ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Οκτ 2004

  ΟΚΤ 2004 - Στην τελική ευθεία…τα έργα τού τρένου (Έτσι μάς έλεγαν τότε!)

  Μέ­χρι το 2012, η νέ­α δι­πλή σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή θα φτά­νει μέ­χρι το νέ­ο λι­μά­νι της Πά­τρας, ε­νώ δύ­ο χρό­νια νω­ρί­τε­ρα, η ί­δια γραμ­μή θα έ­χει φτά­σει μέ­χρι τον Αγιο Διο­νύ­σιο.
  Πα­ράλ­λη­λα, θα ε­κτε­λεί­ται η κα­τα­σκευ­ή της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμμής α­πό το Κιά­το μέ­χρι την Ρο­δο­δάφ­νη, που προ­βλέ­πε­ται να έ­χει ο­λο­κλη­ρωθεί μέ­χρι το 2009.
  Αυ­τό εί­ναι το χρο­νο­διά­γραμ­μα των ερ­γα­σιών που πα­ρου­σί­α­σαν το με­ση­μέ­ρι της Πα­ρα­σκευ­ής 22 Ο­κτω­βρί­ου στε­λέ­χη της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ στον Νο­μάρ­χη, Δη­μή­τρη Κα­τσι­κό­που­λο και στον αρ­μό­διο Α­ντι­νο­μάρ­χη Γιώρ­γο Α­θα­να­σό­πουλο, κα­τά την διάρ­κεια ε­νη­μέ­ρω­σης που πα­ρεί­χαν στο κτί­ριο της Νο­μαρ­χί­ας.
  Στην συ­νά­ντη­ση, με­τεί­χαν α­πό πλευ­ράς ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και Ο­ΣΕ, ο κ. Κου­ρέ­ντας (Δ/ντης Έργων), ο κ. Σπυ­ρά­κος (Δ/ντης Με­λε­τών), ο κ. Μου­ρου­δέ­λας (Αρ­χι­μη­χα­νι­κός) και υ­πάλλη­λοι ε­πι­βλέ­πο­ντες τις με­λέ­τες.
  Ό­πως α­να­φέρ­θη­κε, βά­σει των με­λε­τών που έ­χουν γί­νει, η νέ­α σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή θα εί­ναι πλή­ρως υ­πο­γειο­ποι­η­μένη στην πε­ριο­χή της Πά­τρας και σε συ­νο­λι­κό μή­κος 4,8 χι­λιο­μέ­τρων, ε­νώ βά­σει της ί­διας με­λέ­της προ­βλέ­πε­ται η κα­τα­σκευ­ή ε­νός υ­πο­γεί­ου ε­πι­βα­τι­κού σταθμού στην πε­ριο­χή του Α­γί­ου Διο­νυ­σί­ου.
  Άλ­λο έ­να τού­νελ 4365 μ. προ­βλέ­πε­ται στη “δύ­σκο­λη” πε­ριο­χή της Πα­να­γο­πού­λας, με ε­κα­τέρω­θεν 400 μέ­τρα ε­πι­πλέ­ον υ­πο­γειο­ποί­η­σης.
  Ό­σο α­φο­ρά τον ε­μπο­ρευ­μα­τι­κό σταθμό, που προ­βλέ­πε­ται να δη­μιουρ­γη­θεί στο Δρέ­πα­νο, η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κηση ζή­τη­σε α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ να ε­ξη­γή­σει και να τεκ­μη­ριώ­σει τους λό­γους. Σύμ­φω­να με ό­σα λοι­πόν έ­γι­ναν γνω­στά, ο Ε­μπο­ρευ­μα­τι­κός Σταθ­μός προ­κρί­νε­ται να δη­μιουρ­γη­θεί στο Δρέ­πα­νο, α­φού η ε­κεί πε­ριο­χή έ­χει ή­δη χα­ρα­κτη­ρι­σθεί “βιο­μη­χα­νι­κή”.
  Ου­σια­στι­κά, με τη σύ­σκε­ψη αυ­τή ο­ρι­στι­κο­ποι­ή­θη­κε το θέ­μα της διέ­λευ­σης του τρέ­νου α­πό την Αι­για­λεί­α και σύμ­φω­να με τα λε­χθέ­ντα, το κομ­μά­τι Κιά­του – Αι­γί­ου (Ρο­δο­δάφ­νη) συ­νο­λι­κού κό­στους 534 ε­κατ. Ευ­ρώ, σύ­ντο­μα θα ξε­κι­νήσει να κα­τα­σκευά­ζε­ται (έ­χει δρο­μο­λο­γη­θεί το αί­τη­μα συγ­χρη­μα­το­δό­τη­σης από το Τα­μεί­ο Συ­νο­χής της Ε.Ε.).
  Για το υ­πό­λοι­πο τμή­μα μέ­χρι την Πά­τρα τα χρή­μα­τα που θα α­παι­τη­θούν προ­ϋπο­λο­γί­ζο­νται σε 400 ε­κατ. ευ­ρώ πε­ρί­που.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !