθεί στον Μυτιληναίο. 
Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος 4412/2016, ο ΑΚΤΩΡ, μπορούν να καταθέσουν αίτηση αναίρεσης στο ΣτΕ και έτσι να τραβήξει χρονικά ακόμα περισσότερο ο διαγωνισμός.
Νέα λοιπόν χρονοδιαγράμματα για την πλήρη ολοκλήρωση του δικτύου έως το Αίγιο...
Με δεδομένο ότι από τη στιγμή που υπάρξει τελεσίδικη απόφαση οριστικοποίησης του αναδόχου και έναρξη των εργασιών, (ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης είναι 2,5 χρόνια χωρίς δικαίωμα παράτασης). 
Αν δηλ. ξεκινήσουν οι εργασίες μέσα στο 2021, η ολοκλήρωση της εργολαβίας περί το 2024.Κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των πυλώνων θα λειτουργεί μόνο η μία γραμμή... 
Το φυσικό αντικείμενο του δημοπρατουμένου έργου αφορά στην:
1) Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης με δύο υποσταθμούς τροφοδοσίας 150kv/25kv/50Hz ισχύος 2Χ15MVA και συστήματος εναέριας γραμμής επαφής 25 kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCADA) από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας.
2) Φύτευση των χώρων πλησίον των υποσταθμών σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και
3) Εγκατάσταση αντιθορυβικών πετασμάτων και συστήματος σταθμών μέτρησης θορύβου που απαιτούνται βάσει των περιβαλλοντικών όρων του έργου και της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ορίων θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων.
4) Εγκατάσταση Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών - Passenger Information System (PIS).,
5) Εγκατάσταση Συστήματος Ανακοινώσεων, Κλήσεων Ανάγκης και Ενδοεπικοινωνίας - Public Address, Emergency Communication and Intercom System (PAΕCΙS).
6) Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) στις Σιδηροδρομικές Σήραγγες του τμήματος γραμμής Κιάτο - Ροδοδάφνη.
Στο αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών, ήτοι:
Μελέτες, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία συστήματος και πιστοποίηση για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας.
----Το ιστορικό των Εμπλοκών...
ΦΕΒ 2018 Ηλεκτροκίνηση πριν το 2022 έως Ροδοδάφνη, εφόσον δεν υπάρξουν εμπλοκές λόγω ενστάσεων
ΣΕΠ 2018 Και πάλι... στην τελική ευθεία, η δημοπράτηση ηλεκτροκίνησης έως Αίγιο !