ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Μαρ 2002

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 - Αρχαίο Θέατρο: Το Κιάτο κέρδισε αυτό που έχασε η Αιγείρα!

  Στο προ­η­γού­με­νο φύ­λο εί­χα­με α­να­φέ­ρει ό­τι χά­θη­κε η μο­ναδι­κή ευ­και­ρί­α χρη­μα­το­δό­τη­σης για το αρ­χαί­ο θέ­α­τρο της πε­ριο­χής μας, α­φού δεν ε­ντά­χθη­κε στο πρό­γραμ­μα της πο­λι­τι­στι­κής Ο­λυ­μπιά­δας του 2004. Εί­χα­με μά­λι­στα δη­μο­σιεύ­σει και τον χάρ­τη με τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα θέ­α­τρα γύρω α­πό τον ά­ξο­να Ο­λυ­μπί­ας – Α­θή­νας.
  Η χρη­μα­το­δό­τη­ση αυ­τή όμως, απ’ ότι φαίνεται, χά­θη­κε μό­νο για τον Δή­μο Αι­γεί­ρας, α­φού, σε έ­ρευ­να που κά­να­με, βρή­κα­με ό­τι ύ­στε­ρα α­πό συ­ντο­νι­σμέ­νες ε­νέρ­γειες των πο­λι­τι­κών της Κο­ριν­θί­ας και του Δή­μου Σι­κυω­νί­ων, το ε­κεί αρ­χαί­ο θέ­α­τρο θα ε­ντα­χθεί ε­μπρό­θε­σμα στο Γ’ Κοι­νο­τι­κό Πλαί­σιο Στή­ρι­ξης με 587.000 Ευ­ρώ (200 ε­κ. Δρχ) και το έρ­γο θα ο­λο­κλη­ρω­θεί στις 31 Δε­κεμ­βρί­ου 2003.
  Για το Θέ­α­τρο λοιπόν της Σι­κυώ­νος ο Υ­πουρ­γός Πο­λι­τι­σμού Ευάγ­γε­λος Βε­νι­ζέ­λος με το Υπ.Α­ριθ. ΥΠ­ΠΟ/Γ.Υ./120/28.12.2001 έγ­γρα­φό του γνω­στο­ποιεί τα ε­ξής:
  “Η προ­στα­σί­α και α­πο­κα­τά­στα­ση του θε­ά­τρου της Σι­κυώ­νος, ό­πως και κά­θε μνη­μεί­ου, α­πο­τε­λεί πρω­ταρ­χι­κό μέ­λη­μα του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού. Για το λό­γο αυ­τό έ­χει εκ­πο­νη­θεί α­πό τη Διεύ­θυν­ση Α­να­στή­λω­σης Αρ­χαί­ων Μνη­μεί­ων με­λέ­τη για τη συ­ντή­ρη­ση των α­να­λημ­μά­των των πα­ρό­δων, των θο­λω­τών διό­δων, της σκη­νής και των ε­δω­λί­ων του κοί­λου του αρ­χαί­ου θε­ά­τρου, η ο­ποί­α έ­χει ε­γκρι­θεί α­πό το Κε­ντρι­κό Αρ­χαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο.
  Στο πα­ρα­πά­νω πλαί­σιο για το έρ­γο “Δια­μόρ­φω­ση αρ­χαιο­λο­γι­κού χώ­ρου Σικυώ­νος και α­να­στή­λω­ση αρ­χαί­ου θε­ά­τρου” η αρ­μό­δια Διεύ­θυν­ση του ΥΠ.ΠΟ. έχει ε­μπρό­θε­σμα υ­πο­βάλ­λει Τε­χνι­κό Δελ­τί­ο για την έ­ντα­ξή του στο Γ’ ΚΠΣ.
  Σύμ­φω­να με τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό θα α­παι­τη­θούν 200 εκ. δρχ. εκ των ο­ποί­ων 30 θα απαι­τη­θούν για τη δια­μόρ­φω­ση και τις υ­πο­δο­μές του χώ­ρου (νέ­α πε­ρί­φρα­ξη, χώ­ρος στάθ­μευ­σης, προ­σβά­σεις, σή­μαν­ση, α­νά­δει­ξη αρ­χαιο­τή­των) και 170 εκ. για τη συ­ντή­ρη­ση – στε­ρέ­ω­ση – α­να­στή­λω­ση των α­να­λημ­μά­των των πα­ρό­δων, των θο­λω­τών διό­δων, της σκη­νής και των ε­δω­λί­ων του κοί­λου του αρ­χαί­ου θε­ά­τρου. Η ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου έ­χει προ­γραμ­μα­τι­σθεί για 31/12/2003”.
   Τα πα­ρα­πά­νω α­να­φέ­ρει ε­πί λέ­ξει ο Υ­πουρ­γός Πο­λι­τι­σμού για τη Σι­κυώ­να, και σί­γου­ρα δεν έ­γρα­ψε αυ­τό το κεί­με­νο για να κά­νου­με ε­μείς ε­δώ στην Αι­γεί­ρα “α­ντι­πο­λί­τευ­ση”…
  Η μη έ­ως τώ­ρα χρη­μα­το­δό­τη­ση του θε­ά­τρου συ­ζη­τή­θη­κε στην τε­λευ­ταί­α συ­νε­δρί­α­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας (13/3/2002) με α­φορμή τη ψή­φι­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του Δή­μου.
  Το έ­θε­σαν οι αρ­χη­γοί της Α­ντι­πο­λί­τευ­σης Α. Οι­κο­νό­μου και Κ. Πα­λαιο­λο­γό­που­λος, ε­ρω­τώ­ντας το Δή­μαρχο για­τί μέ­χρι σή­με­ρα δεν έ­χει γί­νει τί­πο­τα. Ο Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς α­πά­ντησε ό­τι πρό­σφα­τα έ­στει­λε ε­πι­στο­λή προς ό­λους τους Βου­λευ­τές και τους πο­λι­τι­κούς πα­ρά­γο­ντες της Α­χα­ΐ­ας (η ο­ποί­α ου­δέ­πο­τε έ­φθα­σε στην εφη­με­ρί­δα μας), α­φή­νο­ντας αιχ­μές για το ό­τι οι α­χαιοί πο­λι­τι­κοί δεν έ­χουν δεί­ξει το α­νά­λο­γο εν­δια­φέ­ρον, το­νί­ζο­ντας ε­πί­σης ό­τι με ε­ρώ­τη­ση του Ν.Σ. Ν. Τσού­κα­λη το θέ­μα θα συ­ζη­τη­θεί στο Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βού­λιο. Για την ό­ποια από­φα­ση του Ν.Σ. ο κ. Δή­μαρ­χος, ε­πι­σή­μα­νε ό­τι δεν θα μπο­ρέ­σει να λύ­σει το πρό­βλη­μα, θέ­το­ντας τις ελ­πί­δες του πλέ­ον στο πρό­γραμ­μα της “Πά­τρας Πο­λι­τι­στι­κή πρω­τεύ­ου­σα της Ευ­ρώ­πης” το 2006. Κλεί­νο­ντας την α­πά­ντησή του ο Δ. Μυ­λω­νάς για το Θέ­α­τρο της Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας εί­πε, με­τα­ξύ άλ­λων: “Ο πο­λύ ση­μα­ντι­κός αυ­τός αρ­χαιο­λο­γι­κός χώ­ρος δεν α­νή­κει στο δή­μο Αιγεί­ρας, δεν α­νή­κει καν στην Α­χα­ΐ­α, α­νή­κει στην πα­γκό­σμια Ι­στο­ρί­α”.
  Ο Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Δημ. Κο­λο­βός σε σύ­ντο­μη πα­ρέμ­βα­σή του, ρώ­τη­σε τον Δή­μαρ­χο για­τί το έγ­γρα­φο του Δή­μου προς τους πο­λι­τι­κούς ήρ­θε τώ­ρα με κα­θυ­στέ­ρη­ση τριών ε­τών.
  Για το θέ­μα πά­ντως των αιχ­μών κα­τά των Α­χαιών Βου­λευ­τών, σε αναζήτηση που έγινε στο αρ­χεί­ο του “Φρου­ρού” τα πέ­ντε τε­λευ­ταί­α χρό­νια, διαβάσαμε αρ­κε­τές ε­ρω­τή­σεις και ε­πε­ρω­τή­σεις Βου­λευ­τών α­πό ό­λους τους πο­λι­τι­κούς χώ­ρους που α­παι­τού­σαν την α­νά­δει­ξη του Θε­ά­τρου, βρή­κα­με μά­λι­στα και τα πρα­κτι­κά της Βου­λής ό­που ο Ευάγ­γε­λος Βε­νι­ζέ­λος δή­λω­νε στο σώ­μα την ανα­γκαιό­τη­τα δια­φύ­λα­ξης αυ­τού του μνη­μεί­ου.
  Έ­κτο­τε ό­μως το θέ­μα πα­ρα­πέμφθη­κε στις “κα­λέν­δες” και δια­τη­ρή­θη­κε μό­νο στις σε­λί­δες του “Φ”.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !