ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Μαρ 2005

  ΜΑΡ. 2005 - Υπουργός Μιχάλης Λιάπης: Δεν τίθεται θέμα νέας χάραξης

  Την υ­πο­γειο­ποί­η­ση της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής σε μή­κος 500 μέ­τρων, στο ύ­ψος του Δια­κο­πτού, αλ­λά και την πα­ρά­καμ­ψη του οι­κι­σμού του Ε­λαιώ­να, α­να­κοί­νω­σε ο υ­πουργός Με­τα­φο­ρών Μι­χά­λης Λιά­πης κα­τά την συ­νά­ντη­ση που εί­χε το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας 7 Μαρ­τί­ου με τους εκ­προ­σώπους της Α­χα­ΐ­ας στο γρα­φεί­ο του στην Α­θή­να.
  “Ή­ταν μια πο­λύ θε­τι­κή συ­νά­ντη­ση. Ο υ­πουρ­γός έ­σκυ­ψε πά­νω στο πρό­βλη­μα, κα­τέ­γρα­ψε ό­λες τις πα­ρα­τη­ρή­σεις και δε­σμεύ­τη­κε πως τις ε­πό­με­νες 15 - 30 μέ­ρες θα μπο­ρέ­σει να το­πο­θε­τη­θεί ε­πί συ­γκε­κρι­μέ­νων προ­τά­σε­ων ή διεκ­δι­κή­σε­ων” δή­λω­σε σχε­τι­κά ο κ. Καβ­βα­δάς.
  Στην αρ­χή της συ­νά­ντη­σης, που έ­γι­νε σε πο­λύ κα­λό κλί­μα, ο υ­πουρ­γός Μι­χά­λης Λιά­πης ξε­κα­θά­ρι­σε πως δεν τί­θε­ται θέ­μα νέ­ας χά­ρα­ξης της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, κα­θώς ό­πως ε­ξή­γη­σε, δεν υ­πάρ­χουν τα χρο­νι­κά πε­ρι­θώ­ρια για κά­τι τέ­τοιο, ε­πει­δή η χώ­ρα μας έ­χει α­να­λά­βει δε­σμεύ­σεις προς την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νωση και πρέ­πει να α­πορ­ρο­φή­σει τα κον­δύ­λια μέ­σα σε συ­γκε­κρι­μέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα.
  Στην συ­νέ­χεια τό­νι­σε πως α­πό την ε­ξέ­τα­ση των αι­τη­μά­των των το­πι­κών κοι­νωνιών προς την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, μπο­ρεί να πα­ρα­καμ­φθεί ο οι­κι­σμός του Ε­λαιώ­να, αλ­λά και να υ­πο­γειο­ποι­η­θεί η γραμ­μή σε μή­κος 500 μέ­τρων στο Δια­κο­πτό για να μην κοπεί στα δύ­ο ο οι­κι­στι­κός ι­στός.
  Σύμ­φω­να με το Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας, Δ. Κα­τσι­κό­που­λο, ο κ. Λιά­πης “έ­πε­σε α­πό τα σύν­νε­φα” μα­θαί­νο­ντας α­πό εκ­πρό­σω­πο της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ πως υ­πήρ­ξε πο­λι­τι­κή πα­ρέμ­βα­ση του Κο­ρίν­θιου υ­πουρ­γού, Αν. Πα­πα­λη­γού­ρα, για πα­ρά­καμ­ψη του Δερ­βε­νί­ου (το γε­γο­νός προ­κά­λε­σε σά­λο στην το­πι­κή κοι­νω­νί­α, α­φού πολ­λοί έ­κα­ναν λό­γο για με­ρο­λη­πτι­κή εύ­νοια της Κο­ριν­θί­ας έ­να­ντι της Α­χα­ΐ­ας), ε­νώ ε­ξέ­φρα­σε την ελπί­δα πως τε­λι­κά θα ε­πι­τευ­χθούν ο­ρι­σμέ­νες διεκ­δι­κή­σεις των το­πι­κών φο­ρέων.
  Πλην των προ­α­να­φε­ρο­μέ­νων, στην σύ­σκε­ψη με­τεί­χαν οι Βου­λευ­τές Απ. Κατσι­φά­ρας, Θ. Βα­σι­λεί­ου, Κ. Σπη­λιό­που­λος και Μ. Μπε­κί­ρης, ο Α­ντι­νο­μάρ­χης Α. Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος, υ­πη­ρε­σια­κά στε­λέ­χη της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, οι δή­μαρ­χοι Πα­τρέ­ων Αν­δρέ­ας Κα­ρά­βο­λας, Ρί­ου Βα­σί­λης Ζέρ­βας, Ε­ρι­νε­ού Λευ­τέ­ρης Κλη­ρο­νό­μος, Συ­μπολι­τεί­ας Δη­μή­τρης Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Δια­κο­πτού Γιώρ­γος Μα­κρής, Αι­γεί­ρας Δημή­τρης Μυ­λω­νάς, Α­κρά­τας Πα­να­γιώ­της Με­λής, ο πρό­ε­δρος της ΤΕΔ­ΚΝΑ Γρη­γό­ρης Α­λε­ξό­που­λος και α­ντι­προ­σω­πεί­α κα­τοί­κων α­πό τα Α­ρα­χω­βί­τι­κα – Δρέ­πα­νο.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !