1.5.04

ΜΑΪ. 2004 – “Κατόπιν εορτής” συμβούλιο για το τρένο στην Αιγείρα

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΟΡΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΡΟΖΟ...
ΙΔΟΥ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ του ..."εγκλήματος"!!!

Στις 6 Μαΐου 2004 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα στην ημερήσια διάταξη “Περί της σιδηροδρομικής γραμμής στην Αιγείρα”.
Η συζήτηση έγινε με αφορμή την αναφορά του “Φ” Απριλίου στην έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στην Αιγείρα, από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαΐας...
Το θέμα ξεκίνησε με την καταγγελία του Δημάρχου κ. Δημήτρη Μυλωνά ότι “ο Φρουρός παραπληροφορεί τον Αιγειράτικο λαό”!
Φυσικά, η εύλογη απορία μας είναι, σε πιο σημείο του εκτενέστατου ρεπορτάζ στο προηγούμενο φύλλο υπήρξε “παραπληροφόρηση”:

Μήπως δεν συνεδρίασε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαΐας στις 14 Απριλίου με θέμα: “Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου - Πάτρας στο Τμήμα από χιλιομετρική θέση (χθ) 47+600 έως χθ 59+068 (περιοχή Δερβενίου)”;
Μήπως κατατέθηκε στα πρακτικά του Νομαρχιακού Συμβουλίου η αντίθετη άποψη της Αιγείρας και δεν το γράψαμε;
Μήπως έγινε έγκαιρη ενημέρωση στην Αιγείρα για τη συνεδρίαση της Πάτρας και την αποκρύψαμε εμείς “σκόπιμα”;
Μήπως το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Κορινθίας δεν πήρε την αντίστοιχη απόφαση, αφού πρώτα “άκουσε” την θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρωστίνης;
Όλα αυτά τα εύλογα ερωτήματα όμως δεν θα είχαν κανένα λόγο ύπαρξης σε αυτό το φύλλο, αν κάποιος από τους Δημοτικούς Συμβούλους τα είχε θέσει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Ουδείς όμως από τους παριστάμενους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους έδειξε ευαισθησία για την άδικη και προπάντων αστήριχτη επίθεση στην εφημερίδα μας.

Τα ερωτήματα όμως που θα παραμείνουν αναπάντητα, είναι:

  • Αν δεν υπήρχε το δημοσίευμα του “Φ” θα γινόταν συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγείρας με αφορμή τη μελέτη Π.Ε.;
  • Αν είχε γίνει προηγούμενα η πρέπουσα πληροφόρηση από τους γνωρίζοντες για τη συνεδρίαση της Πάτρας, θα μπορούσαμε εμείς μετά να “παραπληροφορήσουμε” τον Αιγειράτικο Λαό;
Ανεξάρτητα, πάντως, τόσο από την έκπληξη που προκαλεί η αναιτιολόγητη αυτή επίθεση στον “Φ”, όσο και από το γεγονός της ύπαρξης ομόφωνης απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχαΐας για την “ανεμπόδιστη” διέλευση του νέου σιδηροδρόμου από την Αιγείρα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1) Εμμένει στην προγενέστερη απόφασή του (;) δια της οποίας πρότεινε για τα διοικητικά όρια του Δήμου Αιγείρας ως προς τη διέλευση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής τρεις εναλλακτικές λύσεις, υπογειοποίηση, βύθιση ή μεταφορά νοτιότερα και παραπλεύρως της ΝΕΟ.
2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να παρίσταται σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και σε όλες τις συνεδριάσεις που λαμβάνουν χώρα για το θέμα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, να εμμένει στις απόψεις του Δ.Σ. και ως Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής άμεσα και όταν χρειαστεί να ασκήσει ακόμα και ένδικα μέσα.
3) Για την υποβοήθηση του Δημάρχου στο έργο αυτό συστήνει πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον ίδιο τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο αυτής, τον εκπρόσωπο της μειοψηφίας Παντελή Βασιλάγκο, τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ανδρέα Οικονόμου και Άγγελο Κούρτη και τον Μηχανικό του Δήμου κ. Ηλία Ντόκο.
ΙΔΟΥ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ του ..."εγκλήματος"!!!


30-9-2003 ΚΥΑ