ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Δεκ 2008

  ΔΕΚ. 2008: Δεν αποδέχεται και δεν θα επιτρέψει έστω και την προσωρινή εναπόθεση απορριμμάτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας στον ΧΥΤΑ Αιγείρας

   Α­πό­σπα­σμα της α­πό­φα­σης του Δ.Σ. Αι­γεί­ρας στις 10-10-2008 «πε­ρί του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας σε σχέ­ση με τη 3η Δια­χει­ριστι­κή Ε­νό­τη­τα»
  «… Ο Πρό­ε­δρος του Δ.Σ. εί­πε ό­τι: Το Δη­μο­τι­κό μας Συμ­βού­λιο ως το κο­ρυ­φαί­ο όργα­νο διοί­κη­σης του Δή­μου, διερ­μη­νεύ­ο­ντας και τη θέ­λη­ση ό­λων των πο­λι­τών έ­λα­βε δύ­ο ο­μό­φω­νες α­πο­φά­σεις (169/07 και 30/08) δια των ο­ποί­ων πέ­ραν των λε­πτο­με­ρέ­στα­των και τεκ­μη­ριω­μέ­νων ει­ση­γή­σε­ων α­πο­φά­σι­σε τη λει­τουρ­γί­α, δια­χεί­ρι­ση και διοί­κη­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας α­πο­κλει­στι­κά και μό­νον στα πλαί­σια της 4ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας κε φο­ρέ­α Διαχεί­ρη­σης τον Δή­μο Αι­γεί­ρας ό­πως ο­ρί­σθη­κε με την 13/10-1-2007 α­πό­φα­ση Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐας σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις της παρ. 2 του αρ­θρ. 12 του Ν.1650/1986.
  Πα­ράλ­λη­λα ά­σκη­σε και προ­σφυ­γή στο ΣτΕ κα­τά της α­πό­φα­σης του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος ως προς την σύ­στα­ση Α­να­γκα­στι­κού Συν­δέ­σμου στην 4η Δια­χει­ρι­στι­κή Ε­νό­τη­τα διό­τι α­ντί­κει­ται στις δια­τά­ξεις του αρ­θρ. 30 του μετα­γε­νέ­στε­ρου Νό­μου 3536/23-2~2007 α­φού εί­χε ο­ρι­σθεί φο­ρέ­ας Δια­χεί­ρι­σης, ο Δή­μος ΑΙΓΕΙ­ΡΑΣ.
  Ε­πί­σης α­πο­φά­σι­σε Ο­ΜΟ­ΦΩ­ΝΑ την μη έ­γκρι­ση και α­πο­δο­χή ε­πέκτα­σης -κα­τασκευή Β΄ φά­σης ΧΥ­ΤΑ ΑΙ­ΓΕΙΡΑΣ καθ’ ό­τι δεν υφίστα­ται α­να­γκαιό­τη­τα προς τού­το, δε­δο­μέ­νου ό­τι σύμφω­να με τον αρ­χι­κό και Α­ΠΟ­ΔΕ­ΚΤΟ σχε­δια­σμό της ε­ξυ­πη­ρέτη­σης ΜΟ­ΝΟΝ των τριών Δή­μων ΑΙ­ΓΕΙΡΑ ­- Α­ΚΡΑΤΑ - ΔΙΑ­ΚΟ­ΠΤΟ και σύμ­φω­να με την 5278/1-11-2001 α­πό­φα­ση έ­γκρι­σης πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ό­ρων θα λει­τουρ­γή­σει 11 χρό­νια η Α΄ φά­ση και τότε θα πε­ρά­σου­με στην κα­τα­σκευ­ή της Β’ φά­σης και ε­φό­σον βέ­βαια η Α΄ φά­ση έ­χει α­πο­δοθεί στο φυ­σι­κό της πε­ρι­βάλ­λον.
  Ο­ποια­δή­πο­τε σκέ­ψη για την κα­τα­σκευ­ή της Β’ φά­σης τώ­ρα με το ψευ­δεπίγρα­φο δί­λημ­μα ό­τι θα χα­θούν τα χρή­μα­τα και άλ­λα τέ­τοια υ­πο­κρύπτει σκο­πι­μό­τη­τα ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σης άλ­λων Δή­μων πέραν των τριών της 4ης Δια­χει­ριστι­κής Ε­νό­τη­τας, ε­πί­σης θα έ­χει πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ε­πι­πτώ­σεις, δια­τά­ρα­ξη της κοι­νω­νί­ας του Δή­μου με α­νε­ξέ­λε­γκτες ε­νέρ­γειες και α­ντι­δρά­σεις.
  Σε κά­θε περίπτω­ση το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο με τις δυο αυ­τές α­πο­φά­σεις του ε­ξέ­φρα­σε κα­τά τον κα­τη­γο­ρη­ματικό­τε­ρο τρό­πο την πλή­ρη άρ­νη­σή του να ε­ξυ­πη­ρε­τη­θεί στον ΧΥ­ΤΑ ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ άλ­λος Δή­μος πέραν των τριών Δή­μων της 4ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας.
  Αυ­τές τις α­πο­φά­σεις ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λάδος ό­φει­λε να τις εί­χε λά­βει πο­λύ σο­βα­ρά υπ’ ό­ψη του και να τις εί­χε α­πο­στείλει στον αρ­μό­διο Υ­φυ­πουρ­γό Ε­σω­τε­ρι­κών.
  Φαί­νε­ται ό­μως ό­τι δεν ε­κτί­μη­σε ό­σο έ­πρεπε την σο­βα­ρό­τη­τα των α­πο­φά­σε­ων αυ­τών και γι’ αυ­τό πρέ­πει να γνω­ρίζει ό­τι παρα­σκη­νια­κές συ­ζη­τή­σεις, προ­φο­ρι­κές α­πό­ψεις, προ­σω­ρι­νές λύ­σεις και άλ­λα τέ­τοια δεν εί­ναι α­ποδε­κτά α­πό το Δημ. Συμ­βού­λιο ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ.
  Αυ­τές τις μέ­ρες ε­πα­νήλ­θε το θέ­μα στην ε­πι­και­ρό­τη­τα με­τά την συ­νά­ντη­ση των Δη­μάρ­χων Αι­για­λεί­ας και Κα­λα­βρύ­των με τον Υ­φυ­πουρ­γό κ. Νά­κο.
  Το και­νούρ­γιο λοιπόν σε­νά­ριο είναι ό­τι οι Δή­μοι της 3ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας Αίγιο -Κα­λά­βρυ­τα και λοι­ποί θα πρέ­πει να κα­θο­ρί­σουν θέ­ση για κα­τα­σκευ­ή ΧΥ­ΤΑ στην πε­ριο­χή ΑΙΓΙΟΥ θα χρη­μα­το­δο­τη­θούν Α­ΜΕ­ΣΑ α­πό το Υ­ΠΕΣ αλ­λά μέ­χρι να κα­τα­σκευα­σθεί το έρ­γο τα­μι­σά σκου­πί­δια τους που δεν εΙ­ναι μό­νο οι­κια­κά θα έρ­χο­νται στον ΧΥ­ΤΑ ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ.
  Πο­λύ γρή­γο­ρα με την άρ­νη­ση ό­μως του Δή­μου Ε­ρι­νε­ού και με εκ­κρε­μού­σα προσφυ­γή πο­λι­τών στο ΣτΕ κα­θό­ρι­σαν την θέ­ση «Πα­πα­νι­κο­λού» μία θέ­ση την ο­ποί­α εί­χαν ε­γκα­τα­λεί­ψει α­πό το 2006 και δεν συμ­φωνού­σαν μάλ­λον δεν ή­θε­λαν τα τε­λευ­ταία χρό­νια.
  Η Α­ΜΕ­ΣΗ και ό­χι ομό­φω­νη α­πό­φα­σή τους για μια θέ­ση που πο­τέ δεν ή­θε­λαν και για την οποί­α εκ­κρε­μούν δι­κα­στι­κές ε­νέρ­γειες πο­λι­τών, έ­χει έ­ναν και μο­να­δι­κό στό­χο α­πό την 1-1-2009 να ε­να­πο­θέ­τουν τα σκου­πί­δια τους πα­ντού αλ­λού ε­κτός α­πό τον τόπo τους πα­ρα­πλα­νώ­ντας ε­μάς α­κό­μα και τον ίδιο τον Υ­φυ­πουρ­γό ό­τι ε­μείς κα­θο­ρί­σα­με θέ­ση κα­τα­σκευ­ής ΧΥ­ΤΑ αλ­λά υ­πάρ­χουν δυ­σκο­λί­ες.
  Το Δ.Σ. α­φού ά­κου­σε τον Πρό­ε­δρο του Δ.Σ., τον Δή­μαρ­χο, τον αρ­χη­γό της μειο­ψη­φίας και με­τά α­πό δια­λο­γι­κή συ­ζή­τη­ση.
  Α­ΠΟ­ΦΑ­ΣΙ­ΖΕΙ
  Ο­ΜΟ­ΦΩ­ΝΑ
  1) Εμ­μέ­νει α­με­τά­κλη­τα και ε­πι­βε­βαιώ­νει τις α­ποφάσεις του 169/07 και 30/08 σχε­τι­κά με την λει­τουρ­γία, δια­χεί­ρι­ση και διοί­κη­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, κα­θώς και τη μη κα­τασκευ­ή της Β΄ φά­σης του ΧΥ­ΤΑ.
  2) Δεν απο­δέ­χε­ται και δεν θα ε­πι­τρέ­ψει έ­στω και την προ­σω­ρινή ε­να­πό­θε­ση α­πορ­ριμ­μά­των της 3ης Δια­χειρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας στον ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας υ­πό το πρό­σχη­μα της κα­τα­σκευ­ής ΧΥ­ΤΑ στην πε­ριο­χή Αιγίου και μέ­χρι να ο­λο­κλη­ρω­θεί.
  3) Κα­λεί του φο­ρείς του Δή­μου Αι­γείρας (Το­πικά Συμ­βού­λια, Πο­λι­τι­στι­κούς Συλ­λό­γους, Α­γρο­τι­κούς Συλ­λό­γους και Συ­νε­ται­ρι­σμούς, Ε­παγγελ­μα­τι­κούς Συλ­λό­γους, Με­σι­τι­κά Γρα­φεί­α και Οι­κο­δο­μι­κούς Συλ­λό­γους) κα­θώς και κυ­ρί­ως ό­λους τους πολίτες του Δή­μου να βρί­σκο­νται σε συ­νε­χή ε­πα­γρύ­πνηση και ε­πι­κοι­νω­νί­α με τον Δή­μο α­πό τώ­ρα και μέ­χρι τις αρ­χές του προ­σε­χούς έ­τους.
  4) Η πα­ρού­σα α­πό­φα­ση να δια­βι­βα­στεί στον Υ­πουρ­γό Ε­σω­τε­ρι­κών, Υ­φυ­πουρ­γό Αθα­νά­σιο Νά­κο, Γε­νι­κό Γραμ­μα­τέ­α Πε­ρι­φέ­ρειας Δυτ. Ελ­λά­δας, Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας...”

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !