ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Σεπ 2008

  ΣΕΠΤ. 2008: “Έρχονται” οι απαλλοτριώσεις για τον αυτοκινητόδρομο και ακολουθούν οι μπουλντόζες…

  Μέ­σα στον μή­να Ο­κτώ­βριο, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες τού “Φ”, θα δη­μο­σιοποι­η­θούν οι κα­τά­λο­γοι των υ­πό α­παλ­λο­τρί­ω­ση ε­κτά­σε­ων για την κατασκευή τού αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου, με τις προ­τει­νό­με­νες τι­μές μο­νά­δος από το Υ­πουρ­γεί­ου (μέ­σω τού Σώ­μα­τος Ορ­κω­τών Ε­κτι­μη­τών), α­ναλυ­τι­κά με τα πο­σά που α­να­λο­γούν σε κά­θε “φε­ρό­με­νο” ως ι­διο­κτή­τη.
  Ταυ­τό­χρο­να, θα προσ­διο­ρι­στούν οι η­με­ρο­μη­νί­ες εκ­δί­κα­σης των υ­πο­θέ­σε­ων από τα κα­τά τό­πους αρ­μό­δια Πρω­το­δι­κεί­α, με τις α­πο­φά­σεις των ο­ποί­ων θα καθο­ρι­στούν οι προ­σω­ρι­νές τι­μές α­πο­ζη­μιώ­σε­ων.
  Πα­ράλ­λη­λα, α­πό το Υ­πουρ­γεί­ο θα γί­νει ο­νο­μα­στι­κή κα­τά­θε­ση των χρη­μά­των στο Πα­ρα­κα­τα­θη­κών, χρή­μα­τα που φυ­σι­κά θα μπο­ρούν να “ε­κτα­μιευ­θούν” μό­νο με­τά την δη­μο­σί­ευ­ση των δι­κα­στι­κών α­πο­φά­σεων, τό­σο αυ­τών για τον προσ­διο­ρι­σμό των τι­μών (προ­σω­ρι­νών - Πρω­το­δι­κεί­ο, τελι­κών - Εφε­τεί­ο), ό­σο και ε­κεί­νων για την α­να­γνώ­ρι­ση τί­τλων των δι­καιού­χων. Έ­νας χρο­νο­βό­ρος δι­κα­στι­κός “Γολ­γο­θάς” για πολ­λούς ι­διο­κτή­τες, ο ο­ποί­ος, σύμ­φω­να και με την α­νά­λο­γη ε­μπει­ρί­α α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, ί­σως να διαρ­κέ­σει με­ρι­κά χρό­νια. Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση πά­ντως, οι “μπουλ­ντό­ζες” δεν θα πε­ρι­μέ­νουν ό­λα αυ­τά, α­φού με την ο­νο­μα­στι­κή κα­τά­θε­ση των α­ποζη­μιώ­σε­ων μπο­ρούν να ξε­κι­νή­σουν δου­λειά, σα­ρώ­νο­ντας τις α­παλ­λο­τριω­μέ­νες ε­κτά­σεις…
  Ή­δη στην πε­ριο­χή μας, στην ο­ποί­α θα γί­νουν με­γά­λα πα­ρα­κα­μπτή­ρια έρ­γα (σήραγ­γες Αι­γεί­ρας, Μαύ­ρων Λι­θα­ρί­ων, πο­τά­μιες γέ­φυ­ρες), εκ­πρό­σω­ποι της κα­τασκευά­στριας ε­ται­ρεί­ας α­να­ζη­τούν χώ­ρους ε­γκα­τά­στα­σής τους, μιας και σύμ­φω­να με το χρο­νο­διά­γραμ­μα κα­τα­σκευ­ής τής Κο­ρίν­θου - Πα­τρών τα έρ­γα πρέ­πει να ξε­κι­νή­σουν ά­με­σα.
  Για ό­σους, βέ­βαια, α­να­πο­λούν την ε­πο­χή που η ΤΕΒ ε­γκα­τα­στά­θη­κε για μια δε­κα­ε­τί­α στην Αι­γεί­ρα (1965-1975) κα­τα­σκευά­ζο­ντας την …(τό­τε) Νέ­α Ε­θνι­κή Ο­δό, το μό­νο που προς το πα­ρόν γνω­ρί­ζου­με εί­ναι ό­τι τα “το­πι­κά” έρ­γα κα­τα­σκευ­ής του Νέ­ου Ο­δι­κού Άξο­να θα διαρ­κέ­σουν για μί­α πε­ρί­που πε­ντα­ε­τί­α (α­πό την η­μέ­ρα που θα ξε­κι­νή­σουν) και κά­ποια από τα ερ­γο­τά­ξια ί­σως ε­γκα­τα­στα­θούν σε πε­ριο­χή τού Δή­μου Ευ­ρω­στί­νης.
  Ό­σον α­φο­ρά το τι πε­ρι­λαμ­βά­νουν τα το­πι­κά έρ­γα, θε­ω­ρεί­ται βέ­βαι­η η ο­λι­κή πα­ρά­καμ­ψη της Αι­γεί­ρας με δι­πλό τού­νελ (α­νό­δου - κα­θό­δου) κάτω α­πό τον οι­κι­σμό Μαρ­μά­ρων, ε­νώ το τμή­μα α­πό τα τού­νελ των Μαύ­ρων Λι­θα­ρί­ων μέ­χρι τη διά­βα­ση της 17ης Ε­παρ­χια­κής ο­δού θα δια­πλα­τυν­θεί. Σύμ­φω­να λοι­πόν με αυ­τό το δε­δο­μέ­νο ί­σως και να μη γί­νει υ­πο­γειο­ποί­η­ση κά­τω α­πό το Λα­μπινό. Κά­τι τέ­τοιο δεν πρό­κει­ται, φυ­σι­κά να ε­πη­ρε­ά­σει τις κα­τα­γε­γραμ­μέ­νες απαλ­λο­τριώ­σεις στα α­να­το­λι­κά τού Κριού, α­φού ό­λες αυ­τές οι ε­κτά­σεις θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν τό­σο για τον δι­πλό αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο, ό­σο και για την πα­ραλ­λα­γή τού ε­παρ­χια­κού δι­κτύ­ου.
  Περί ΕΡΓΟΣΕ...
  Α­πό την άλ­λη πλευ­ρά, συ­νε­χή εί­ναι και τα ε­ρω­τή­μα­τα για την πο­ρεί­α κα­τα­σκευ­ής τής νέ­ας Σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, α­φού πολ­λοί “α­νη­συ­χούν” για­τί δεν βλέ­πουν μη­χα­νή­μα­τα μέ­σα στην Αι­γεί­ρα. Ό­πως ό­μως πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με, οι ερ­γα­σί­ες, που ε­κτί­νο­νται α­πό το Κιά­το μέ­χρι και το Αί­γιο δεν έχουν στα­μα­τή­σει  και μέ­σα στην Αι­γεί­ρα θα ε­ντα­τι­κο­ποι­η­θούν στις αρ­χές του νέ­ου έ­τους.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !