ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Μαΐ 2009

  ΜΑΪ. 2009: Μεγάλη Πέμπτη… το Μεγάλο ΟΧΙ !

  Σε «α­νοι­κτό πό­λε­μο» πά­ντων κα­τά πά­ντων ε­ξε­λίσ­σε­ται, με α­πρό­βλε­πτες συ­νέ­πειες, το θέ­μα –σί­ριαλ της δια­χεί­ρι­σης στε­ρε­ών και υ­γρών στην Α­να­το­λι­κή Α­χα­ΐ­α. 
  Μπο­ρεί βέ­βαια να ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε ο πρώ­τος κύ­κλος των ε­πει­σο­δί­ων με την νέ­α ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση – άρ­νη­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου τού Δή­μου Αι­γεί­ρας να δε­χθεί σκου­πί­δια της 3ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας (Δυτι­κή Αι­για­λεί­α και πρώ­ην Ε­παρ­χί­α Κα­λα­βρύ­των), η υ­πό­θε­ση ό­μως θα ε­ξα­κο­λουθεί να α­πα­σχο­λεί ε­πί μα­κρόν, α­φού η «βρο­χή» των μη­νύ­σε­ων με­τα­ξύ των Δή­μων θα φέ­ρει δι­κα­στι­κές α­πο­φά­σεις με τις ο­ποί­ες οι ε­μπλε­κό­με­νοι ευελ­πι­στούν στη λύ­ση ό­λων των προ­βλη­μά­των.
  Προ­βλή­μα­τα, που δεν ε­στιά­ζο­νται πλέ­ον μό­νο στις α­γω­νιώ­δεις προ­σπά­θειες του Δή­μου Αι­γί­ου να βρει α­πο­δέ­κτη ε­να­πό­θε­σης των σκου­πι­διών του, αλ­λά και στην α­πό­φα­ση του Αι­γί­ου να κλεί­σει το βιο­λο­γι­κό του στα βυ­τιο­φό­ρα των άλλων Δή­μων - α­πό­φα­ση που έ­χει προ­κα­λέ­σει «έμ­φραγ­μα» στη δια­χεί­ρι­ση των υγρών α­πο­βλή­των τό­σο στην Α­κρά­τα ό­σο στην Αι­γεί­ρα και το Δια­κο­πτό.
  Τρέ­χουν και δεν φτά­νουν οι Δή­μαρ­χοι α­φού το κα­λο­καί­ρι εί­ναι προ των πυ­λών και αν λά­βου­με υ­πό­ψη τα στοι­χεί­α που πα­ρου­σί­α­σε ο Δή­μαρ­χος Αι­γίου, μό­νο τον πε­ρα­σμέ­νο Αύ­γου­στο ο βιο­λο­γι­κός δέ­χτη­κε 1100 βυ­τία των Δή­μων Ακρά­τας, Αι­γεί­ρας, Δια­κο­πτού!
  Και το ε­ρώ­τη­μα πα­ρα­μέ­νει: Αν δεν «δια­τα­χθεί» δι­κα­στι­κά το ά­νοιγ­μα του βιο­λο­γι­κού και αν το Αί­γιο δεν υ­πα­να­χω­ρή­σει στην α­πα­γό­ρευ­ση χρή­σης του, που θα πά­νε τα λύ­μα­τα; Το με­γα­λύ­τε­ρο πρό­βλη­μα πά­ντως το έ­χει η Α­κρά­τα α­φού τα στοι­χεί­α τού 2008 κα­τέ­γρα­ψαν ό­τι στο Αί­γιο πή­γαν 2242 δη­μο­τι­κά βυ­τί­α (πέ­ρα α­πό τα ι­διω­τι­κά), α­κο­λου­θεί η Αι­γεί­ρα με 750 και το Διακο­πτό με 340.
  Σε πλή­ρες α­διέ­ξο­δο πα­ρα­μέ­νει, α­πό την άλ­λη, ο Δή­μος Αι­γί­ου α­φού η α­πο­κο­μιδή των σκου­πι­διών του,
  που μέ­χρι πρό­σφα­τα προ­ω­θού­νταν σε ΧΥ­ΤΑ της Βο­ρεί­ου Ελ­λά­δας έ­χει δια­κο­πεί λό­γω «ά­γο­νων» δια­γω­νι­σμών με την μη ύ­παρ­ξη εν­διαφέ­ρο­ντος α­πό ε­ται­ρεί­ες με­τα­φο­ράς, ε­νώ η προ­σω­ρι­νή ε­να­πό­θε­ση των πα­κε­το­ποι­η­μέ­νων σκου­πι­διών στην πε­ριο­χή τής Τέ­με­νης έ­χει μπλο­κά­ρει κα­τό­πιν ι­σχυ­ρών α­ντι­δρά­σε­ων πο­λι­τών και προ­σφυ­γών του Το­πι­κού Συν­μβου­λί­ου του Δημ. Δια­με­ρί­σμα­τος της Τέ­με­νης. Η λύ­ση τού ΧΥ­ΤΑ “Πα­πα­νι­κο­λού”, που σύμ­φω­να με τον Δή­μαρ­χο Αι­γί­ου έ­χει μπει στην τε­λι­κή ευ­θεί­α, πε­ριο­χή ευ­ρι­σκό­με­νη στα όρια του Δή­μου Συ­μπο­λι­τεί­ας, αλ­λά γειτ­νιά­ζει με τον ό­μο­ρο Δή­μο και α­ντι­μετω­πί­ζει σθε­να­ρές α­ντι­δρά­σεις α­πό τον Δή­μαρ­χο και το Δ.Σ. Ε­ρι­νε­ού.
  Οι α­πα­νω­τές συ­σκέ­ψεις τής Με­γά­λης Ε­βδο­μά­δας, τό­σο στην Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τικής Ελ­λά­δος ό­που ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας ζή­τη­σε α­πό τους Δη­μάρ­χους να βρουν με­τα­ξύ τους «κα­τε­πεί­γου­σα» λύ­ση, ό­σο και η α­κο­λου­θή­σα στο Αί­γιο με­τα­ξύ των τριών Δη­μάρ­χων της Α­να­το­λι­κής Αι­γιά­λειας και του Δη­μάρ­χου Αι­γί­ου, κατέ­λη­ξαν στο να στεί­λουν το «μπα­λά­κι» της υ­πό­θε­σης στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας.
  Η κα­τε­πεί­γου­σα συ­νε­δρί­α­ση του Δ.Σ. έ­γι­νε το πρω­ί της Με­γά­λης Πέ­μπτης στην Αι­γεί­ρα, πα­ρου­σί­α των Δη­μάρ­χων Αι­γί­ου, Δια­κο­πτού και Α­κρά­τας, κ.κ. Κα­ρα­φωτιά, Βα­σι­λεί­ου και Με­λή, κα­θώς και των Α­ντι­δη­μάρ­χων Αι­γί­ου κ.κ. Λυρ­τζή και Γού­σια. Πα­ρέ­στη­σαν ε­πί­σης και μέ­λη τής ε­πι­τρο­πής Α­γώ­να κα­θώς και η Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Προ­στα­σί­ας Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας κ. Βά­σω Κα­ρα­ζέ­ρη.
  Το αί­τη­μα των Δη­μάρ­χων προς τον πρό­ε­δρο του Δ.Σ. Αι­γεί­ρας για έ­κτα­κτη συ­νεδρί­α­ση του Δ.Σ. Αι­γεί­ρας α­νέ­φε­ρε: με τα και­νούρ­για δε­δο­μέ­να δη­μο­πρά­τη­σης του ΧΥ­ΤΑ Πα­πα­νι­κο­λού σε συν­δυα­σμό με την κα­τα­σκευ­ή του Ερ­γο­στα­σί­ου ε­πεξερ­γα­σί­ας α­πορ­ριμ­μά­των στην Α­χα­ΐ­α και λαμ­βά­νο­ντας υ­πό­ψη το πρό­βλη­μα που έ­χει δη­μιουρ­γη­θεί με τα λύ­μα­τα και τα α­πορ­ρίμ­μα­τα ζη­τά­με την α­πο­δο­χή ε­νός μέ­ρους α­πορ­ριμ­μά­των της 3ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ε­νό­τη­τας με την δέ­σμευ­ση ό­ταν κα­τα­σκευα­στεί ο “Πα­πα­νι­κο­λού” να δε­χθεί το α­ντί­στοι­χο το­νάζ α­πορ­ριμ­μά­των α­πό την Αι­γεί­ρα.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !