ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Φεβ 2009

  ΦΕΒ. 2009: Πανηγυρισμοί… στο Διακοπτό “Στερνή μου γνώση…” στην Αιγείρα! Ερώτηση Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αχαΐας

  Κα­τό­πιν συ­νε­χών πιέ­σε­ων και αλ­λεπάλ­λη­λων εγ­γρά­φων της Νο­μαρ­χια­κής Αυ­το­διοί­κη­σης Α­χα­ΐ­ας προς την ΕΡ­ΓΟΣΕ, εκ­πρό­σω­ποί της ε­πι­σκέ­φθη­καν στις 29/1/2009 την Πά­τρα προ­κει­μέ­νου να πα­ρου­σιά­σουν την νέ­α πρό­τα­σή τους για τη χά­ρα­ξη της δι­πλής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής ε­ντός των ο­ρί­ων  του Δή­μου Δια­κο­πτού, ό­που εί­χαν δια­τυ­πω­θεί σοβα­ρό­τα­τες εν­στά­σεις -  ι­δί­ως για την πε­ριο­χή της Ρο­διάς.
  Αυ­τό α­να­φέ­ρει η α­να­κοί­νωση του Γρα­φεί­ου Τύ­που της Νο­μαρ­χί­ας, στο ο­ποί­ο επι­ση­μαίνο­νται και τα ε­ξής:
  “Η πα­ρου­σί­α­ση της νέ­ας βελ­τιω­μέ­νης πρό­τα­σης έ­γι­νε κα­τά τη διάρ­κεια σύ­σκεψης που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθες το πρω­ί στην αί­θου­σα συ­νε­δριά­σε­ων του Νομαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου στο Μέ­γα­ρο Κόλ­λα και στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χαν ο Νο­μάρχης Α­χα­ΐ­ας Δη­μή­τρης Κα­τσι­κό­που­λος,  ο Δή­μαρ­χος Δια­κο­πτού Πα­να­γιώ­της Βασι­λεί­ου, ο Α­ντι­νο­μάρ­χης Αν­δρέ­ας Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος, εκ­πρό­σω­πος του Υ­φυπουρ­γού Με­τα­φο­ρών Μι­χά­λη Μπε­κί­ρη και του Βου­λευ­τή Α­χα­ΐ­ας  Νί­κου Τσού­κα­λη,  ο Πρό­ε­δρος της ΝΕ­Α  Δη­μή­τρης Φι­λιπ­πά­τος, η Νο­μαρ­χια­κή Σύμ­βου­λος Χρι­στίνα Αλε­ξο­πού­λου, ο πο­λι­τευ­τής Δη­μή­τρης Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος, Πρό­ε­δροι  Τοπι­κών Συμ­βου­λί­ων  α­πό το Δια­κο­πτό και εκ­πρό­σω­ποι των κα­τοί­κων.
  Η νέ­α πρό­τα­ση της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ α­φο­ρά  ό­χι μό­νο την πε­ριο­χή της Ρο­διάς, αλ­λά ό­λο το Δή­μο Δια­κο­πτού για τον οποί­ο τώ­ρα προ­τεί­νε­ται χά­ρα­ξη  πα­ράλ­λη­λη με την Εθνι­κή Ο­δό, γε­γο­νός που ι­κα­νο­ποί­η­σε το σύ­νο­λο των πα­ρι­στα­μέ­νων εκ­προ­σώπων του Δή­μου Δια­κο­πτού αν και δια­τυ­πώ­θη­καν ο­ρι­σμέ­νες μι­κρο­εν­στά­σεις,  οι ο­ποί­ες θα συ­ζη­τη­θούν προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει η υ­λο­ποί­η­ση του έρ­γου.
  Ο Νο­μάρ­χης δή­λω­σε ό­τι η Νο­μαρ­χί­α θα εί­ναι σύμ­φω­νη με την ά­πο­ψη που θα διατυ­πω­θεί α­πό την πλειο­ψη­φί­α των φο­ρέ­ων και των κα­τοί­κων του Δή­μου Δια­κο­πτού, τους ο­ποί­ους και α­φο­ρά ά­με­σα”.
  Την «σω­τή­ρια» πρό­τα­ση πα­ρου­σί­α­σε με α­να­λυ­τι­κά σχε­δια­γράμ­μα­τα ο Διευ­θυ­ντής Έρ­γων τής ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ κ. Σω­τη­ρό­που­λος.
  Εί­ναι πράγματι μί­α ε­ντυ­πωσια­κή ε­ξέ­λι­ξη για την πε­ριο­χή αυ­τή, (αν και α­να­με­νό­με­νη για τους γνω­ρί­ζο­ντες), α­φού δεν εί­χε δο­θεί μέ­χρι τώ­ρα το τμήμα αυ­τό σε ερ­γο­λά­βο πα­ρά το ό­τι η νέ­α γραμ­μή μέ­χρι τη Ρο­δο­δάφ­νη Αι­γί­ου θα πρέ­πει να πα­ρα­δο­θεί έως το 2011.
  Σί­γου­ρα, η προ­τει­νόμε­νη νέα αυ­τή χά­ρα­ξη στο Δή­μο Δια­κο­πτού, που α­ναμ­φι­σβή­τη­τα αλ­λά­ζει τα α­ναπτυ­ξια­κά δε­δο­μέ­να ε­κεί­νης της πε­ριο­χής, θα προ­ξε­νή­σει μι­κρο­κα­θυ­στε­ρήσεις στην ε­ξέ­λι­ξη του συ­νο­λι­κού έρ­γου (νέ­ες α­παλ­λο­τριώ­σεις, τε­λι­κές ε­γκρίσεις με­λε­τών κ.λ.π.), ό­μως μπρο­στά στην “αιω­νιό­τη­τα” του α­πο­τε­λέ­σμα­τος το νέ­ο χρο­νο­διά­γραμ­μα χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται “απει­ρο­ε­λά­χι­στο”…

  Ερώτηση Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αχαΐας για την Κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κιάτο-Ροδοδάφνη. Τμήμα Διακοπτό-Αίγιο
  Αθήνα, 23 Ιουνίου 2009 - ΕΡΩΤΗΣΗ
  Προς τους Υπουργούς: 1) Μεταφορών και Επικοινωνιών, 2) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
  ΘΕΜΑ: Κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κιάτο-Ροδοδάφνη. Τμήμα Διακοπτό-Αίγιο
  Είναι γνωστό ότι η Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Κιάτο-Πάτρα είχε ενταχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Ταμείο Συνοχής και ο προγραμματισμός πρόβλεπε ότι μέχρι το 2010 το έργο θα είχε ολοκληρωθεί.
  Δυστυχώς στη συνέχεια η κυβέρνηση της ΝΔ που προέκυψε από τις εκλογές του 2004 τεμάχισε το έργο σε δύο τμήματα. Το τμήμα Κιάτο- Ροδοδάφνη με χρονοδιάγραμμα περαίωσης το 2010 ενώ το υπόλοιπο τμήμα Ροδοδάφνη-Πάτρα παραπέμφθηκε στο μέλλον με απροσδιόριστο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
  Όμως και στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη που βρίσκεται στη φάση κατασκευής, δεν φαίνεται ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το 2010 όπως προέβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
  Οι καθυστερήσεις στις εργολαβίες και στις απαλλοτριώσεις έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, υπερβάσεις στα χρονοδιαγράμματα, αλλά και σοβαρούς κινδύνους για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής.
  Υπάρχει βέβαια και τμήμα που δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμη και αυτό είναι το τμήμα Διακοπτό-Αίγιο.
  Οι παλινωδίες της ΕΡΓΟΣΕ και του Υπουργείου Μεταφορών σχετικά με τη χάραξη για τη διέλευση από το Διακοπτό δεν έχουν τέλος.
  Οι παρεμβάσεις, οι πολιτικές πιέσεις, τα τοπικά οικονομικά μικροσυμφέροντα και το πολιτικό κόστος, έχουν εγκλωβίσει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και την ΕΡΓΟΣΕ σε ατέρμονες συζητήσεις και εξωπραγματικές αναζητήσεις. Όλες χωρίς κανένα χειροπιαστό και υλοποιήσιμο αποτέλεσμα.
  Πρέπει να σημειωθεί ότι η τοπική κοινωνία του Διακοπτού αρχικά ήταν ομόφωνη στην αλλαγή χάραξης και την παράκαμψη του Διακοπτού. Σήμερα όμως όπως προκύπτει από έγγραφα και διαμαρτυρίες όχι μόνο δεν υπάρχει ομοφωνία αλλά πιθανόν ούτε πλειοψηφία για την υποστήριξη της αλλαγής χάραξης.
  Κατόπιν αυτού η πρόσφατη αναστολή της ΚΥΑ τεσσάρων Υπουργών (140200/27-5-09), με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την αρχική χάραξη, από τον ΓΓ του Υπουργείου Μεταφορών, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, νέες εμπλοκές στο έργο και νέες καθυστερήσεις.
  Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Μεταφορών με δηλώσεις του στα τοπικά ΜΜΕ συναρτά την αλλαγή χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής στο Διακοπτό με την χάραξη του οδικού άξονα ΠΑΘΕ η οποία ως γνωστόν έχει οριστικοποιηθεί και δεν τροποποιείται.
  Μάλιστα διευκρίνισε ότι στις επόμενες μέρες θα υπάρξει ένα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, των δύο Υπουργείων Μεταφορών και ΠΕΧΩΔΕ, της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ και της ΕΡΓΟΣΕ στο οποίο θα αποσαφηνίζεται η κατάσταση που έχει προκύψει.
  Η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών δημιούργησε εύλογα ερωτηματικά στην Αχαΐα καθώς και αναστάτωση και διαμαρτυρίες από τους κατοίκους των οποίων οι περιουσίες έχουν δεσμευθεί για να απαλλοτριωθούν σύμφωνα με την αρχική χάραξη. Αντιδράσεις υπάρχουν όμως και σε κατοίκους διπλανών περιοχών (π.χ. Ελαιώνα) που αγωνιούν για τις νέες αλλαγές και τις επιπτώσεις που θα δημιουργήσουν.
  Το βασικό θέμα όμως είναι ότι ενώ φθάσαμε προς το τέλος του αρχικού χρονοδιαγράμματος του έργου Κιάτο-Ροδοδάφνη η ΕΡΓΟΣΕ και το αρμόδιο Υπουργείο με επιπολαιότητα, αναβλητικότητα και παλινωδίες οδηγούν ένα τεράστιας σημασίας έργο σε καθυστερήσεις και κινδύνους και για την έγκαιρη ολοκλήρωσή του και για την απώλεια των κοινοτικών πόρων.
  Δυστυχώς ένα έργο που πρέπει να είναι τεχνικά άρτιο και λειτουργικό και να δίδει αναπτυξιακές δυνατότητες στην περιοχή, ένα έργο ζωής για τη χώρα μας με ευθύνη της η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών οδηγήθηκε σε αδιέξοδο.
  Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  1. Μπορεί ο ΓΓ ενός Υπουργείου να αναστέλλει την ΚΥΑ τεσσάρων Υπουργών;
  2. Για πόσο διάστημα θα ισχύει η αναστολή και αν πρόκειται να τροποποιηθεί η ΚΥΑ πότε θα υπάρξει η νέα τροποποιημένη;
  3. Τι περιθώρια υπάρχουν για αλλαγή χάραξης σε σχέση με τον άξονα ΠΑΘΕ;
  4. Γιατί τόσα χρόνια δεν έγιναν αυτά που τώρα υπόσχεται ο ΓΓ του Υπουργείου Μεταφορών ότι θα γίνουν;
  5. Γιατί παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών αρνείται να συγκαλέσει σύσκεψη με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής ώστε να υπάρξει άμεση και αντικειμενική ενημέρωση;
  6. Πότε θα δημοπρατηθεί το τμήμα Διακοπτό-Αίγιο;
  7. Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο Κιάτο- Ροδοδάφνη;
  8. Ποιο ήταν το αρχικό χρονοδιάγραμμα, τι υπερβάσεις έχουν γίνει και για ποιο λόγο;
  9. Ποιο είναι το απώτερο χρονικό περιθώριο εκταμίευσης κοινοτικών πόρων για το έργο Κιάτο-Ροδοδάφνη;
  10. Ποια είναι η συνολική δέσμευση από το Ταμείο Συνοχής για το έργο Κιάτο-Ροδοδάφνη και πόσα χρήματα έχουν εκταμιευθεί μέχρι σήμερα;
  ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ
  ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΕΡΡΑΣ

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !