ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • Κορινθιακός
 • Δημοτικές εκλογές 2014
 • The best playlist with 390+ live cams... ΖΩΝΤΑΝΑ

  1 Ιαν 1998

  ΙΑΝ. 1998 - Ευάγγελος Βενιζέλος: Μόνο για περιπάτους το Αρχαίο Θέατρο

  Για ακόμη μια φορά το πολύ σημαντικό θέμα της ανάδειξης και αξιοποίησης του αρχαιολογικού χώρου της ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ, έρχεται στο προσκήνιο της δημοσιότητας. Ύστερα από ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας κ, Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος (το κείμενο της ερώτησης γράφτηκε στο προηγούμενο φύλλο του ‘‘Φ’’), ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Ευάγγελος Βενιζέλος έδωσε τρισέλιδη απάντηση [Αρ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ./Γ.Υ./Κ.Ε./59], την οποία δημοσιεύουμε ολόκληρη.
  “Απαντώντας στην αριθ. 2533/06-11-97 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου, σας γνωρίζουμε τα εξής: οι ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο Αιγείρας ξεκίνησαν το 1915 από το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και διακόπηκαν το 1916. Επανελήφθησαν μόλις το 1972 και έκτοτε συνεχίζονται ως σήμερα υπό την διεύθυνση των καθηγητών, αρχικά του K.N.ALZINGER και στη συνέχεια του A.BAMMER. Οι ανασκαφές συνεχίζονται γιατί ο αρχαιολογικός χώρος είναι ευρύτατος. Μέχρι στιγμής έχουν έρθει στο φως η μυκηναϊκή ακρόπολη, μέρος της κλασσικής – ελληνιστικής και ρωμαϊκής πόλης με ορισμένα από τα δημοσίου χαρακτήρα κτήριά της, όπως το ελληνιστικό με ρωμαϊκή μετασκευή θέατρο, τρεις ναοί και το Γυμνάσιο, καθώς και τα ιδιωτικά σπίτια της πόλης.
    Ο χώρος δεν μπορεί να αποδοθεί ολόκληρος στους επισκέπτες, γιατί οι ανασκαφές είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν ανοικτά σκάμματα και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, κινδυνεύουν Δε να απολεσθούν τα επιστημονικά στοιχεία της ανασκαφής. Επιτρέπεται, όμως, η επίσκεψη στο θέατρο και τους ναούς της αγοράς, που αποτελούν τα επιφανέστερα μέχρι στιγμής μνημεία της πόλης, στα οποία υπάρχει μεγάλη κίνηση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η χρήση του θεάτρου από θεατρικούς θιάσους δεν επιτρέπεται, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια των θεατών: τα ειδώλια που είχαν λαξευτεί στο φυσικό κροκαλοπαγές πέτρωμα έχουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους καταστραφεί λόγω αποσάθρωσης του τελευταίου, με αποτέλεσμα τη θέση τους να έχει πάρει μια έντονα επικλινής βραχώδης πλαγιά, της οποίας συνεχώς απολεπίζονται τμήματα. Σε περίπτωση που επιτραπεί η χρήση του κοίλου από θεατές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα απολεσθούν και τα λίγα απομένοντα λαξευτά εδώλια. Ήδη η αρμόδια Εφορεία με την ολοκλήρωση της ανασκαφής του θεάτρου κατά τη φετινή περίοδο έχει ζητήσει από το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο να υποβάλλει μελέτη στερέωσης του βράχου, ώστε να προωθηθεί για την κατά νόμον γνωμοδότηση στο Κεντρικό Συμβούλιο. Εξάλλου η σωζόμενη σκηνή της ρωμαϊκής φάσης του θεάτρου παρουσιάζει επίσης προβλήματα λόγω αποσάθρωσης των ρωμαϊκών οπτόπλινθων και του συνδετικού τους κονιάματος. Τα τμήματα αυτά έχουν ήδη συντηρηθεί από το Αυστριακό Ινστιτούτο, αλλά τυχόν χρήση της σκηνής από θιάσους θα επαναφέρει του πρόβλημα.
    Η συντήρηση των κτισμάτων είναι συνεχής από το Αυστρ. Ινστιτ., άλλωστε είναι σταθερός όρος που τίθεται στις κατ’ έτος ανανεούμενες άδειες συνέχισης των ανασκαφών. Επιπλέον οι ναοί παρά το θέατρο έχουν ήδη καλυφθεί με στέγαστρο για περαιτέρω προστασία, μετά από εγκεκριμένη μελέτη που υπέβαλλε το Αυστρ. Ινστιτ. Η οποία εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ. Η δαπάνη βάρυνε εξ ολοκλήρου το Ινστιτούτο. Ως προς την καθαριότητα του χώρου σημειώνεται ότι υπάρχει μόνιμος φύλακας της αρμόδιας Υπηρεσίας, ο οποίος φροντίζει το χώρο καθ’ όλο το διάστημα του έτους, γίνεται επιπλέον καθαρισμός κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, ενώ ειδικά φέτος κατά τον μήνα Οκτώβριο η αρμόδια Εφορεία έκανε συστηματικό καθαρισμό και αποψίλωση ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου.
    Όσον αφορά στην τουριστική αξιοποίηση του χώρου, εκτός από την ενημέρωση των σχολείων της περιοχής η αρμόδια Εφορεία επιβάλλει πάντοτε να περιλαμβάνεται στους αρχαιολογικούς Οδηγούς, των οποίων η κυκλοφορία εγκρίνεται από αυτήν και την Αιγείρα. Σημειώνεται τέλος ότι η συνεργασία με το Αυστρ. Ινστιτ. που έχει την ευθύνη των ανασκαφών και της συντήρησης, είναι καλή και τηρούνται πάντοτε οι όροι που τίθενται από το Κ.Α.Σ. για την συνέχιση των ανασκαφών. Όπως προβλέπει δε η η αρχαιολογική Νομοθεσία για τις ξένες σχολές, το Αρχαιολογικό Κέντρο απαλλοτριώνει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου που πραγματοποιεί τις ανασκαφές.
  Ο Υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος”

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !