ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Φεβ 2005

  ΦΕΒ. 2005 - Δεν πήραμε απάντηση στο ερώτημα: Γιατί τον Απρίλιο 2004 το Ν. Σ. ενέκρινε την “ως έχει” είσοδο του τραίνου στην ΑΙΓΕΙΡΑ


  Τη στιγ­μή που το έρ­γο χά­ρα­ξης της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κιά­του - Ρο­δο­δάφ­νης μπαί­νει στην τε­λι­κή ευ­θεί­α υ­λο­ποί­η­σης (έ­ναρ­ξη δια­δι­κα­σί­ας α­παλ­λο­τριώσε­ων, συ­νά­ντη­ση των Α­χαιών με τον αρ­μό­διο υ­πουρ­γό Μι­χά­λη Λιά­πη κ.λπ. βλ. ΣΕΛ. 5), η ε­φη­με­ρί­δα μας θέ­λο­ντας να κλεί­σει το πρώ­το κύ­κλο ε­νη­μέ­ρω­σης πά­νω σε αυ­τό το ση­μα­ντι­κό­τα­το θέ­μα - κύ­κλο που ξε­κι­νή­σα­με τον Δε­κέμ­βριο του 1996, συ­νε­χί­ζει το πρω­το­σέ­λι­δο του προ­η­γού­με­νου μή­να “Κρο­κο­δεί­λια δά­κρυα ή στρου­θο­κα­μη­λι­σμός” και α­πεύ­θυ­νε έ­να ου­σια­στι­κό ε­ρώ­τη­μα προς τις δύ­ο πα­ρα­τά­ξεις του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βουλί­ου Α­χα­ΐ­ας, για το γνω­στό δηλ. θέ­μα της έ­γκρι­σης με­λέ­της πε­ρι­βαλ­λο­ντικών ε­πι­πτώ­σε­ων της γραμ­μής στο ύ­ψος της Αι­γεί­ρας τον Α­πρίλιο το 2004.
  Ρω­τή­σα­με λοιπόν, τον Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας κ. Δη­μή­τρη Κα­τσι­κό­που­λο και τον Αρ­χη­γό της μεί­ζο­νος α­ντι­πο­λί­τευ­σης κ. Βα­σί­λη Μπε­κί­ρη.
  Η α­ντα­πό­κρι­ση και των δύ­ο ή­ταν ά­με­ση. Μέ­σα σε λί­γες ώ­ρες το γρα­φεί­ο τύ­που του Νο­μάρ­χη, μας έ­δω­σε την α­πά­ντη­σή του.
  Αλ­λά και ο αρ­χη­γός της μεί­ζο­νος α­ντι­πο­λί­τευ­σης, ε­ξου­σιο­δό­τησε την κ. Θε­ώ­νη Στα­θο­πού­λου η ο­ποί­α μας έ­στει­λε την ά­πο­ψη του Συν­δυα­σμού “Συ­μπα­ρά­τα­ξη για την Α­χα­ΐ­α” για τη νέ­α σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή.
  Η ε­φη­με­ρί­δα α­φού ευ­χα­ρι­στή­σει και τις δύ­ο πλευ­ρές για την αντα­πό­κρι­σή τους, ο­φεί­λει να το­νί­σει ό­τι σε κα­μί­α α­πό τις α­πα­ντή­σεις δεν περιέ­χε­ται ο κε­ντρι­κός πυ­ρή­νας της ε­ρώ­τη­σης που α­φο­ρού­σε την με­λέ­τη της Αιγεί­ρας και πα­ρα­θέ­τει αυ­τού­σιες, τό­σο την ε­ρώ­τη­ση, ό­σο και τις α­πα­ντή­σεις.
  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΦΡΟΥΡΟΥ»
  Κύριε Νομάρχη, Κύ­ριε Μπε­κί­ρη, πα­ρα­κα­λώ την το­πο­θέ­τη­σή σας στο ε­ξής θέ­μα:
  Η Ε­φη­με­ρί­δα Φρου­ρός Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας, τα τε­λευ­ταί­α 8 χρό­νια έ­χει ασχο­λη­θεί διε­ξο­δι­κά με το θέ­μα της χά­ρα­ξης της γραμ­μής.
  Τον Α­πρί­λιο του 2004 με ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο ρε­πορ­τάζ έ­φε­ρε στο φως την α­πό­φα­ση του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου Α­χα­ΐ­ας (14 Α­πρι­λί­ου 2004, ΠΡΑ­ΚΤΙ­ΚΟ 6, ΘΕ­ΜΑ 4) στην ο­ποί­α το Ν.Σ. Ο­ΜΟ­ΦΩ­ΝΑ Α­ΠΟ­ΦΑ­ΣΙ­ΖΕΙ Ε­γκρί­νει την Με­λέ­τη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πιπτώ­σε­ων της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κο­ρίν­θου – Πα­τρών στο τμή­μα α­πό χι­λιο­με­τρι­κή θέ­ση (χ.θ. 47+600 έ­ως χ.θ. 59+068 – πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου) με την προ­ϋ­πό­θεση προ­σθή­κης μιας α­κό­μα κά­τω διά­βα­σης ε­ντός του οι­κι­σμού Αι­γεί­ρας και συ­γκε­κρι­μέ­να ε­πί της κε­ντρι­κής ο­δού στον Ά­γιο Πα­ντε­λε­ή­μο­να.
  Έ­χω θέ­σει ε­πα­νει­λημ­μέ­να μέ­σα α­πό την ε­φη­με­ρί­δα το ε­ρώ­τη­μα και δεν έ­χω λά­βει κα­μί­α α­πά­ντη­ση:
  Για­τί τό­τε (10 μή­νες πριν) ό­λα έ­βαι­ναν κα­λά, ό­πως δεί­χνει η πα­ρα­πά­νω α­πό­φαση την ο­ποί­α προ­συ­πέ­γρα­ψαν οι Νο­μαρ­χια­κοί Σύμ­βου­λοι: 1) Α­βρα­μό­που­λος Αν­δρέ­ας 2) Α­θα­να­σό­που­λος Γε­ώρ­γιος 3) Α­πο­στο­λό­που­λος Γιώρ­γος 4) Α­ση­μα­κό­που­λος Δημή­τριος 5) Α­σπρού­λιας Βα­σί­λης 6) Βα­κά­λο­γλου Αλ. 7) Βγε­νό­που­λος Γ. 8) Βέρ­ρας Δημ. 9) Γε­ωρ­γα­κό­που­λος Άγ­γε­λος 10) Γε­ωρ­γα­κο­πού­λου-Μπά­στα Δημ. 11) Κα­ρα­ντώ­νης Κ. 12) Κίκκι­νας Βα­σίλ. 13) Κοτ­τάς 14) Κυ­ρια­κό­που­λος Αθ. Γ. 15) Μά­κας Ι. 16) Μαρ­γα­ρί­της Λ. 17) Μπα­κόπου­λος Χ. 18) Μπα­χράς Α. 19) Μπε­κί­ρης Β. 20) Μπι­νιέ­ρης Γε­ώρ. 21) Μπου­χά­γιερ Αρ. 22) Ντά­τσικα Γ 23) Πα­να­γό­που­λος Νικ. 27) Στα­θο­πού­λου Θ. 28) Τα­πει­νός Γιαν. 29. Τρια­ντα­φυλ­λό­πουλος Α. 30) Φι­λιπ­πά­τος Δημ.
  Τί άλ­λα­ξε τώ­ρα και ό­λοι α­να­κά­λυ­ψαν την “λαν­θα­σμέ­νη” χά­ρα­ξη αυ­τού του σημα­ντι­κό­τα­του έρ­γου, που δυ­στυ­χώς μό­νο α­πό τον Φρου­ρό κα­τα­γρά­φη­κε σε ό­λη τη διά­στα­σή του, ό­σον α­φο­ρά δηλ. την εί­σο­δο του τραί­νου στην Α­χα­ΐ­α;
  Αιγείρα 24 Φεβρουαρίου 2005
  Ευ­χα­ρι­στώ - Κώ­στας Ρό­ζος - Εκ­δό­της Ε­φη­με­ρί­δας “Φ”
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  Ο Νομάρχης Δημήτρης Κατσικόπουλος: Όπως καλά γνωρίζετε, ο Δήμος Αιγείρας μα­ζί με τον Δή­μο Ευ­ρω­στί­νης διεκ­δι­κού­σαν την υ­πο­γειο­ποί­η­ση της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κο­ρίν­θου- Πα­τρών, στις οι­κι­στι­κές πε­ριο­χές. Πρό­σφα­τα, με πα­ρέμ­βα­ση του Υ­πουρ­γού Δι­καιο­σύ­νης κ. Πα­πα­λη­γού­ρα, κα­θώς και άλ­λων πο­λι­τι­κών πα­ρα­γό­ντων, ε­πι­λέ­χθη­κε η λύ­ση της υ­πο­γειο­ποί­η­σης για τον Δή­μο Ευ­ρω­στί­νης Κα­τό­πιν τού­των, και με δε­δο­μέ­νο ό­τι δεν τη­ρού­νται τα ί­δια μέτρα και τα ί­δια σταθ­μά, χω­ρίς να μας δί­νο­νται για αυ­τό σα­φείς α­πα­ντή­σεις ή έστω πει­στι­κές δι­καιο­λο­γί­ες, διεκ­δι­κού­με και για τον Δή­μο Αι­γεί­ρας ί­ση αντι­με­τώ­πι­ση και βελ­τί­ω­ση της υ­πάρ­χου­σας χά­ρα­ξης , με βά­ση τις προ­τά­σεις των Δη­μάρ­χων της πε­ριο­χής.
  “Συμπαράταξη για την Αχαΐα” - Σταθοπούλου Θεώνη - Γραμματέας Νομαρχιακού Συμβουλίου: "Η πα­ρά­τα­ξη της μεί­ζο­νος α­ντι­πο­λί­τευ­σης στο νο­μαρ­χια­κό συμ­βού­λιο Α­χα­ΐ­ας με αρ­χη­γό της τον Βα­σί­λη Μπε­κί­ρη έ­χει πα­ρα­κο­λου­θή­σει την “χά­ρα­ξη της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Κί­α­του – Πά­τρας” που εί­ναι έ­να έρ­γο το ο­ποί­ο έχει ύ­ψι­στη α­να­πτυ­ξια­κή α­ξί­α για την Α­χα­ΐ­α και τη δυ­τι­κή Ελ­λά­δα, κι έ­χει βρε­θεί στο πλευ­ρό των κα­τοί­κων της Α­χα­ΐ­ας κα­τά μή­κος της πα­ρα­λια­κής γραμ­μής, οι ο­ποί­οι θε­ω­ρούν ό­τι βρί­σκε­ται σε ε­ξέ­λι­ξη έ­να σχέ­διο που θα κό­ψει στα δύ­ο μια ά­κρως του­ρι­στι­κή ζώ­νη και θα ε­πη­ρε­ά­σει αρ­νη­τι­κά την οι­κο­νο­μι­κή ζωή.
  Για το λό­γο αυ­τό με πρω­το­βου­λί­α της έ­φε­ρε το θέ­μα ξα­νά για συ­ζή­τη­ση στο νομαρ­χια­κό συμ­βού­λιο για­τί πι­στεύ­ει α­κρά­δα­ντα ό­τι χά­θη­κε πο­λύ­τι­μος χρόνος κι ό­τι οι φο­ρείς της Α­χα­ΐ­ας δέ­κα χρό­νια που εί­χε γί­νει γνω­στή η “προμε­λέ­τη” του έρ­γου α­δρα­νείς αν με α­πο­τέ­λε­σμα να φθά­νου­με τώ­ρα στο “παρά πέ­ντε” της δη­μο­πρά­τη­σης του έρ­γου.
  Εί­ναι ση­μα­ντι­κό λοι­πόν τώ­ρα ό­τι ό­λοι α­να­γνω­ρί­ζουν ό­τι πρέ­πει να γί­νουν προ­σπά­θειες για “βελ­τιώ­σεις” ά­με­σα κι ό­που εί­ναι δυ­να­τό η νέ­α σι­δηρο­δρο­μι­κή γραμ­μή να πα­ρα­κάμ­ψει τους πά­λι α­κού­σει οι­κι­σμούς της Αι­για­λείας στο κομ­μά­τι του έρ­γου Κιά­το – Ρο­δο­δάφ­νη, δε­δο­μέ­νου ό­τι το έρ­γο έ­χει χρο­νι­κό ο­ρί­ζο­ντα υ­λο­ποί­η­σης το 2008 και να α­πο­φύ­γου­με το εν­δε­χό­με­νο α­πέ­ντα­ξης και μα­ταί­ω­σής του, και το δεύ­τε­ρο κομ­μά­τι Ρο­δο­δάφ­νη – Πά­τρα, για το ο­ποί­ο οι με­λέ­τες δεν έ­χουν ο­λο­κλη­ρω­θεί, χρο­νι­κός ο­ρί­ζο­ντας υ­λο­ποί­η­σης το 2012, να ε­ντα­χθεί στη χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό το Δ’ ΚΠΣ και να ε­ξε­τα­σθεί πά­λι η χά­ραξή του, κα­θώς και η θέ­ση του ε­μπο­ρευ­μα­τι­κού κέ­ντρου.
  Για το λό­γο αυ­τό το νο­μαρ­χια­κό συμ­βού­λιο στις η 23/2/2005 α­πο­φά­σι­σε ο­μό­φω­να να επι­διώ­ξει ρα­ντε­βού με τον υ­πουρ­γό με­τα­φο­ρών Μι­χά­λη Λιά­πη, ό­που θα συμ­με­τέχουν ό­λοι οι φο­ρείς της Α­χα­ΐ­ας, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νή­σουν τις πι­θα­νό­τητες “βελ­τί­ω­σης” της χά­ρα­ξης προ­α­σπί­ζο­ντας την οι­κι­στι­κή, χω­ρο­τα­ξική και του­ρι­στι­κή α­νά­πτυ­ξη των πε­ριο­χών της Α­χα­ΐ­ας, τη­ρου­μέ­νων των συμ­βατι­κών υ­πο­χρε­ώ­σε­ων της χώ­ρας α­πέ­να­ντι στην Ε.Ε., α­φού το έρ­γο χρη­μα­το­δο­τείται κα­τά 50% α­πό το τα­μεί­ο συ­νο­χής."
  Τελειωμένη υπόθεση (;)
  Α­πόφα­ση διεκ­δί­κη­σης κά­θε δυ­να­τής βελ­τί­ω­σης στην χά­ρα­ξη της νέ­ας σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής Κιά­του - Πα­τρών, έ­λα­βε το βρά­δυ της Τε­τάρ­της 23 Φεβρουαρίου το Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βού­λιο Α­χα­ΐ­ας, ε­νώ το ρα­ντε­βού των τε­λευ­ταί­ων με τον υ­πουρ­γό Μετα­φο­ρών, Μ. Λιά­πη, σε 15 μέ­ρες, δεί­χνει να α­πο­κτά κα­θο­ρι­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα.
  Το θέ­μα, συ­ζη­τή­θη­κε για μί­α α­κό­μα φο­ρά στο Ν. Σ., με την πα­ρου­σί­α Δη­μάρ­χων των πε­ριο­χών της Αι­για­λεί­ας που θε­ω­ρούν πως οι πα­ραλια­κοί οι­κι­σμοί των δή­μων τους δι­χο­το­μού­νται, αλ­λά και με την πα­ρου­σί­α εκπρο­σώ­πων των κα­τοί­κων του Δρε­πά­νου, των Α­ρα­χω­βι­τί­κων και του Ψα­θο­πύρ­γου, που α­ντι­δρούν στο σχέ­διο δη­μιουρ­γί­ας ε­μπο­ρευ­μα­τι­κού σταθ­μού του Ο­ΣΕ στην πε­ριο­χή τους.
  Κοι­νή συ­νι­στα­μέ­νη ό­λων, η διεκ­δί­κη­ση βελ­τιώ­σε­ων στην χά­ρα­ξη “μέ­χρι τέ­λους” και η α­παί­τη­ση α­πό τον υ­πουρ­γό, Μ. Λιά­πη, να α­πα­ντή­σει σε μια σει­ρά α­διευ­κρί­νι­στων μέ­χρι σή­με­ρα ζη­τη­μά­των, τα ο­ποί­α μπο­ρούν να δώ­σουν “κρί­σι­μες” α­πα­ντή­σεις, σε ό,τι α­φο­ρά την δυ­να­τό­τη­τα πε­ραι­τέ­ρω βελ­τιώ­σε­ων σε σχέ­ση με τους χρό­νους ε­κτέ­λε­σης του ση­μα­ντι­κού έρ­γου και τους χρό­νους χρη­μα­το­δό­τη­σής του.
  Το ρα­ντε­βού με τον κ. Λιά­πη, θα κα­θο­ρι­στεί πιθα­νό­τα­τα για τις 9 Μαρ­τί­ου και σε αυ­τό θα με­τά­σχουν, ο Γ.Γ. της Πε­ρι­φέ­ρειας, Π. Καβ­βα­δάς, ο Νο­μάρ­χης, Δ. Κα­τσι­κό­που­λος, ο πρό­ε­δρος της ΤΕΔΚ, Γρ. Α­λε­ξό­που­λος και οι Δή­μαρ­χοι Ε­ρι­νε­ού, Αι­γεί­ρας, Α­κρά­τας και Δια­κο­πτού.
  Το θέ­μα έ­φερε προς συ­ζή­τη­ση η πα­ρά­τα­ξη της μεί­ζο­νος α­ντι­πο­λί­τευ­σης του Β. Μπε­κί­ρη, αλλά και ο ε­πι­κε­φα­λής της “Α­χα­ϊ­κής Συ­μπο­λι­τεί­ας”, Ν. Τσού­κα­λης.
  Ο κ. Μπε­κί­ρης ε­πέρ­ρι­ψε ευ­θύ­νες στους πο­λι­τι­κούς εκ­προ­σώ­πους του Νο­μού κα­τά την προ­ηγού­με­νη δε­κα­ε­τί­α, λέ­γο­ντας πως α­δρά­νη­σαν, “θέ­το­ντας το κόμ­μα υ­πε­ρά­νω του τό­που”. “Θυ­σιά­στη­καν οι κά­τοι­κοι μπρο­στά στο κομ­μα­τι­κό συμ­φέ­ρον. Ως πα­ρά­ταξη τα­χθή­κα­με πά­ντα στο πλευ­ρό των κα­τοί­κων και πολ­λές φο­ρές κα­τη­γο­ρη­θήκα­με πως δη­μιουρ­γού­με ε­μπό­δια στο έρ­γο. Εί­ναι ε­πο­χή τώ­ρα, να διορθώ­σου­με τα σφάλ­μα­τα του πα­ρελ­θό­ντος. Ζη­τά­με ε­πα­νε­ξέ­τα­ση του θέ­μα­τος κι ε­νό­ψει της συ­νά­ντη­σης με τον κ. Λιά­πη, να προ­σπα­θή­σου­με να διορ­θώ­σου­με ό,τι μπο­ρεί να διορ­θω­θεί” κα­τέ­λη­ξε ο κ. Μπε­κί­ρης.
  Α­πό την άλ­λη πλευ­ρά, ο κ. Τσού­κα­λης “στά­θη­κε” στο “έλ­λειμ­μα πο­λι­τι­κής εκ­προ­σώ­πη­σης του νο­μού”. “Μια ψη­φοθη­ρι­κή, κα­τά την ά­πο­ψή μας, πα­ρέμ­βα­ση του κ. Πα­πα­λη­γού­ρα υ­πέρ του Δερ­βε­νί­ου α­πο­κά­λυ­ψε αυ­τό το έλ­λειμ­μα. Ε­πί πολ­λά χρό­νια, η ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ πέ­τυ­χε να δια­σπάσει την το­πι­κή κοι­νω­νί­α και να δη­μιουρ­γή­σει μια χά­ρα­ξη - έ­κτρω­μα! Λύ­θη­κε το πρό­βλη­μα της Πά­τρας και του Αι­γί­ου, με τον χει­ρό­τε­ρο τρό­πο, κα­τά την γνώ­μη μας, κι έ­μει­ναν οι άλ­λες πε­ριο­χές α­κά­λυ­πτες. Και οι πο­λι­τι­κοί εκ­πρό­σω­ποί μας, τρο­μαγ­μέ­νοι α­πό το κλί­μα υ­πα­νά­πτυ­ξης της πε­ριο­χής, δεν τόλ­μη­σαν καμί­α πα­ρέμ­βα­ση. Δέ­χτη­καν την α­νά­πτυ­ξη υ­πό ο­ποιουσ­δή­πο­τε ό­ρους! Ά­πο­ψή μας εί­ναι, πως θα πρέ­πει να το πα­λέ­ψου­με μέ­χρι τέ­λους. Μια σει­ρά ζη­τη­μά­των παρα­μέ­νουν α­νοι­χτά. Ζη­τά­με νέ­α, νό­τια χά­ρα­ξη για το τμή­μα α­πό Ρο­δο­δάφ­νη μέ­χρι την Πά­τρα, σι­δη­ρό­δρο­μο μέ­χρι την ΒΙ­ΠΕ, σύν­δε­ση με το νέ­ο λι­μά­νι κι ε­μπο­ρευ­μα­τι­κό σταθ­μό σε πε­ριο­χή ε­κτός Δρε­πά­νου” υ­πο­γράμ­μι­σε ο κ. Τσού­κα­λης.
  Λαμβά­νο­ντας τον λό­γο, ο Α­ντι­νο­μάρ­χης Α. Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος, υ­πο­γράμμι­σε πως πρό­κει­ται για έ­να ση­μα­ντι­κό α­να­πτυ­ξια­κό έρ­γο, που ου­δείς έ­χει δι­καί­ω­μα να το “στε­ρή­σει” α­πό την πε­ριο­χή, τό­νι­σε επισης πως το Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βούλιο στά­θη­κε πά­ντα κρι­τι­κά α­πέ­να­ντι στις με­λέ­τες της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και πως με απο­φά­σεις του έ­χει α­πορ­ρί­ψει του­λά­χι­στον δύ­ο με­λέ­τες.
  “Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στικό, πως ο αρ­χι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του έρ­γου ή­ταν 400 εκ. ευ­ρώ και σή­με­ρα έ­χει φτά­σει στα 850 εκ. ευ­ρώ” τό­νι­σε. Πα­ράλ­λη­λα, ε­ξέ­φρα­σε την ά­πο­ψη πως για το μεν πρώ­το τμή­μα (Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νης) δεν υ­πάρ­χουν ση­μα­ντι­κά πε­ρι­θώ­ρια βελ­τιώ­σεων, ω­στό­σο για το τμή­μα με­τα­ξύ Ρο­δο­δάφ­νης και Πα­τρών, υ­πάρ­χουν ση­μα­ντι­κά “πε­ρι­θώ­ρια”. “Το τμή­μα αυ­τό, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 500 εκ. ευ­ρώ, γνω­ρί­ζου­με πως έ­χει δε­σμευ­μέ­να 134 εκ. ευ­ρώ α­πό το Γ’ ΚΠΣ. Αν τα υ­πό­λοι­πα ε­ξα­σφα­λι­στούν α­πό το Δ’ ΚΠΣ, αυ­τό ση­μαί­νει πως δεν θα γί­νει κα­μί­α δη­μο­πρά­τη­ση πριν το 2007. Αυ­τό πρα­κτι­κά ση­μαί­νει πως υ­πάρ­χει χρό­νος αρ­κε­τός για κά­θε βελ­τί­ω­ση...”.
  Ό­πως προ­α­ναφέρ­θη­κε, στην συ­ζή­τη­ση έ­γι­ναν πα­ρεμ­βά­σεις και α­πό δη­μάρ­χους της Αι­γιά­λειας, οι ο­ποί­οι τά­χθη­καν υ­πέρ της α­νά­γκης να διεκ­δι­κη­θούν οι μέ­γι­στες δυ­νατές βελ­τιώ­σεις στο “ρα­ντε­βού” με τον κ. Λιά­πη, ε­νώ οι κά­τοι­κοι του Δρε­πά­νου και των γύ­ρω πε­ριο­χών, με έγ­γρα­φο που διέ­νει­μαν, κά­νουν λό­γο για “κα­τα­στροφι­κή χά­ρα­ξη”.
  Το ραντε­βού με τον Μι­χά­λη Λιά­πη
  Την Τρί­τη 22 Φε­βρουα­ρί­ου 2005 στις 7.30 μ.μ. συ­να­ντή­θη­καν στην Α­θή­να, ο Πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Πα­να­γιώ­της Καβ­βα­δάς και ο υ­πουρ­γός Με­τα­φο­ρών Μι­χά­λης Λιά­πης. Ό­πως ή­ταν α­να­με­νό­με­νο, η χά­ρα­ξη της νέ­ας γραμ­μής μο­νο­πώ­λη­σε την συ­ζή­τη­ση. Ο κ. Καβ­βα­δάς έ­θε­σε υ­πό­ψη του υ­πουρ­γού τον προ­βλη­μα­τι­σμό των δή­μων της Αι­γιά­λειας, που θε­ω­ρούν πως “δι­χο­το­μού­νται” οι πα­ρα­λια­κοί οι­κι­σμοί τους, ω­στό­σο α­πέ­φυ­γε να συ­ζη­τή­σει α­να­λυ­τι­κό­τερα το ζή­τη­μα, προ­κει­μέ­νου να ε­νη­με­ρω­θεί ο κ. Λιά­πης για το ζή­τη­μα και εν συνε­χεί­α να δώ­σει α­πα­ντή­σεις ε­νώ­πιον ό­λων των πο­λι­τι­κών φο­ρέ­ων της πε­ριο­χής. Ο υ­πουρ­γός δε­σμεύ­τη­κε να ζη­τή­σει ά­με­ση ε­νη­μέ­ρω­ση α­πό τις υ­πη­ρε­σί­ες του υπουρ­γεί­ου, προ­κει­μέ­νου στο νέ­ο ρα­ντε­βού να μπο­ρεί να το­πο­θε­τη­θεί ο­λο­κληρω­μέ­να ε­πί του ζη­τή­μα­τος.
  Σε 15 πε­ρί­που μέ­ρες λοι­πόν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η συ­νά­ντη­ση, με τους φο­ρείς της Α­χα­ΐ­ας (Βου­λευ­τές, Νο­μάρ­χη, Δή­μαρ­χους), προ­κει­μέ­νου να τε­θούν “ε­πί τά­πητος” οι εν­στά­σεις της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας για την χά­ρα­ξη της νέ­ας σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής Κιά­του - Πα­τρών και να λη­φθούν συ­γκε­κρι­μέ­νες α­πο­φά­σεις.
  “Θε­ω­ρώ πο­λύ ση­μα­ντι­κό το γε­γο­νός ό­τι θέ­σα­με ως πε­ριο­χή στον υ­πουρ­γό το πρόβλη­μα και ό­τι δέ­χθη­κε να γί­νει η συ­νά­ντη­ση στο γρα­φεί­ο του σε δε­κα­πέ­ντε ημέ­ρες για να α­κού­σει και τους το­πι­κούς πα­ρά­γο­ντες”. Μο­λο­νό­τι γνω­ρί­ζω κα­λά πως εί­ναι μια δύ­σκο­λη υ­πό­θε­ση εν τού­τοις εί­μαι αι­σιό­δο­ξος για­τί ο υπουρ­γός έ­χει την βού­λη­ση να α­σχο­λη­θεί προ­σω­πι­κά με το θέ­μα αυ­τό”, δή­λω­σε με­τά τη συ­νά­ντη­ση ο πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Πα­να­γιώ­της Καβ­βα­δάς.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !