ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Ιουν 2007

  ΙΟΥΝ. 2007 - Δεν υπάρχει “αντιδιαβρωτική” μελέτη από Αιγείρα μέχρι Ρίο

  Σί­γου­ρα δεν πε­ρι­μέ­ναμε να λά­βου­με τό­σο σύ­ντο­μα α­πα­ντή­σεις στα καί­ρια ε­ρω­τή­μα­τα που εί­χε θέ­σει ο «Φ» στο φύλ­λο Α­πρι­λί­ου 2007, οι ο­ποί­ες ε­πι­βε­βαιώ­νουν κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κά τον τί­τλο τού τό­τε πρω­το­σέ­λι­δου «Έρ­μαια της διά­βρω­σης και των α­νέ­μων τα νό­τια πα­ρά­λια του Κο­ριν­θια­κού», στο ο­ποί­ο θέτα­με και τους ε­ξής προ­βλη­μα­τι­σμούς: Ας υ­πάρ­ξει, ε­πι­τέ­λους, σε πρώ­τη φά­ση μια πλή­ρη ε­νη­μέ­ρω­ση των πο­λι­τών για την πο­ρεί­α των με­λε­τών (αν υ­πάρ­χουν) και τι αυ­τές πε­ρι­λαμ­βά­νουν, αν έ­χουν λη­φθεί υ­πό­ψη οι κα­τά τό­πους ι­διαι­τε­ρό­τη­τες (πο­σό­τη­τες υ­δά­των πο­τα­μών, θα­λάσ­σια ρεύ­μα­τα, ε­πί­δρα­ση των α­νέ­μων κ.λπ), αν έ­χουν ε­ξα­σφα­λι­σθεί κον­δύ­λια για την υ­λο­ποί­η­ση των με­λε­τών και την κα­τα­σκευ­ή των έρ­γων, με ποιόν τρό­πο θα πα­ρα­καμ­φτεί η ε­μπλο­κή του αρ­μό­διου Υ­πουρ­γεί­ου ό­ταν σε πολ­λά ση­μεί­α των α­κτών τα υ­πάρ­χο­ντα προ­στα­τευ­τι­κά τοι­χί­α και οι πα­ρα­λια­κοί δρό­μοι ευ­ρί­σκο­νται ε­ντός τής (κρα­τι­κής) αι­για­λί­τι­δας ζώ­νης και τέ­λος, το κυ­ριό­τε­ρο, αν υ­πάρ­χει κά­ποιο χρο­νο­διά­γραμ­μα για ό­λα αυ­τά.
  Ύ­στε­ρα α­πό αυ­τό, ο Βου­λευ­τής Α­χα­ΐ­ας Α­πό­στο­λος Κα­τσι­φά­ρας στις 17 Μα­ΐ­ου κα­τέ­θε­σε ε­ρώ­τη­ση στη Βου­λή προς το αρ­μό­διο Υ­πουρ­γεί­ο ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ.
  Στις 20 Ιου­νί­ου το γρα­φεί­ο τύ­που τού Βου­λευ­τή ε­ξέ­δω­σε α­να­κοί­νω­ση για τις απα­ντή­σεις που έ­λα­βε διά του Υ­φυ­πουρ­γού ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ Θ. Ξαν­θό­που­λο, ε­νώ πα­ράλ­ληλα (ύ­στε­ρα α­πό αί­τη­μα του «Φ») μας κοι­νο­ποί­η­σε τον πλή­ρη φάκε­λο της ε­ρώ­τη­σης. 
  Οι α­πα­ντή­σεις, λοι­πόν, που δό­θη­καν μέ­σω του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α Δυ­τι­κής Ελλά­δος, δεν α­φή­νουν κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο αι­σιο­δο­ξί­ας για σύ­ντο­μη ε­πί­λυ­ση του τε­ρά­στιου αυ­τού προ­βλή­μα­τος, α­φού ου­σια­στι­κά για την Πο­λι­τεί­α δεν υ­φί­στα­ται καν θέ­μα «α­ντι­δια­βρω­τι­κής πο­λι­τι­κής» στα Α­χα­ϊ­κά πα­ρά­λια του Κο­ρινθια­κού κόλ­που.
  Ε­δώ α­ξί­ζει να ε­πι­ση­μά­νου­με, ό­τι με με­γά­λο εν­δια­φέ­ρον θα πρέ­πει να α­να­μένου­με και τις ε­πι­βε­βλη­μέ­νες το­πο­θε­τή­σεις, τό­σο α­πό τη Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση Α­χα­ΐ­ας, ό­σο και α­πό τους Δή­μους τής Αι­για­λεί­ας, ώ­στε να γνω­ρί­σου­με με ποιόν τρό­πο έ­χει προ­σεγ­γι­στεί το πρό­βλη­μα των α­κτών α­πό τους δύ­ο βαθ­μούς αυ­το­διοί­κη­σης.
  Τον Α­πρί­λιο εί­χα­με, ε­πί­σης, α­να­φέ­ρει και το γε­γο­νός ό­τι στην Κο­ριν­θί­α ε­δώ και αρ­κε­τά χρό­νια α­να­ζη­τού­νται ε­πι­στη­μο­νι­κές «α­ντι­δια­βρω­τι­κές» λύ­σεις, με πρό­σφα­το πα­ρά­δειγ­μα τη συ­ζή­τη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τον Μά­ιο στο γει­το­νι­κό μας Δερ­βέ­νι με κα­λε­σμέ­νο ο­μι­λη­τή τον Πρύ­τα­νη του Ε­θνι­κού Με­τσό­βιου Πο­λυ­τε­χνεί­ου (α­να­λυ­τι­κό­τε­ρα για το Δερ­βέ­νι στη σελ. 8).
  Στην α­να­κοί­νω­ση του βου­λευ­τή Α. Κα­τσι­φά­ρα α­να­φέ­ρο­νται τα ε­ξής: «Χω­ρίς ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο και συ­γκε­κρι­μέ­νη πο­λι­τι­κή για το συ­νε­χώς ε­πι­δει­νού­με­νο φαι­νό­με­νο της διά­βρω­σης των α­κτών της Α­χα­ΐ­ας προ­κύ­πτει ό­τι προ­χω­ρά το Υ­πουρ­γεί­ο Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, Χω­ρο­τα­ξί­ας και Δη­μο­σί­ων Έρ­γων σύμ­φω­να με α­πά­ντη­ση που δό­θη­κε α­πό τον αρ­μό­διο Υ­πουρ­γό σε σχε­τι­κή Ε­ρώ­τη­ση του βου­λευ­τή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α­χα­ΐ­ας Α­πό­στο­λου Κα­τσι­φά­ρα.
  Ει­δι­κό­τε­ρα, το Υ­πουρ­γεί­ο δεν κά­νει κα­μί­α α­να­φο­ρά και δεν δί­νει κα­μί­α α­πά­ντη­ση για τη διά­βρω­ση των α­κτών α­πό Αι­γεί­ρα μέ­χρι Ρί­ο που κιν­δυ­νεύ­ουν α­πό την ά­νο­δο της στάθ­μης της θά­λασ­σας, ε­νώ α­να­φέ­ρε­ται σε με­λέ­τη που ε­ντά­χθη­κε στην ε­πό­με­νη Προ­γραμ­μα­τι­κή Πε­ρί­ο­δο 2007 – 2013 για την α­ντι­με­τώ­πι­ση της Διά­βρω­σης Α­κτών Δυ­τι­κής Α­χα­ΐ­ας με διάρ­κεια ο­λο­κλή­ρω­σης μέ­χρι 31 Δε­κεμ­βρί­ου 2008.
  Το πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών της Α­χα­ΐ­ας έ­χει πά­ρει πλέ­ον με­γά­λες δια­στά­σεις και δυ­στυ­χώς α­να­μέ­νε­ται να ε­πι­δει­νω­θεί αν δεν λη­φθούν ά­με­σα μέ­τρα, προ­σθέ­το­ντας πα­ράλ­λη­λα ό­τι οι φο­ρείς, οι κά­τοι­κοι, οι ε­παγ­γελ­μα­τί­ες των πε­ριο­χών έ­χουν εκ­φρά­σει την α­νη­συ­χί­α τους με­τά και α­πό σχε­τι­κές με­λέ­τες που ήρ­θαν στη δη­μο­σιό­τη­τα και ό­λοι α­να­μέ­νουν την πρω­το­βου­λί­α της Κυ­βέρ­νη­σης για την α­ντι­με­τώ­πι­ση του προ­βλή­μα­τος και την ε­λα­χι­στο­ποί­η­ση των ε­πι­πτώ­σε­ων, που ό­μως δυ­στυ­χώς μέ­χρι σή­με­ρα δεν έ­χουν δει».
  Ύ­στε­ρα απ’ ό­λα αυ­τά, η ε­φη­με­ρί­δα μας αι­σθά­νε­ται την ι­κα­νο­ποί­η­ση ό­τι με α­φορ­μή την α­να­κί­νη­ση του προ­βλή­μα­τος της διά­βρω­σης στο φύλ­λο Α­πρι­λί­ου, ί­σως ξε­κι­νή­σει ε­πι­τέ­λους και στην Αι­για­λεί­α «α­ντιδια­βρω­τι­κή πο­λι­τι­κή» - κυ­ρί­ως στα ση­μεί­α που χρή­ζουν ά­με­ση προ­στα­σί­α - προς ό­φε­λος της πε­ραι­τέ­ρω ομοιό­μορ­φης του­ρι­στι­κο-οι­κο­νομι­κής α­νά­πτυ­ξης ο­λό­κλη­ρης της α­να­το­λι­κής Α­χα­ΐ­ας.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !