ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Μαΐ 2007

  ΜΑΪΟΣ 2007 - Ερώτηση στη Βουλή για τη διάβρωση τού Κορινθιακού, με αφορμή το δημοσίευμα του «Φ»

  «Έ­πιασε τό­πο» η ε­κτε­νέ­στα­τη και ε­μπερι­στα­τω­μέ­νη α­να­φο­ρά του «Φ» στο φύλ­λο Α­πρι­λί­ου για το σο­βα­ρό πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών με τί­τλο «Έρ­μαια της διά­βρω­σης και των α­νέ­μων τα νό­τια πα­ρά­λια του Κο­ριν­θια­κού». 
  Ο Βου­λευ­τής τού ΠΑ­ΣΟΚ Α­χα­ΐ­ας Α­πό­στο­λος Κα­τσι­φά­ρας, με α­φορ­μή τα ε­ρω­τή­μα­τα και τον προ­βλημα­τι­σμό για το φαι­νό­με­νο αυ­τό α­πό την ε­φη­με­ρί­δα μας, θέ­τει το πρό­βλη­μα στη Βου­λή των Ελ­λή­νων, ε­πι­ση­μαί­νο­ντας: «Ά­με­ση πλέ­ον εί­ναι η α­νά­γκη της α­ντι­με­τώ­πι­σης της συ­νε­χώς ε­πι­δει­νού­με­νης κα­τά­στασης της διά­βρω­σης των α­κτών της Α­χα­ΐ­ας, τό­σο α­πό τα ό­ρια του Νο­μού Α­χα­ΐ­ας που ξε­κι­νούν α­να­το­λι­κά α­πό την Αι­γεί­ρα μέ­χρι την πα­ρα­λί­α του Ρί­ου, ό­σο και από την πλευ­ρά των δυ­τι­κών α­κτών του Νο­μού».
  Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, ο κ. Κα­τσι­φά­ρας στην Ε­ρώ­τη­ση που κα­τέ­θε­σε στη Βου­λή στις 21 Μαΐ­ου 2007, α­να­φέ­ρει ό­τι:
  Οι α­κτές της Α­χα­ΐ­ας α­πό Αι­γεί­ρα μέ­χρι Ρί­ο κιν­δυ­νεύ­ουν α­πό την ά­νο­δο της στάθ­μης της θά­λασ­σας κα­τά μι­σό μέ­τρο τα προ­σε­χή 30 χρόνια και πι­θα­νό­τα­τα στο τέ­λος του αιώ­να τα ε­δά­φη που βρί­σκο­νται σή­με­ρα σε ύψος μέ­χρι 1,7 μέ­τρα α­πό τη θά­λασ­σα να α­πο­τε­λούν το πυθ­μέ­να της, κα­θώς και α­πό γε­ω­λο­γι­κές α­να­κα­τα­τά­ξεις και υ­πο­θα­λάσ­σιες κα­το­λι­σθή­σεις που μπο­ρούν να δη­μιουρ­γή­σουν πα­λιρ­ροια­κό κύ­μα ύ­ψους τριών μέ­τρων, σύμ­φω­να με με­λέ­τες που έ­χουν α­να­κοι­νω­θεί στον Τύ­πο.
  Α­ντί­στοι­χο πρό­βλη­μα α­ντι­με­τω­πί­ζουν και οι δυ­τι­κές α­κτές της Α­χα­ΐ­ας, ε­ξαι­τί­ας του φαι­νο­μέ­νου ει­σχώ­ρη­σης της θά­λασ­σας στην ξη­ρά, με συ­νέ­πεια να υ­πάρ­χει σο­βα­ρός κίν­δυ­νος να χα­θούν πα­ρα­λί­ες, ι­διο­κτησί­ες και πολ­λές του­ρι­στι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις να α­να­γκα­στούν να α­να­στεί­λουν τη λει­τουρ­γί­α τους στο ά­με­σο μέλ­λον.
  Σε Ε­ρώ­τη­σή μας, προ­σθέ­τει ο κ. Κα­τσι­φά­ρας, το Μάρ­τιο του 2006, το Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ μας γνώ­ρι­ζε σχε­τι­κά με τη δη­μο­πρά­τη­ση με­λέ­της διά­βρω­σης των α­κτών Δυ­τι­κής Α­χα­ΐ­ας, ό­τι η σύ­ντα­ξη της συ­γκε­κρι­μέ­νης με­λέ­της βρί­σκεται σε ε­ξέ­λι­ξη, με τη δέ­σμευ­ση ό­τι τα έρ­γα που θα προ­κύ­ψουν α­πό τις μελέ­τες θα ε­ντα­χθούν στο Δ’ ΚΠΣ.
  Τέ­λος, ο Α­χαιός βου­λευ­τής, α­φού α­να­φέ­ρει ό­τι το πρό­βλη­μα που α­ντι­με­τω­πί­ζουν οι πα­ρα­λί­ες της Α­χα­ΐ­ας α­πό τη διά­βρω­ση των α­κτών εί­ναι με­γά­λο και α­να­μέ­νε­ται να ε­πι­δει­νω­θεί τα ε­πό­με­να χρό­νια, με συ­νέ­πεια να α­νη­συ­χούν οι Α­χαιοί πο­λί­τες και οι ε­πιχει­ρη­μα­τί­ες που δια­μέ­νουν ή δρα­στη­ριο­ποιού­νται ε­παγ­γελ­μα­τι­κά κο­ντά στις α­κτές Α­χα­ΐ­ας, ρω­τά τον Υ­πουρ­γό Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, Χω­ρο­τα­ξί­ας και Δη­μο­σί­ων Έρ­γων:
  Ποια εί­ναι η πο­λι­τι­κή του Υ­πουρ­γεί­ου Πε­ρι­βάλ­λο­ντας, Χω­ρο­τα­ξί­ας και Δη­μο­σί­ων Έρ­γων σχε­τι­κά με την α­ντι­με­τώ­πι­ση του συ­νε­χώς επι­δει­νού­με­νου φαι­νο­μέ­νου της διά­βρω­σης των α­κτών του Νο­μού Α­χα­ΐ­ας;
  Ποιες με­λέ­τες έ­χουν υ­λο­ποι­η­θεί για το συ­γκε­κρι­μέ­νο φαι­νό­με­νο; Οι με­λέ­τες που βρί­σκο­νταν σε ε­ξέ­λι­ξη ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν;
  Ποια τα α­πο­τε­λέ­σμα­τά τους;
  Πρό­κει­ται να ε­ντα­χθούν στο Δ’ ΚΠΣ έρ­γα για την α­ντιμε­τώ­πι­ση του συ­γκε­κρι­μέ­νου φαι­νο­μέ­νου; Αν ναι, ποια, ποιο το κό­στος και ποιο το χρο­νο­διά­γραμ­μα της υ­λο­ποί­η­σης;

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !