ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Μαΐ 2007

  ΜΑΪΟΣ 2007 - Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Νίκος Κούρεντας, απαντά στα ερωτήματα του «Φ»

  Στο φύλ­λο Μαρ­τί­ου 2007, ο «Φ» εί­χε α­να­φερ­θεί σε δη­μο­σί­ευ­μα α­θη­να­ϊ­κής ε­φη­με­ρί­δας, στο ο­ποί­ο εκ­φρά­ζο­νταν φό­βοι για την χρη­μα­το­δό­τη­ση του έρ­γου της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κιά­του – Ρο­δο­δάφ­νης. Με α­φορ­μή το γε­γο­νός αυ­τό η ε­φη­με­ρί­δα μας υ­πέ­βα­λε στις 10 Α­πρι­λί­ου προς το Υ­πουρ­γεί­ο Με­τα­φο­ρών και Ε­πι­κοι­νω­νιών σχε­τι­κό ε­ρώ­τη­μα. 
  Ά­με­σα από την αρ­μό­δια Δ/νση του Υ­πουρ­γεί­ου στις 16 Α­πρι­λί­ου, διαβι­βά­στηκε στον Ο­ΣΕ και την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, ζη­τώ­ντας τους να α­πα­ντη­θεί το ε­ρώ­τη­μα της ε­φη­με­ρί­δας «Φ».
  Α­πό την α­πά­ντη­ση του διευ­θύ­νο­ντα συμ­βού­λου της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ (βλ. δι­πλα­νή στή­λη), ο ο­ποί­ος το­νί­ζει την α­πρό­σκο­πτη και με τα­χύ­τα­τους ρυθ­μούς ε­ξέ­λι­ξη του έρ­γου μέ­σα στα χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα, τεκ­μαί­ρε­ται ό­τι ου­δε­μί­α αλ­λα­γή στη χά­ρα­ξη εί­ναι πλέ­ον ε­φι­κτή, α­φού η ο­ποια­δήπο­τε κα­θυ­στέ­ρη­ση θα τι­νά­ξει στον α­έ­ρα τα α­σφυ­κτι­κά πε­ρι­θώ­ρια ο­λο­κλή­ρω­σης του νέ­ου σι­δη­ρο­δρο­μι­κού δι­κτύ­ου (του­λά­χι­στον μέ­χρι τη Ρο­δο­δάφ­νη Αι­γί­ου). 
  ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Προς: κ. Κ. Ρό­ζο - Εκ­δό­τη ε­φη­με­ρί­δας «ΦΡΟΥ­ΡΟΣ Α­ΝΑ­ΤΟ­ΛΙ­ΚΗΣ ΑIΓΙΑ­ΛΕIΑΣ» - Αι­γεί­ρα Α­χα­ΐ­ας
  Κοιν: 1. Υ­πουρ­γεί­ο Με­τα­φο­ρών & Ε­πι­κοι­νω­νιών Γε­νι­κή Δ/νση Με­τα­φο­ρών Δ/νση Ε­μπο­ρευ­μα­τι­κών Με­τα­φο­ρών Τμή­μα Σιδ/κών & Συν­δυα­σμέ­νων Με­τα­φο­ρών. 2. 0ΣΕ Γρα­φεί­ο Διευ­θύ­νο­ντα Συμ­βού­λου

  Ε­σωτ. Κοιν. : 1. Γε­νι­κή Διεύ­θυν­ση Κα­τα­σκευών Ι Έρ­γα ΙV. 2. Διεύ­θυν­ση Υ­πη­ρε­σιών Έρ­γου Ι Υ­πη­ρε­σί­α Α­παλ­λο­τριώ­σε­ων 3.Κ.Φ.
  Η­μερ/νί­α: 08 Μα­ΐ­ου 2007
  Α.Π.: 106991.  Φακ. Αρ­χειοθ. Τμήμ.: Ε. 2
  ΘΕ­ΜΑ: Νέ­α δι­πλή σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή στο τμή­μα Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νη.
  ΣΧΕΤ: Το υπ’ α­ριθ­μ. Φ21/21837/1705/16-04-2007 έγγρα­φο Υ­ΜΕ
  Σχε­τι­κά με την α­πό 10/04/2007 επι­στο­λή σας, η ο­ποί­α μας δια­βι­βά­στη­κε με το α­νω­τέ­ρω σχε­τι­κό, και α­να­φέ­ρεται σε δη­μο­σί­ευ­μα της ε­φη­με­ρί­δας «Ε­λευ­θε­ρο­τυ­πί­α», σας γνω­ρί­ζου­με τα πα­ρακά­τω:
  Το Έρ­γο της κα­τα­σκευ­ής της νέ­ας διπλής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στο τμή­μα Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νη, που υ­λο­ποιεί η Ε­ται­ρεί­α μας, χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό το Τα­μεί­ο Συ­νο­χής στο πλαί­σιο της υπ’ α­ριθ­μ. Ε(2004) 5701 Α­πό­φα­σης Χρη­μα­το­δό­τη­σης, που εκ­δό­θη­κε το Δε­κέμ­βριο 2004.
  Στο πλαί­σιο υ­λο­ποί­η­σης του Έρ­γου έ­χουν ή­δη υ­πο­γρα­φεί συμ­βά­σεις συ­νο­λικού συμ­βα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 315 ε­κατ. ευ­ρώ πε­ρί­που, με τις ο­ποί­ες ε­κτε­λούνται ερ­γα­σί­ες διά­νοι­ξης των ση­ράγ­γων Τρά­πε­ζας, Πλα­τά­νου, Με­λισ­σί­ου, Αι­γί­ου και Δερ­βε­νί­ου, κα­τα­σκευ­ής της γέ­φυ­ρας Λα­δο­πο­τά­μου και κα­τα­σκευ­ής έρ­γων υ­πο­δο­μής της α­νοι­κτής γραμ­μής, ε­νώ προ­ω­θεί­ται με τα­χείς ρυθ­μούς η διαδι­κα­σί­α συ­ντέ­λε­σης των α­να­γκαί­ων α­παλ­λο­τριώ­σε­ων.
  Πα­ράλ­λη­λα προ­ω­θεί­ται η δια­δι­κα­σί­α δη­μοπρά­τη­σης για συμ­βά­σεις προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 33 ε­κατ. ευ­ρώ πε­ρί­που, που α­φο­ρούν στην προ­μή­θεια των υ­λι­κών στρώ­σης της γραμ­μής.
  Το χρο­νο­διά­γραμ­μα κα­τα­σκευ­ής του συ­νο­λι­κού Έρ­γου ε­κτεί­νε­ται έ­ως τα τέλη του 2010, χρό­νος που εί­ναι σύμ­φω­νος με τον α­να­φε­ρό­με­νο στην ι­σχύ­ου­σα Α­πό­φαση Χρη­μα­το­δό­τη­σης του Τα­μεί­ου Συ­νο­χής. Κα­τό­πιν των πα­ρα­πά­νω δεν δια­φαίνε­ται κα­νέ­να πρό­βλη­μα ό­σον α­φο­ρά στη συ­νέ­χι­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης του Έρ­γου και κα­τά συ­νέ­πεια της κα­τα­βο­λής των α­πο­ζη­μιώ­σε­ων για τις α­παλ­λο­τριωθεί­σες ε­κτά­σεις.
  Βρι­σκό­μα­στε στη διά­θε­σή σας για ο­ποιαδή­πο­τε πε­ραι­τέ­ρω πλη­ρο­φο­ρί­α χρεια­στεί­τε.
  Ο Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος - Ν. Κούρεντας

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !